Katakomba frissítései Hozzászólás-láncolat összezárása | Billentyűparancsok

 • Katakomba 2023-05-07 - 14:09 Közvetlen hivatkozás | Hozzászólás  

  Fölszállott a páva… / A peacock takes its perch 

  ⇓Megosztás⇓

  Fölszállott a páva…

  A peacock takes its perch

  »Fölszállott a páva a vármegye-házra,
  Sok szegény legénynek szabadulására.«

  Kényes, büszke pávák, Nap-széditő tollak,
  Hírrel hirdessétek: másképpen lesz holnap.

  Másképpen lesz holnap, másképpen lesz végre,
  Új harcok, új szemek kacagnak az égre.

  Új szelek nyögetik az ős magyar fákat,
  Várjuk már, várjuk az új magyar csodákat.

  Vagy bolondok vagyunk s elveszünk egy szálig,
  Vagy ez a mi hitünk valóságra válik.

  Új lángok, új hitek, új kohók, új szentek,
  Vagy vagytok vagy ismét semmi ködbe mentek.

  Vagy láng csap az ódon, vad vármegyeházra,
  Vagy itt ül a lelkünk tovább leigázva.

  Vagy lesz új értelmük a magyar igéknek,
  Vagy marad régiben a bús, magyar élet.

  »Fölszállott a páva a vármegye-házra,
  Sok szegény legénynek szabadulására.«

  Ady Endre (Endre Ady ⇒⇒ English)

  „A peacock takes its perch upon the county hall –
  A sign that freedom comes to many folk in thrall.”

  Let the proud, frail peacock, whose feathers daze the sun,
  Proclaim that to-morrow here all will be undone.

  To-morrow all will change, be changed at last.
  New eyes In new battles will turn with laughter to the skies.

  New winds will make laments in the old Magyar trees,
  While we await, await new Magyar mysteries.

  Either we all are fools, and to a man shall die,
  Or else this faith of ours will prove it does not lie.

  New forges and new fires, new faiths, new holy men,
  Either you’ll come to life, or be nothing again.

  Either the ancient hall will fall from the flame’s stroke,
  Or our souls will sit here, bound in the ancient yoke.

  Either in Magyar words new meanings will unfold,
  Or the sad Magyar life will linger as of old.

  „A peacock takes its perch upon the county hall –
  A sign that freedom comes to many folk in thrall.”

  Translation: Sir Maurice Bowra

  2023. május 03., Karmelita, Budapest — Magyarország

  Javasolt bejegyzések:

  Az ellenállás joga és módjai

  Bella ciao

  Kié a hiba?

  Mondjátok meg annak a rókának

  Sibylla levele a tyrannushoz

  VADE RETRO VIKTOR

   
 • Katakomba 2023-04-28 - 20:35 Közvetlen hivatkozás | Hozzászólás
  Címke: , , ,   

  Üzenet a Karmelitából 

  ⇓Megosztás⇓

  “Tisztelt Vezetők, szeretnék köszönetet mondani Önöknek az ezen értékek által inspirált karitatív és oktatási intézmények támogatásáért, amelyekben a helyi katolikus közösség munkálkodik, valamint a világban, különösen is a Szíriában és Libanonban élő, sok megpróbáltatásnak kitett keresztényeknek nyújtott konkrét segítségért. Az állam és az egyház közötti termékeny együttműködés gyümölcsöző, azonban meg kell őriznie a megfelelő határokat, hogy ilyen is maradjon. Fontos, hogy minden keresztény emlékezzen erre, az evangéliumot tartsa viszonyítási pontnak, ragaszkodjon a szabad és felszabadító jézusi döntésekhez, és ne köteleződjön el a hatalom sajátos logikája mellett. Ebből a szempontból jó az egészséges szekularizáció, ami nem azonos a széles körben elterjedt, minden szakrális szempontra allergiás és önmagát a profit oltárán feláldozó szekularizációval. Azok, akik kereszténynek vallják magukat, a hitvallókkal együtt elsősorban arra kaptak meghívást, hogy tanúságot tegyenek és együtt járjanak mindenkivel, ápolva az evangélium által ihletett humanizmust, amely két alapvető forrásból fakad: magunkra mint az Atya szeretett gyermekeire tekinteni és mindenkit testvérként szeretni.” (Magyar Katolikus Egyház — 3./4. bekezdés)

  “Distinte Autorità, vorrei ringraziarvi per la promozione delle opere caritative ed educative ispirate da tali valori e nelle quali s’impegna la compagine cattolica locale, così come per il sostegno concreto a tanti cristiani provati nel mondo, specialmente in Siria e in Libano. È feconda una proficua collaborazione tra Stato e Chiesa che, per essere tale, necessita però di ben salvaguardare le opportune distinzioni. È importante che ogni cristiano lo ricordi, tenendo come punto di riferimento il Vangelo, per aderire alle scelte libere e liberanti di Gesù e non prestarsi a una sorta di collateralismo con le logiche del potere. Fa bene, da questo punto di vista, una sana laicità, che non scada nel laicismo diffuso, il quale si mostra allergico ad ogni aspetto sacro per poi immolarsi sugli altari del profitto. Chi si professa cristiano, accompagnato dai testimoni della fede, è chiamato principalmente a testimoniare e a camminare con tutti, coltivando un umanesimo ispirato dal Vangelo e instradato su due binari fondamentali: riconoscersi figli amati del Padre e amare ciascuno come fratello.”

  (La Santa Sede — 3/4)

  “Distinguished Authorities, I express my gratitude for the promotion of the charitable and educational works inspired by these values, in which the local Catholic community actively participates, as well as for your concrete support of the many Christians worldwide who experience hardship and adversity, especially in Syria and Lebanon. Cooperation between the State and the Church has proved fruitful, ever respecting the need for a careful distinction between their proper spheres. It is important that all Christians keep this in mind, taking the Gospel as their point of reference, freely embracing the liberating teachings of Jesus without yielding to a sort of “collaborationism” with a politics of power. This calls for a sound sense of “laicity” that does not degenerate into the widespread “laicism” that is allergic to any aspect of the sacred, yet ready to sacrifice itself at the altars of profit. Those who profess themselves Christian, in the company of the witnesses of faith, are called to bear witness to and to join forces with everyone in cultivating a humanism inspired by the Gospel and moving along two fundamental tracks: acknowledging ourselves to be beloved children of the Father and loving one another as brothers and sisters.” (The Holy See — 3/4)

  Ferenc pápa, Budapest, Karmelita Kolostor, 2023. április 28.

  AR  – DE  – EN  – ES  – FR  – IT  – PL  – PT ]

  VIAGGIO APOSTOLICO DI SUA SANTITÀ FRANCESCO
  in UNGHERIA
  (28 – 30 aprile 2023)

  A teljes beszéd magyarul: https://katakombablog.files.wordpress.com/2023/04/ferenc-papa-a-karmelitaban.pdf

  Bárhogy is, bármilyen nyelven nézzük is, kétségtelen, hogy a Szentatya — bár udvarias, diplomatikusabb formában — ezt mondta:

  Arra hivatkozva, hogy a regnáló hatalom pénzt ad nektek az intézményeitekre, hogy segítette az üldözött keresztényeket, ti — Magyar Katolikus Egyház — nem köteleződhettek el mellette, politikai szempontból nem támogathatjátok, politikailag nem működhettek együtt vele (collateralismo), nem lehettek kollaboránsok. EZ PARANCS! Roma locuta, causa finita.

  Van annak valami diszkrét bája, ahogy a regim-elit tagjai reagáltak a Szentatya beszédére: mosolyogva, csillogó szemmel vastapsba törtek ki (⇒⇒ https://youtu.be/5yQDbTmUNBQ). A Szentatya láthatóan csodálkozott kissé: fölfögták ezek egyáltalán a szavaknak súlyát? Ők valószínűleg nem vagy nemigen — de a jelenlévő főpapjaink igen. Egészen világosan látszik az arcukon, a testtartásukon, némelyek lehajtott fején. Bizonnyal azon is el lehet gondolkodni, hogy a Szentatya, aki a középkori szentjeinket felsorolta és méltatta, miért nem említette az egyik legnagyobbat: Szent Gellértet. Pedig Szent Gellért velencei, Itáliában is jelentős a kultusza, közös olasz-magyar tudományos kutatás is folyik róla; Szent Gellért úgy vált magyarrá, hogy európai maradt, nem is szólva arról, hogy nagy mártírunk, akinek szobra igen látványosan magasodik Budapest fölé. Azaz minden adott, hogy példaként említse. Ha kimaradt, annak oka van. Szent Gellért az első csanádi püspök, Szent Gellért a Szeged-Csanádi Egyházmegye védőszentje, az ő nevét viseli például a Szent Gellért Fórum elnevezésű sportközpont is (és a többi, és a többi). Nem olyan nehéz kitalálni, hogy mi ez az ok…

  Hogy aztán ennek a megértésnek lesz-e következménye, lassan-finoman, de biztosan kihátrál-e a Magyar Katolikus Egyház az Orbán-rezsim mögül, egyelőre tudhatatlan. Történt viszont valami nagyon érdekes: Mint tudjuk, Orbán Viktor vette magának a bátorságot, és szemtelenül fenntartotta a Szentatyát, akinek szoros programja emiatt csúszott. Derült égből villámcsapásként ráeröltette a családját — ráadásul a tágabb értelemben vett családját: vőket, unokákat is –, hogy fotózkodhassanak vele, sőt rendkívül illetlen módon ezt még videóra is vette. Nos, ez a fénykép (főként az illetlen videó) nincs ott a Magyar Kurír honlapján. Van ott viszont valami más: a Szentatya gondolt egy nagyot, s rögtön ellensúlyozta: programon kívül fogadta Karácsony Gergelyt és családját, hivatalos fényképek, sőt még videó is készült — nem Karácsony Gergely készítette őket, hanem a nunciatúra, pontosabban a Vatican Media. Ezek a képek fönt vannak a Magyar Kuríron: https://www.magyarkurir.hu/hazai/ferenc-papa-nunciaturan-fogadta-karacsony-gergely-fopolgarmestert, a videó a Youtube-csatornájukon is. A csatornán ez az egyetlen olyan videó, amelyen a pápalátogatás kapcsán politikus szerepel:

  https://youtu.be/fQQBa8ZA1sY

  Márpedig a Magyar Kurír a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) félhivatalos hírportálja. Igaz, hogy a nuncius fölötte áll minden püspöknek, tehát amit ő kér, azt teljesíteni kell mindekinek. Kivéve természetesen a bíboros érseket, dehát ő soha nem volt afféle orbánista Viktor-imádó, meg aztán nem is ő a Püspöki Konferencia elnöke. Kérdés persze, hogy ez addig tart-e, amíg a Szentatya itt van, vagy végre tényleg szót fogad minden püspökünk Péter utódjának. Ez előbb-utóbb muszáj lesz, s nem csak azért, mert a Szentatya így akarja, hanem mert az Orbán-rezsim dicstelen összeomlása bizony maga alá temetheti a kollaboránsokat. Bizony megsérülhet a Magyar Katolikus Egyház.

  Muszáj lesz azért is, mert történt még valami: Az Apostoli Szentszék honlapján természetesen megtalálhatóak a hivatalos képek. A 100 hivatalos kép közül a 81. képen a Szentatya és Karácsony Gergely a családjával. Novák Katalin is ráeröltetett a Szentatyára egy családi fotózkodást, de sem az övé, sem Orbán Viktoré nincs itt. Az övék tehát nem hivatalos képek, nem a Szentszék szándéka szerintiek — a Karácsony-féle pedig a Szentszék szándéka szerinti. Különös ez a kép azért is, mert nem szokás egy pápalátogatás alkalmával családi képeket készíteni, ilyesmit elvárni nagyfokú illetlenség, szembemegy a kötelező protokollal, mert hiszen a Szentatya nem csak vallási vezető, hanem államfő, mégpedig olyan államfő, aki a nemzetközi diplomáciai rangsor csúcsán áll. Ha a Vatikán úgy döntött, hogy a szokástól eltérően egy pápalátogatás kapcsán hivatalosan családi képet közöl a Szentatya és egy politikus találkozásáról, akkor az bizony jelent valamit. Nem merjük azt mondani, hogy a Szentatya választott egy politikust a felhozatalból, de azt igen, hogy az Orbán-Novák manipuláció csődöt mondott: a fagyi visszanyalt…

  A Szentatyával szemben nem lehet — Európával szemben nem lehet.

  De hogy is gondolhatta azt bárki, hogy a Vatikán az Orbán-rezsim mellé áll Európával szemben? Az Európa Tanács Monitoring Bizottságának 2022. szeptember 26. napi jelentése, a jelentés kétharmadnál is nagyobb többségű elfogadása után? Azok után, hogy az Európa Tanács Parlmenti Közgyűlése teljes körű ellenőrzés alá vonja Magyarországot? Mielőtt a netán idetévedő Viktor-imádók szidni kezdenék Brüsszelt, sietek leszögezni: nem az EU (az más tészta) — az Európa Tanács. Nem az uniós közpénzek kapcsán (az más tészta) — az emberi jogok megsértése okán. A Szentatya, az európai egység elkötelezettje, a hívő katolikus alapító atyák által megálmodott egységes Európa ellenére az egységbontó Orbán-rezsimet támogatná? Épeszű emberben ez fel sem merülhetett volna — pedig ebben bíztak. Mondjuk így: ennyi eszük van…

  “Ezért elengedhetetlen, hogy újra felfedezzük az európai lelket: az alapító atyák lelkesedését és álmát, olyan államférfiakét, akik tudtak a saját korukon, a nemzeti határokon és a közvetlen szükségleteken túlra tekinteni és olyan diplomáciát kialakítani, amely képes volt egységet alkotni ahelyett, hogy a szakadékokat szélesítette volna.” (1./ 3. bekezdés) Ezek a Szentatya szavai — nem világos az Orbán-rezsim számára? Dehogynem.

  A Szentatya egyébként is már a legelső pillanatban leírta, mi a célja. A Köztársasági Hivatal emlékkönyvébe a kövekező bejegyzést tette:

  Krisztus


  Zarándokként és barátként érkeztem Magyarországra, ebbe a történelemben és kultúrában gazdag országba. Budapesten, a hidak és szentek városában egész Európára gondolok, és azért imádkozom, hogy – egységben és szolidárisan – korunkban is a béke háza és a befogadás próféciája legyen.

  Ferenc

  Ajánlott oldalak:

  A felszabadítás teológiája

  Ferenc pápa

  Katakomba-paktum

  Katolikus társadalmi tanítás

  Mondjátok meg annak a rókának

  Az Orbán-rezsimről / About Orban’s regime:

  Üdvözlettel a Katakomba-csoport nevében: Szigeti Boglárka

   
 • Katakomba 2023-01-05 - 14:12 Közvetlen hivatkozás | Hozzászólás
  Címke:   

  Boldog új életet, Szentatya! 

  ⇓Megosztás⇓

  Köszönjük, hogy voltál nekünk.

  „Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet” – Eltemették XVI. Benedek emeritus pápát

  Kapcsolódó oldalak:

   
 • Katakomba 2022-12-03 - 14:46 Közvetlen hivatkozás | Hozzászólás
  Címke: , ,   

  Szigeti Boglárka 

  *

  Életrajz / Biography

  Szigeti Boglárka
  Vallás: római katolikus.
  Nemzet: magyar.
  Születési év: 1985.
  Család: házas, két fiúgyermek édesanyja.
  Író, turkológus, nyelvész, nyelvoktató, tolmács, fordító.

  Tanulmányok:
  Ph.D 2015 – 2020.
  Università di Torino, Torino, Italia
  Dottore di ricerca
  Ph.D görög, latin és bizánci filológiából és
  irodalomból (olasz nyelven)
  Kutatási téma: Török–bizánci kapcsolatok. A
  Keletrómai Birodalom világa a törökök szemében
  Szakfordító 2011
  Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest
  Török – magyar, magyar – török
  (társadalomtudományi) szakfordító
  Egyetemi oklevél (MSc) 2004 – 2010.
  Szegedi Tudományegyetem, Szeged
  Altajisztika – kommunikáció szakos
  (elektronikus sajtó – társadalmi kommunikáció
  szakirány) bölcsész
  Tolmács 2009
  Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest
  Török – magyar, magyar – török általános
  (összekötő) tolmács
  Idegenvezető 2007
  Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző
  Kft., Szeged
  Idegenvezető török és magyar nyelven
  Érettségi 2004
  Tömörkény István Művészeti Szakközépiskola és
  Gimnázium, Szeged
  Iparművészet, grafikus szakon


  Nyelvtudás
  magyar: anyanyelv
  török: mesterfokú nyelvhasználó (C2 szint)
  olasz: mesterfokú nyelvhasználó (C2 szint)
  angol: mesterfokú nyelvhasználó (C1 szint)
  azeri: önálló nyelvhasználó (B2 szint)
  spanyol: önálló nyelvhasználó (B2 szint)
  modern görög: önálló nyelvhasználó (B1 szint)
  német: alapszintű nyelvhasználó (A2 szint)
  francia: alapszintű nyelvhasználó (A2 szint)

  Ösztöndíjak:
  Doktori ösztöndíj
  2015 – 2020., Università di Torino, Torino, Italia
  Deák Dénes ösztöndíj
  2014 – 2015., Székesfehérvár
  Deák Dénes ösztöndíj
  2013 – 2014., Székesfehérvár
  Szent Imre ösztöndíj
  2008 – 2009., Katolikus Központi Alapítvány
  Szent Imre ösztöndíj
  2007 – 2008., Katolikus Központi Alapítvány
  Tehetséggondozó ösztöndíj
  2007 – 2008., Szeged Megyei Jogú Város és a
  Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány
  Erasmus ösztöndíj
  2007, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye
  Hallgatói ösztöndíj
  2006 – 2007., Szeged Megyei Jogú Város
  Polgármestere, Szeged
  Hallgatói ösztöndíj
  2005 – 2006., Szeged Megyei Jogú Város
  Polgármestere, Szeged
  Köztársasági ösztöndíj
  2005 – 2006., Oktatási miniszter

  Boglarka Szigeti
  Religion: Roman Catholic
  Nationality: Hungarian
  Date of birth: 1985
  Family: married, mother of two boys
  Writer, turcologist, linguist, language teacher, interpreter, translator.

  Education and training:
  Ph.D 2015 – 2020
  University of Turin, Turin, Italy
  Doctor of Philosophy
  Ph.D in Greek, Latin and Byzantine Philology and
  Literature (in Italian)
  Research Title: Turkish–Byzantine relations: the
  Byzantine-Roman world in the eyes of Turks
  Translator 2011
  Eötvös Loránd University, Budapest, Hungary
  Valid Certification for Official Translations
  Turkish – Hungarian, Hungarian – Turkish
  Diploma with university degree (MSc) 2004 – 2010
  University of Szeged, Szeged, Hungary
  Specialization in Altaic languages –
  Specialization in Communication (electronic
  press – social communication specialization)
  University degree in Humanistic
  Interpreter 2009
  Eötvös Loránd University, Budapest, Hungary
  Valid Certification for Turkish – Hungarian,
  Hungarian – Turkish interpretations
  Tour guide 2007
  Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző
  Kft., Szeged, Hungary
  Qualification as a Tourist Guide in Turkish
  Secondary school leaving certificate 2004
  Tömörkény István Művészeti Szakközépiskola és
  Gimnázium, Szeged, Hungary
  Applied arts, Graphic design

  Language Proficiency
  Hungarian: Mother tongue
  Turkish: Proficient
  Italian: Proficient
  English: Advanced
  Azerbaijani: Upper Intermediate
  Spanish: Upper Intermediate
  Modern Greek: Intermediate
  German: Pre Intermediate
  French: Pre Intermediate

  Scholarships:
  Doctoral Scholarship
  2015 – 2020, University of Turin, Turin, Italy
  „Deák Dénes” Scholarship
  2014 – 2015, City Council of Székesfehérvár, HU
  „Deák Dénes” Scholarship
  2013 – 2014, City Council of Székesfehérvár, HU
  “Szent Imre” Scholarship
  2008 – 2009, Catholic Central Foundation, HU
  “Szent Imre” Scholarship
  2007 – 2008, Catholic Central Foundation, HU
  Scholarship for Talented Students
  2007 – 2008, Provided by the City Council of
  Szeged and the University of Szeged, Hungary
  Erasmus Scholarship
  2007, Anadolu University, Eskişehir, Türkiye
  Scholarship for Students
  2006 – 2007, Mayor of Szeged Scholarship,
  Szeged, Hungary
  Scholarship for Students
  2005 – 2006, Mayor of Szeged Scholarship,
  Szeged, Hungary
  Republican scholarship
  2005 – 2006, Scholarship provided by the
  Hungarian Ministry of Education, Hungary

  Fordítások (például) / Translations (for example):
  Törökről magyarra műfordítás / from Turkish to Hungarian
  Egy magyarországi emlék. Abdulmamid Hán kora
  Magyar segítség a törököknek a 93’-as háború előtt: Dr. Erődi Béla 1876. november 18-án tartott beszéde a
  magyar írók szövetségének
  Az 1848–1849-es magyar szabadságharcos, a lengyel Bem József tábornok (Murad pasa) élete az oszmán
  birodalomban
  Egy kivételes magyar adalék a török kultúrához: népdalgyűjtések Kúnostól Bartókig
  Török–magyar kapcsolatok és a török reformkor Magyarország szemszögéből (1919–1938)
  Magyarról törökre / from Hungarian to Turkish
  Gróf Széchenyi Ödön (könyv)
  Publikációk (például) / Publications (for example):
  Adventures in Alieterra (pseudonym: Sissi Arthusa), Hoepli 01-Jan-2021
  Rapporti tra Romei e Turchi attraverso i prestiti dal greco medievale al turco, Academia.edu 07-Sep-2020
  A baskír–magyar ügy, Kelet Kapuja IV/2 2020 április-június 01-Apr-2020 (Hungarian)
  The only one that walks beside me is my dream, NUHA Foundation 05-Nov-2019
  Can I not hate back?, NUHA Foundation 05-Nov-2019
  The Best Way to Learn a Language Fast. It Works!, Benny Lewis 13-Sep-2019
  Secondo Dr. Google la mia malattia è: Gravidanza, Supermamma.net 01-Jul-2019
  The Bashkir–Magyar Matter, Academia.edu 06-May-2019
  Tabù: odio mio figlio o depressione post-partum?, Supermamma.net 01-May-2019
  My articles on my blog: https://www.glotters-linguistics . com/blog/

   
 • Katakomba 2021-10-08 - 17:31 Közvetlen hivatkozás | Hozzászólás
  Címke:   

  „A legrandábbé” 

  Vagy ezért vagy másért, mindenesetre Erisz »a legszebbé« felirattal almát gurított Héra, Athéna és Aphrodité közé, Zeusz pedig megparancsolta Hermésznek, hogy vezesse az istennőket az Ida-hegyre Alexandroszhoz, ítélkezzék az fölöttük. Az istennők ajándékot ígértek Alexandrosznak: Héra — ha őt tartaná a legtöbbre — királyságot az egész világ fölött, Athéna győzelmet a csatában, Aphrodité pedig Helené kezét.”  

  Kivonat Apollodórosz Mitológiájából. III. 2. In Apollodórosz: Mitológia. Ford. Horváth Judit. MEK

  *

  Mármost Homérosz szerint nem Alexandroszról van szó, hanem Parisról, de ez most édesmindegy. A lényeg az, hogy ezért pusztult el Trója. Mármint a viszály almája miatt.

  Mi volna, ha most az egyszer nem azt néznénk, hogy ki a legszebb, hanem hogy ki a legrandább? Ha most megesküdnénk arra — mi: ellenzéki polgárok, pártok, szervezetek –, hogy 2022-ben nem a számunkra legszebbre akarunk szavazni, hanem pusztán arra, hogy ki a legrandább? Arra, hogy mi — mindahányan — a legrandábbra dobjuk majd az almát; kiáltván közösen: „egye csak meg!” Amit főzött, azt is.

  Mondhatjuk, hogy a mi jelöltünk szép, de ne mondjuk, hogy a másik jelölt csúf! Gondoljunk arra, hogy az ekottyantott szavainkat a Legrandább felhasználja. Meg arra is, hogy meglehet, nem a nekünk tetsző lesz a közös jelölt — s akkor mit teszünk? Netán nem szavazunk? Netán mindenkit arra biztatunk, hogy ne szavazzon? No, ennek fog ám örülni a Legrandább!

  Naugye.

  Nem baj, ha nem látjuk túl szépségesnek a közös miniszterelnök-jelöltet vagy akár a közös képviselőjelöltet. Olyan úgy sincs, aki mindenkinek tetszik. Ha nem túl szép — hát nem túl szép. Most kivételesen ne a „Szép-et nézzük, hanem a „Csúnyá-t!

  Majd később, egyszer, ha majd véget ér a kín, esetleg összeveszhetünk, de most ne tegyük!

  Most szeressük egymást, gyerekek…

  Ha van egy kis időtök, lapozzatok bele: ⇒ Save Our Souls 

  *

  szerző: Seress Rezső — előadó: Ráday Imre

  Utóirat: Egyébként az a véleményem, hogy tetszenénk inkább forradalmat csinálni.  ⇒ Avagy virág vagy te?

  Majd utána… 

  *

  *

  *

   
 • Katakomba 2021-03-25 - 21:35 Közvetlen hivatkozás | Hozzászólás
  Címke: Fidesz-gnózis   

  Íme, halljad, magyar! 

  Meghalt a cselszövő, nem dúl a rút viszály!

  Hunyadi László — ősbemutató: 1844, Pest, Nemzeti Színház ⇒⇒ Libretto (magyar – english) 

  zene: Erkel Ferenc; szöveg: Egressy Béni; V. László: Palcsó Sándor; Hunyadi László: Ilosfalvy Róbert

  KIRÁLY
  (reszketve, félre)
  […] és itt állok e tigrisek között,
  remegve, vajon melyik pillanatban
  ontják ki majd véremet.
  (nyíltan)
  Ti kedves, hű magyarjaim,
  ismerve tiszta szívetek,
  önkéntelen hibátokért
  szívemből megbocsátok én!

  KÓRUS
  Íme, halljad, magyar!
  Íme, halljad, magyar!
  Halld!
  Meghalt a cselszövő, nem dúl a rút viszály, országunk élni fog, mert László nagy király! Hűségnek győzedelmét halljad, nagyvilág! Meghalt a cselszövő, nem dúl a rút viszály. KIRÁLY (félre) Te aljas pártütő, halálért jár halál! Torkodra tettedért a hóhér bárdja vár! A vért, mely ontatott, csak véred mossa le, Bárhol vagy rád talál az igazi bíró keze!
  KÓRUS
  Meghalt a cselszövő,
  nem dúl a rút viszály,
  országunk élni fog,
  mert László nagy király!
  Hűségnek győzedelmét
  halljad, nagyvilág!
  Egymásra leltek
  újra nemzet és király! 
  Most virrad fényes nap.
  Most virrad fényes nap.
  Bő áldás hullott ránk.
  Így vesszen minden hitvány!
  Kit balsors oly rég tép,
  szebb hajnalt, szebb hajnalt
  érjen végre már e nép!
  Új nap kél, ó, magyar!
  Meghalt a cselszövő,
  nem dúl a rút viszály,
  országunk élni fog,
  mert László nagy király!
  Hűségnek győzedelmét
  halljad, nagyvilág!
  Egymásra leltek
  újra nemzet és király! 
  Meghalt a cselszövő,
  nem dúl a rút viszály,
  országunk élni fog,
  mert László nagy király!
  Hűségnek győzedelmét
  halljad, nagyvilág!
  Éljen a drága hon, a bölcs, a jó király!
  Éljen László, éljen László király!
  Éljen László, éljen László király!
  Éljen soká, éljen soká,
  éljen soká a bölcs, a nagy király!

  ***********************

  Orbán Viktor koronával a fején, fafaragás (forrás: Best of Viktor, 888.hu)

  Visszanéz még egyszer
  Mérges tekintettel,
  S mire elér a szeme a tulsó határra,
  Leesik fejéről véres koronája.

  Petőfi Sándor: A puszta, télen (1848)

  Úgy került hatalomra, mint egy róka, úgy uralkodott, mint egy tigris, és úgy halt meg, mint egy kutya. 

  Mármint Nagy Heródes.

   
 • Katakomba 2020-04-16 - 00:42 Közvetlen hivatkozás | Hozzászólás
  Címke: Jó karantént!, ,   

  Vesztegzár 1. 

  Rejtő Jenő: Vesztegzár a Grand Hotelben

  ⇓ Megosztás ⇓

  Ajánljuk még:

  *

   
 • Katakomba 2020-02-15 - 00:43 Közvetlen hivatkozás | Hozzászólás
  Címke: , , ,   

  Ezt üzeni Nostradamus 

  ⇓ Megosztás ⇓

  Ezt üzeni Nostradamus

  65.

  Ne szokjátok meg a zsarnokságot,

  ne szokjátok meg az apró lépéseket,

  ne tűrjétek el a zsarnokságot –

  az ártatlanság könnyen lépre megy.

  Ne hagyjátok, hogy visszajöjjenek,

  mert idejük hamar leáldoz,

  ne támogassatok hamis törvényeket,

  a múltból ezt üzeni Nostradamus.

  ***

  A mi olvasóink biztosan nem hiszik igazi jóslatnak, de hátha más is idetéved. Mivel a mai magyar világunk sajnos sötét babonás világ, a biztonság kedvéért ideírjuk: a szerző NEM Nostradamus, hanem Szentmihályi Szabó Péter. A mű NEM jövendölés, hanem irodalmi alkotás. Viszont a többi stimmel… 

  Hogyan tovább, Magyarország?

  Avagy virág vagy te?

  Help Hungary Please Help Us

  ⇑ Tartalom ⇑

   
 • Katakomba 2019-12-20 - 05:45 Közvetlen hivatkozás | Hozzászólás
  Címke: François Villon, , , ,   

  Bordély tán, hol szállásuk vagyon? 

  ⇓ Megosztás ⇓

  Villonról meg a vastag Margotról szóló ballada

  *

       Ha szeretem a szép lányt szolgamód,
  nem kell azért bugrisnak vélnetek.
  Javai fínom óhajra valók,
  csókjáért kardot, pajzsot viselek.
  Fazekat happolok, ha emberek
  jönnek, ellépek borért csendesen.
  Kerül gyümölcs meg sajt. S ha rendesen
  fizetnek, mondok: Jól ityeg bizony!
  Csak jőjenek, ha dürgésük leszen,
  e bordélyba, hol szállásunk vagyon.

       De megvannak a vijjogó bajok,
  ha pénz nélkül jön Margot hálni meg.
  Szivem halálra gyűlöli. Fogod
  mindjárt kabátod, szoknyád, réklidet,
  gyapjú gyanánt a zálogba vihedd!
  S kezét csipőre téve bőg nekem
  az Antikrisztus, hogy, Jézusra, nem,
  ő nem teszi! Hát jól képen kapom, –
  az orra fölött hordja kézjegyem
  e bordélyban, hol szállásunk vagyon.

       Majd megbékélünk; szellent rám nagyot
  – dagadtabb, mint a dongó – fölnevet,
  combom csapkodja, Gogo-z meg gagyog,
  öklével birizgálja fejemet.
  Mint bunda, alszunk, lévén részegek.
  S kelünk. Korog a hasa. Kényesen
  fölmászik rám, nyögök keservesen,
  a deszkánál is laposabbra nyom,
  ledérkedéssel tönkre így teszen
  e bordélyban, hol szállásunk vagyon.

  Ajánlás

  V ihar, fagy, dér, – megvan a kenyerem!
  I gy vesz az ember gubát az eben.
  L óg rajtam, pénzit megéri velem.
  L otyó, kurafi: passzolunk nagyon!
  O csmányoké ez ocsmány szerelem.
  N incs emberségünk, hát ne is legyen
  e bordélyban, hol szállásunk vagyon!

  Translation: József, Attila

  BALLADE
  DE VILLON ET DE LA GROSSE MARGOT.

  Se j’ayme et sers la belle de bon haict,
  M’en devez-vous tenir à vil ne sot ?
  Elle a en soy des biens à fin souhaict.
  Pour son amour ceings bouclier et passot.
  Quand viennent gens, je cours et happe un pot :
  Au vin m’en voys, sans demener grand bruyt.
  Je leur tendz eau, frommage, pain et fruict,
  S’ils payent bien, je leur dy que bien stat :
  « Retournez cy, quand vous serez en ruyt,
  En ce bourdel où tenons nostre estat ! »

  Mais, tost après, il y a grant deshait,
  Quand sans argent s’en vient coucher Margot ;
  Veoir ne la puis ; mon cueur à mort la hait.
  Sa robe prens, demy-ceinct et surcot :
  Si luy prometz qu’ilz tiendront pour l’escot.
  Par les costez si se prend, l’Antechrist
  Crie, et jure par la mort Jesuchrist,
  Que non fera. Lors j’enpongne ung esclat,
  Dessus le nez luy en fais ung escript,
  En ce bourdel où tenons nostre estat.

  Puis paix se faict, et me lasche ung gros pet
  Plus enflée qu’ung venimeux scarbot.
  Riant, m’assiet le poing sur mon sommet,
  Gogo me dit, et me fiert le jambot.
  Tous deux yvres, dormons comme ung sabot ;
  Et, au reveil, quand le ventre luy bruyt,
  Monte sur moy, qu’el ne gaste son fruit.
  Soubz elle geins ; plus qu’ung aiz me faict plat ;
  De paillarder tout elle me destruict,
  En ce bourdel ou tenons nostre estat.

  ENVOI.

  Vente, gresle, gelle, j’ay mon pain cuict !
  Je suis paillard, la paillarde me suit.
  Lequel vault mieux, chascun bien s’entresuit.
  L’ung l’autre vault : c’est à mau chat mau rat.
  Ordure amons, ordure nous affuyt.
  Nous deffuyons honneur, il nous deffuyt,
  En ce bourdel ou tenons nostre estat.

  Villon, François  (1461.)

  François Villon: Ballade de la grosse Margot — Featuring artist: Monique Morelli
  Francois Villon (József Attila): Ballada a Vastag Margot-ról — Elmondja: Gálffi László
  Francois Villon (József Attila): Ballada a Vastag Margot-ról — Előadja: Kaláka Együttes
  Hungarian Parliament
  Nincs emberségük — hát ne is legyen? Bordély ez, hol szállásuk vagyon?

  Kapcsoldó bejegyzések:

  Actus fidei

  Pártokraták, avagy a kereszténység legújabb védelmezői

  Találós aranyköpés

  Hogyan tovább, Magyarország?

  Help Hungary Please Help Us

  ⇑ Tartalom ⇑

   
 • Katakomba 2019-11-09 - 20:23 Közvetlen hivatkozás | Hozzászólás
  Címke: About Hungary, , ,   

  Számontartanak 

  ⇓ Megosztás ⇓

  Csak szólunk

  Számon tarthatják, mit telefonoztam

  s mikor, miért, kinek.

  Aktákba irják, miről álmodoztam

  s azt is, ki érti meg.

  És nem sejthetem, mikor lesz elég ok

  előkotorni azt a kartotékot,

  mely jogom sérti meg. *

  Pueden tomar en cuenta lo que he telefoneado

  y a quién, cuándo y por qué,

  y consignar en actas mi suenos, con los nombres

  de aquellos que los ven.

  No me imagino cuándo hallarán un motivo

  para abrir y escrutar el fichero que viola

  mi derecho de ser. *

  FORRÁS: Kövér: Homofóbnak neveznek minket. IndexVideo,Indavideo.hu, 2019.10.31. (https://index.indavideo.hu/…/Kover_A_Lenin-fiuk_utodai_szam…) /Részlet/

  Hogy azt mondja:

  https://coub.com/katakombablog

  Értjük a szavakat? Értjük, mi történt, mi történik velünk?

  • ALAPKÉRDÉS: Miért is kell számontartani a gyilkossággal fenyegetőzőket, miért is nem lehet nyomban följelenteni őket?
  • (CSAK EGY ZÁRÓJELES KÉRDÉS: és bennünket ki véd meg a szinte folyamatos verbális agressziótól, akasztással való fenyegetéstől? Ez nem számontartandó, ezt szabad? Csak mert kormányellenesek vagyunk, ellenünk minden megengedett? )
  • (MÉG EGY ZÁRÓJELES KÉRDÉS: biztos az, hogy csak a gyilkossággal fenyegetők vannak számontarva?)
  • ÉS A BÓNUSZ-KÉRDÉS: ki dönti el, hogy mi számít fenyegetésnek?
  • EZT A KÉRDÉST MÁR ALIG IS MERJÜK FELTENNI: mi lesz a sorsa a számontartottaknak?
  Kövér László: Számon vannak tartva ... az internet mindent számontart

  Óh, én nem igy képzeltem el a rendet.

  Lelkem nem ily honos.

  Nem hittem létet, hogy könnyebben tenghet,

  aki alattomos.

  Sem népet, amely retteg, hogyha választ,

  szemét lesütve fontol sanda választ

  és vidul, ha toroz. *

  Yo así no imaginaba el orden. Tal no era

  de mi alma el anhelar.

  No pensé que la vida pudiera ser tan fácil

  para el astuto, ¡ay!

  Ni creí que la gente votara, cabizbaja,

  con terror, para luego reir sin freno cuando

  la cena funeral. *

  *************************************

  *

  * József, Attila: Levegőt! Translation: Jamís, Fayad: ¡Aire! (Español) ⇒⇒ Deutsch (Mehr Luft!) ⇒⇒ Français (De l’air!) ⇒⇒ Românesc (Aer vreau!) ⇒⇒ Slovenský (Vzduch!)

  *************************************

  Ezek már nagyon félnek – ne féljetek hát tőlük!

  Help Hungary Please Help Us

  *

  ⇑Tartalom⇑
   
 • Katakomba 2019-11-08 - 16:24 Közvetlen hivatkozás | Hozzászólás
  Címke: Dobó István, Gárdonyi Géza, , , török   

  A törökkel nem levelezünk? 

  ⇓ Megosztás ⇓

  Két tétova kérdés:
  1. Most akkor a nem-keresztény Európa nagyon-keresztény védőbástyái vagyunk, vagy nem? [ ⇒⇒ Szerintem… ]
  2. Most akkor eladó a haza, vagy sem? [ ⇒⇒ Szerintem… ]

  Tessék választani!

  Első lehetőség

  Második lehetőség

  *

  Nos? Mi a válasz?

  Igen.

  Nem.

  Nemigen.

  Igen is, meg nem is.

  Igenis!

  És ha igen, miért nem?

  De ha nem, miért igen?

  Mi nem?

  Mi igen?

  Az igen az nem, a nem pedig igen.

  De mi ebből a tanulság?

  Hát hogy a Törpe-fejű Lehetőleg máma még.

  ***********************************

  Ajánlott bejegyzés: Az török áfium ellen való orvosság

  ***********************************

  Help Hungary Please Help Us

  ⇑Tartalom⇑
   
  • id Kiss László 2019-11-09 - 03:01 Közvetlen hivatkozás | Hozzászólás

   BUDAPEST TÉNYLEG ELESETT – RÁJUK MÁR NEM SZÁMÍTHATUNK!
   Mert aki valóban ilyen birkatürelemmel tűri elpusztítását megérdemli sorsát!
   A török elnök látogatása miatt az embereket leszállították a villamosról, nem mehettek be a házakba, a Margit hídon tömegek gyalogoltak. Sokan ragadtak a munkahelyükön, a gyerekekért sem jutottak el a szülők az óvodába és az iskolába. Az Andrássy utat hermetikusan zárták le, volt, aki a Batthyány téri aluljáróban ragadt.
   https://hvg.hu/itthon/20191107_erdogan_latogatas_budapest_ures_andrassy_ut
   https://hvg.hu/cegauto/20191107_Foto_Rendszam_nelkuli_Mercedesszel_hajtott_vegig_Erdogan_a_varoson#utm_source=hvg_top&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter2019.11.08&utm_content=top2&type-id=HvgTopHvg&user-id=%7B@(%22@%22)sid%7D
   https://hvg.hu/itthon/20191107_Erdogan_Budapest_kozlekedes#utm_source=hvg_top&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter2019.11.08&utm_content=top1&type-id=HvgTopHvg&user-id=%7B@(%22@%22)sid%7D
   Ma még jobban élnek mint mi vidéken – amikor DURVÁN ÁRAKAT EMELNEK – !
   A fogyasztói árak átlagosan 2,9 százalékkal voltak magasabbak októberben az egy évvel korábbiaknál, szeptemberhez viszonyítva 0,6 százalékkal emelkedtek – jelentette a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) pénteken.
   Az elmúlt egy évben a dohányáruk és az élelmiszerek ára emelkedett jelentős mértékben.
   A maginfláció a szeptemberi 3,9 százalékosról 4,0 százalékra emelkedett ugyanúgy 0,1 százalékponttal, mint az átfogó mutató. Tavaly októberhez viszonyítva az élelmiszerek áremelkedése a szeptemberi 5,1 százalékról 5,4 százalékra fokozódott. Ezen belül a sertéshús 15,5, a párizsi, kolbász 10,8, a cukor 8,1, a kenyér 6,7, a liszt 5,8, az idényáras élelmiszerek (burgonya, friss zöldség, gyümölcs) 5,3 százalékkal drágultak.
   A szolgáltatások tarifái az előző havi 3,4 százalék után októberben 3,3 százalékkal emelkedtek.
   A szeszes italok, dohányáruk ára átlagosan 8,4, ezen belül a dohányáruké 12,1 százalékkal emelkedett.
   AMIKOR DURVÁN KILAKOLTATNAK!
   24739 figyelte – amit elismert a face – de tudd ennél sokkal de sokal több volt…
   én is üzentem a rendőrruhábabujtatoktaknak… a videó felett, idézem magam: „…László Kiss
   4 órája · most 2019. 11. 08. és 14:00 óra van!
   Rendőr vagyok még mindig… – rendőrként szólók hozzátok – miért nem érzékelitek, hogy eszközként – sőt feláldozhatóként…nak dobtak oda bennetek – le lesztek locsolva és felgyújtva ne hidd el tudd – előbb utóbb… ÁLLJ A NÉP A NEMZET MELLÉ!
   https://www.facebook.com/groups/250449095418374/wp/515144469338923/
   RÁKÉNYSZERÍTENEK BENNÜNK A FIZIKÁLIS ELLENÁLLÁSRA – MEGKAPJÁTOK – NE HIDD EL DE TUDJ RÓLA! id. Kiss László Bázakerettye, 2019. 11-08
   … Zoltán Sóber A héten megvolt a főpróba. Mi történik, ha kb. 100000 ember egy hétig nem jut a pénzéhez. Semmi. Jövőre szetintem a nyugdíjakkal csinálja meg, hogy kicsit csúsztatja, vagy zárolja egy ideig.
   László Kiss ERŐSZAKKAL VISSZATARTJA – ERŐSZAKKAL FOGUNK VÁLASZOLNI!

   Erzsébet Török Úgy bizony !!!
   István Párizs Itt a másik hülye, aki a megosztásunkért tüncikéztetett! Azt megint tudnotok kell, a magyar, nem tüntet valami ellen,…….hanem valamiért!!!

   János Hargitai Viszont azt is vegyük figyelembe, hogy a térség legerösebb tagja a NATO-nak !
   • István Párizs Nos, a NATO kié? Kik irányítják? Aha,….!
   János Hargitai István Párizs Rajtunk kivül azt is kevesen tudják, hogy a nató már régóta a háttérhatalom finanszirozásának erejével müködö magánhadsereg ,amelynek birtokában irányitja a földön a gazdasági ,és a politikai vezetést a legtöbb országban, s föleg az USA-ban és az europai unióban !
   Bori Tónay Talán ha a Nato nem bombazna régi romokat is megmaradna nem yudeo keresztény gyökerük Szíria Palmyra Közel kelet Most kurdok nal törökök ja és kell az olaj Talán migrans sem jönne ha nem épülne Izraell Golan fennsik Szir terület most már Trumpf fennsik a zsidóke vicces
   Irén Major Ha akarjuk el hinni ha nem egy kutya kölyke mind! De jó lenne már fel ébredni csak azért vannak mert az emberiség élteti őket! ☺
   Racz Laszlo -ÉRTEKEZÉS A MOSTANI SZIPOLYHATALOMRÓL!: -A tíz parancsolat vonatkozik a zsidó vallásúakra is és minden keresztény vallásúra is,…-és ugye nem kell itt elmondanom, hogy ezt hányszor megszegték már a múltban is a magukat ilyen vallásúaknak tartók,…-és, hogy ez mára már gyakorlattá vált azokban a körökben is,…-és akkor még az őket is befolyásuk aláhajtott cionistákról nem is beszéltünk,…-azokról, kik a mostani világunkban, senki által meg nem bízva, ki nem jelölve a hatalmat gyakorolják felettünk, tulajdonolva a gyárakat, az energiaszektort, a nagyvállalatokat, a pénzintézeteket, de szinte mindent,…-és az általuk menedzselt hazaáruló politikusok segítségével aztán a megtermelt, előállított termékeinkkel, azok minden hasznával rendelkeznek,…-és saját érdekeik szerint osztva azt el úgy,…-ahogy az egy bűnszervezetben lenni szokott,…-ki-ki rangja és érdemei szerint! -Az összes, minket embereket, állampolgárokat szolgálni hivatott szervezet valójában a cion-parazitáinkat szolgálja, legyen az honi vagy nemzetközi, hadi, fegyveres rendvédelmi, pénzügyi, gazdasági és kereskedelmi, segély és humán, politikai, közszolgálati, vagy kereskedelmi média,…-minden a tetveink bűnszervezetét és annak mocskos és illegális világuralmi törekvéseit szolgálja! -A cionista háttérhatalom gyalázatos és óriási károkat okozó kizsákmányolórendszerében élünk,…-és ami a legnagyobb baj,…-hogy a többség ezt nem képes felfogni,…-így a saját szipolyozóit, átverőit, pusztítóit szolgálja,…-és azt hiszik, hogy az a rend! -Persze a törvényeket is a tetveink hozzák és a bíráink is azok szervezetéhez tartoznak,…-de ha megszűnünk szolgálni a bűnszervezeteiket,…-akkor véget ér a hatalmuk felettünk! -Ezt kellene megértenie a gondolkodásra képes embereknek,…-míg nem késő!
   Bulátkó Gábor Ott a pont…sátánnyúl!!! Megbukott így vele bukik a csidesz is

   Kedvelés

 • Katakomba 2019-10-25 - 23:56 Közvetlen hivatkozás | Hozzászólás
  Címke: , , , , Zrínyi Miklós   

  Az török áfium ellen való orvosság 

  Ne bántsd a magyart *

  Az török áfium* ellen való orvosság,
   avagy
   Az töröknek magyarral való békessége ellen való antidotum
  *

  Zrínyi Miklós, 1663.

  Sors bona, nihil, aliud.

  Dulce et decorum est Pro Patria mori.

  Mors et fugacem persequitur virum.

  Dulcius est pro Patria vivere*.

  Jó szerencse, semmi más.

  Szép és dicsőséges dolog a hazáért meghalni.  

  A halál még a menekülő férfit is eléri.

  Még szebb a hazáért élni.

  Oh egek! Oh Isten! mért hoztál ki minket Scitiábul,* holott ottan avagy nem bomlottunk volna meg ennyire az Campaniában, avagy ha bomlottunk volna is, nem látott volna ennyi világ minket magunk rosszasága miatt veszni.
  De ha nincs haszon a panaszolkodásban és a haszontalan való fohászkodásban, nyuljunk az remediumokhoz [orvosságokhoz] ha vagyon; s vagyon is penig, ha akarunk.
  Mert noha az mi magunk népét az mint mostan vagyon, jól leábrázoltam, ugyan mindazonáltal, ha kérded: kit kévánok s micsoda nemzetet akarok oltalmamra, azt mondom: a magyart kévánom.
  Miért? azért, mert ez legalkalmatosabb, legerősebb, leggyorsabb és, ha akarja legvitézebb nemzetség.
  Kétszáz esztendeje leszen immár, hogy a magyar törökkel harcol.
  Hányszor a török császárok személyek szerint sok száz ezer emberekkel jöttek országunkban, csak az egy szultán Szulimánnak is, ki legvitézebb császár vala az ottomán nemzetben, öt expeditiója volt, de mégis Isten nem hagyott mindnyájunknak elveszni; az mi veszett is, többire békesség alatt s frigynek szine alatt vesz, hogysem hadakozásban.
  Azért magyart kévánok oltalmamra, nem indust, nem garamantát, sem olaszt, sem németet, sem spanyort.
  Csak jobbítsuk meg magunkat, szabjunk más rendet dolgainknak, tegyük régi helyére és méltóságára militarem disciplinam: egy nemzetnél sem vagyunk alábbvalók, és ha kevesen vagyunk is, nem oly kevesen azért, hogy a török ebekkel meg ne bánassuk, hogy ily semminek tartott minket.

  *

  ************************

  Ne bántsd a magyart — tekinthető ez Szájer József “Ne bántsd a magyart!” c. könyve korrekciójának is, hiszen Zrínyi éppen nem arról írt, mint amiről a nevezett neves pártokrata. Jobban át kellett volna gondolnia, hogy a szájára meri-e venni Zrínyi Miklós szavait.

  áfium – ópium, mákony. (gör.) A törökről: „Mindennap afiumot ü eszik vala, / Hogy keresztény vérre ü kegyetlenb volna.” (Szigeti veszedelem. II. 21.)

  antidotum – orvosság, ellenszer. (gör.–lat.)

  Dulce et decorum… – a mottó 2–4. sora Horatiustól származik. (Énekek harmadik könyve 2.)

  ************************

  FORRÁS: Euronews, 2019. 10. 15.

  *Üzenet Scitiábul a “királyok királyának”:

  »Azért pedig, hogy uramnak mondtad magad, sírva fogsz még megfizetni! (Mert így szeretik kifejezni magukat a szküthák.)«

  Hérodotosz: A görög-perzsa háború, cap. IV.127.

  Ajánlott dokumentumok:

  Save Our Souls — Hungaria, Anno Domini… / Rezümé (HU)

  Save Our Souls — Hungaria, Anno Domini… / Tartalom (HU, ENG, IT)

  Save Our Souls — Hungaria, Anno Domini… / Tanulmány (HU)

  Save Our Souls — Hungaria Anno Domini… / Abstract (ENG)

  ⇑Tartalom⇑

   
 • Katakomba 2019-10-15 - 23:57 Közvetlen hivatkozás | Hozzászólás
  Címke: , , ,   

  Találós aranyköpés 

  Ki mondta kinek?

  Szemelvény egy vezérszónok (szerinte) leghíresebb beszédéből

  „A megbánás nem azonos egy színházi mutatvánnyal!” 

  »S ha megengedi, xxxxxxx úr, egy reflexiót tennék ahhoz a bűnbánati mutatványához, amit itt bemutatott, és miután ön rendszeresen szokott bérmálkozni, bizonyára követni tudja ezt a teológiai reflexiót. 
   A bűnbocsánatnak van néhány feltétele. Nem árt, kedves képviselő urak és asszonyok, ha ezt meghallgatják; önöknek is jól jöhet még. 
  A bűnbocsánat feltétele a bevallás, a megbánás, a jóvátétel és a penitencia elfogadása! 
  Kedves xxxxxxx Úr! A bevallás nem azonos a lebukással! A megbánás nem azonos egy színházi mutatvánnyal!
  A jóvátétel tekintetében pedig talán hallott a Bibliában a vámos történetéről – ezt önnek is ajánlani tudom: jóvátételképpen esetleg tegyen valamit vissza a költségvetésbe!  
  A penitenciának pedig van egy nagyon egyszerű módja: mondjon le!«

  ???

  Hogyan tovább, Magyarország?
  Puska gyöngébbeknek: ⇒⇒ október 06. (viszont nem 2019., hanem 2006.)
  Dicsekvés mint iránytű ⇐⇐

  ***

  ⇑Tartalom⇑

   
 • Katakomba 2019-10-05 - 19:42 Közvetlen hivatkozás | Hozzászólás
  Címke: aradi vértanúk, , gr. Batthyány Lajos, , , Vörösmarty Mihály   

  Előszó / Prologue 

  Előszó

  Prologue /english/

  Midőn ezt írtam, tiszta volt az ég.
  Zöld ág virított a föld ormain.
  Munkában élt az ember mint a hangya:
  Küzdött a kéz, a szellem működött,
  Lángolt a gondos ész, a szív remélt,
  S a béke izzadt homlokát törölvén
  Meghozni készült a legszebb jutalmat,
  Az emberüdvöt, melyért fáradott.
  Ünnepre fordúlt a természet, ami
  Szép és jeles volt benne, megjelent.

  Öröm – s reménytől reszketett a lég,
  Megszülni vágyván a szent szózatot,
  Mely által a világot mint egy új, egy
  Dicsőbb teremtés hangján üdvözölje.
  Hallottuk a szót. Mélység és magasság
  Viszhangozák azt. S a nagy egyetem
  Megszünt forogni egy pillantatig.
  Mély csend lön, mint szokott a vész előtt.
  A vész kitört. Vérfagylaló keze
  Emberfejekkel lapdázott az égre,
  Emberszivekben dúltak lábai.
  Lélekzetétől meghervadt az élet,
  A szellemek világa kialutt,
  S az elsötétült égnek arcain
  Vad fénnyel a villámok rajzolák le
  Az ellenséges istenek haragját.
  És folyton-folyvást ordított a vész,
  Mint egy veszetté bőszült szörnyeteg.
  Amerre járt, irtóztató nyomában
  Szétszaggatott népeknek átkai
  Sohajtanak fel csonthalmok közől;
  És a nyomor gyámoltalan fejét
  Elhamvadt várasokra fekteti.
  Most tél van és csend és hó és halál.
  A föld megőszült;
  Nem hajszálanként, mint a boldog ember,
  Egyszerre őszült az meg, mint az isten,
  Ki megteremtvén a világot, embert,
  E félig istent, félig állatot,
  Elborzadott a zordon mű felett
  És bánatában ősz lett és öreg.

  Majd eljön a hajfodrász, a tavasz,
  S az agg föld tán vendéghajat veszen,
  Virágok bársonyába öltözik.
  Üvegszemén a fagy fölengedend,
  S illattal elkendőzött arcain
  Jókedvet és ifjuságot hazud:
  Kérdjétek akkor ezt a vén kacért,
  Hová tevé boldogtalan fiait?

  I wrote this when the sky was still serene.
  When blossoming boughs beautified the earth.
  When mankind laboured like the humble ants,
  When spirit soared, and hands were hard at work,
  The thoughtful mind alive, the heart in hopes,
  When peace could dry her tired brow at last,
  Presenting that most glorious reward,
  The happiness of man, her noble aim.
  All nature celebrated, everything
  Benign or beautiful, came out to feast.

  Delight and hope were trembling in the air,
  Expectant of the grand inauguration,
  Addressing all the world in lofty phrases
  In tones to suit a better, new creation.
  We heard the word. Its sound reverberated
  On high and in the deep. For but a moment
  The mighty universe had ceased rotating.
  Then all fell silent, lull before the storm.
  The tempest broke, its blood-congealing hands
  Were lobbing human skulls into the sky,
  Its feet were wading deep in human hearts,
  And life was wilting in its baneful breath.
  The torchlight of the spirit died away,
  And on the fading forehead of the sky
  A lightning etched the otherwordly lines
  Of hostile gods in black, bloodthirsty temper.
  The tempest blasted, bellowed like a madman,
  A rabid monster raging at the world,
  And where it went, along the bloody way
  The curses of a butchered populace
  Are rising from the steaming hecatombs
  And devastation rests her weary head
  On grey incinerated city ruins.
  It’s winter now and death and snow and stillness,
  The earth turned white;
  Not hair by hair as happy people do,
  It lost its colour all at once, like God,
  Who on the sixth day, crowning his creation,
  Gave life to man, the godly-beastly mongrel,
  And shattered by the grim monstrosity
  His sorrow turned Him white and very old.

  When spring, the makeup-mistress comes again,
  The aged earth may take a periwig
  And find a frilly frock of daffodils.
  The ice may thaw out on her glassy eyes,
  Her perfume-scented, painted-on complexion
  Pretending youth and faking happiness;
  Ask then the aging, wrinkled prostitute
  What has she done to her unhappy sons?

  Vörösmarty Mihály (1850-’51.)

  Translation: Zollman, Peter ( ⇒⇒ Deutsch)

  1849. október 6.

  Vörösmarty Mihály: Előszó — Elmondja: Sinkó László (⇒⇒Elmondja: Bessenyei Ferenc)

  Pannonia! Vergiss Deine Todten Nicht, Als Kläger Leben Sie!”

  (Magyarország! Ne feledd halottaidat, mint vádlók élnek ők!)

  2019. október 6.

  Avagy virág vagy te?

  ⇑Tartalom⇑

   
 • Katakomba 2019-09-02 - 15:46 Közvetlen hivatkozás | Hozzászólás
  Címke: , , , , Tartalom   

  Témák — Bejegyzések 

  Angela Merkel Sopronban

  A Borkai-ügy keresztény szemmel

  A viszályról és az ő almájáról + Dal

  Jogállam versus res publica

  Vers

  Nemzeti konzervatívok II.

  Szavazás a Törpe-fejűről

  Vers

  Miasszonyunk

  Nemzeti konzervatívok I.

  Öngyilkos kollaboránsok

  Üzenet Scitiábul

  Dal (és a katolikusok)

  Vers

  XVI. Benedek (2022. december 31.)

  Vers (Ballada a Vastag Margot-ról)

  Vers

  Az igazságtalan struktúráról

  Vers

  Vers (részlet)

  Vers

  Vers

  A GRECO-jelentés

  Vers

  Szavazás a lehetetlenről

  Tanulmányok

  Viktorok

  Opera / Meghalt a cselszövő (Hunyadi László)

  Orbán Viktor blaszfémia-képek

  Vers

  Vers (Jövendölés az első oskoláról a Somogyban)

  Különleges angol-olasz nyelvkönyv

  Vers

  Klímakatasztrófa

  Vers

  A hatalommal szembeni magatartásról

  Ferenc pápa — koronavírus

  Iványi Gáborról és másról

  Ferenc pápa a korrupcióról

  Mese a tilizmusról

  Woman – Life – Freedom

  Vers

  Pandémia-érettségi

  Heinz-Christian Strache, Matteo Salvini, Habony Árpád, Orbán Viktor, Semjén Zsolt

  Státusztörvény és könnygáz

  Megfigyelés a világhálón

  Szavazás egy jópofa dumáról

  Ferenc pápa szavai

  Ne bántsd a gyereket! Ne bántsd a magyart!

  Dal

  Vers

  Help Hungary Please Help Us

  *

  Szép versek — Olvasnivaló, hallgatnivaló

  (Photo)

  A madár, fiaihoz + English

  A Törpe-fejüek

  Bella ciao Italiano + Magyar

  Beírtak engem mindenféle Könyvbe +English, Italiano

  Előszó + English, + Deutsch

  Európa + Deutsch, + English

  Favágó + Español, + English, + Română

  Fölszállott a páva… + English

  Gyönyörűt láttam + Italiano, + English

  Hunyadi László + English

  Jövendölés az első oskoláról a Somogyban

  Kertész leszek + Française, +  Română, + Srpski

  Magyar jakobinus dala + English

  Mondd, mit érlel… + Español, + English (2)

  Nostradamus Hungaricus (részlet)

  Nyelvkönyv (angol-olasz / English-Italiano)

  Passió + Italiano, + English, + Română

  Szeressük egymást, gyerekek (+Dal)

  Valahol egy lány (dal / song) + English, + Deutsch

  Villonról meg a vastag Margotról szóló ballada + Française

  Zsoltár gyermekhangra

   
 • Katakomba 2019-08-21 - 00:54 Közvetlen hivatkozás | Hozzászólás
  Címke: Angela Merkel, , , , Orbán Viktor,   

  Aber ist das wirklich so? 

  A kormányoldali sajtó hirtelen azt a képtelenséget kezdte állítani, hogy Angela Merkel kvázi Orbán Viktor híve lett. Meg hogy Angela Merkel azt mondta augusztus 19-én Sopronban, hogy az Orbán-kormány jól használta fel az EU-s pénzeket. Ez az újabb butaság nemigen érdekelt volna senkit, sok vizet nem is zavart volna. Ők már ilyenek, na und? Egyrészt a rezsim hívői még azt is elhinnék, hogy Orbán Viktor UFO, úgyhogy az imádottjuk iránti lelkesedésüket holmi Angela Merkel fokozni sem tudná. Ők már úgyis régről biztosak benne, hogy Orbán Viktor a Földkerekség legjelentősebb politikusa (mit politikusa? – államférfija!). Másrészt a rezsim ellenzői azt sem hinnék el a kormánysajtónak, ami netán (véletlenül) igaz. Úgyhogy súlya ennek az újabb kalabálásnak nem lett volna.

  Csakhogy! az ellenzék – mondjuk inkább így: az állítólagos ellenzék – jó nagy dobra verte, ráadásul két oldalról is indítva:

  Az egyik oldalról Gyurcsány lapja, a Nyugati Fény kezdte: először azt állította, hogy Merkel nem ezt mondta, azaz a kormánysajtó hazudik. Ebben nincs még újdonság, meg végeredményben igaz is. Úgyhogy a Gyurcsány-hívők nyomban telekürtölték a közösségi médiát: nem mondott ilyet Merkel! Mikor már nemcsak a balliberális oldal, hanem az egész ellenzéki oldal kezdett belelkesülni, a Nyugati Fény lehűtötte a kedélyeket. Egyszer csak közölte, hogy legnagyobb sajnálatukra tévedtek: Merkel bizony ezt mondta. Rögtön mindjárt jó nagy címmel, hogy senkinek se kerülhesse el a figyelmét, hozták a nyilvánvaló kormányreklámot:

  Merkel mégis az uniós pénzek “megfelelő felhasználását” dicsérte Sopronban (Nyugati Fény, 2019. augusztus 19.)

  Majd a biztonság kedvéért – a nemzeti gyász fokozása okán – még ezt is hozzátették:

  Rossz hírünk van.

  A kormányoldali sajtó rajtaütésszerűen hip-hip-hurrába kezdett, az orbánisták nyilvánosan mennybe mentek, Orbán Viktor a szemünk előtt megdicsőült. Szép munka volt, Nyugati Fény!

  Merkel persze nem dicsérte sem az uniós pénzek felhasználási módját, sem a rezsimet, de ez nem gátolta meg az ún. ellenzéki sajtót, hogy végigvonuljon benne az ellenzék történetének valószínűleg legegyértelműbb Orbán-propagandája. Mivel a Nyugati Fény Gyurcsány lapja, s mivel Gyurcsány Ferenc a legnagyobb ellenzéki párttá vált DK vezére, a rezsim bármely oldali ellenzői meg kellett, hogy értsék belőle: nincs remény.

  Köszönjük, Gyurcsány Ferenc! Melyik oldalon is tetszik állni? Csak nem ott, ahol régi protezsáltja, Toroczkai László is?

  Vannak még az ún. függetlenek, akik potenciális reményadók. Erről az oldalról is közöltetett a néppel: vége van, nincs remény. Szél Bernadett nagy keserűen nem kevesebbet állított, minthogy:

  Angela Merkel szabályosan körbeudvarolta Orbán Viktort (szelbernadettblog.blog.hu/2019/08/19; Facebook/Szél Bernadett, 2019 augusztus 19.).

  De tényleg! Mármint tényleg ezt posztolta Szél Bernadett – aki mégiscsak országgyűlési képviselő. Régi tettestárs: csak tudja, mit beszél! Hogy miből gondolta? Talán a sajtótájékoztatóról beszámoló német vezércímből:

  WELT THEMA: Große Überraschung – Wie Viktor Orban Kanzlerin Merkel umschmeichelt (WELT Nachrichtensender, YouTube, 2019. aug. 19.)

  A mondat mellékmondati szórendű, ún. “KATI” szórend, amely egy nagyon erősen kötött szórend, a szavak sorrendje nem cserélhető föl, mert egészen más lesz a jelentés. A “KATI” szórend a következő: Kötöszó-Alany-Többi mondatrész-Ige. Az idézett mondatban a mellékmondati kötőszó a “wie“, az alany pedig az “Orbán Viktor“. Tehát a mondat így hangzik magyarul:

  VILÁGTÉMA: Nagy meglepetés – ahogy Orbán Viktor körülhízelgi (ha tetszik: körbeudvarolja) Angela Merkelt.

  A Szél Bernadett által világgá kürtölt hír olyasformán igaz, mint a Jereváni Rádió híre a boldog békeidőkben. Minden igaz benne, csak éppen nem osztogatnak, hanem fosztogatnak.

  Amúgy meg: köszönjük, képviselő asszony! Melyik oldalon is tetszik állni?

  De ez nem volt elég: Különféle szakértők nyilatkoztak különféle okosságokat, sajnálkoztak, siratták a bús magyar sorsot, osztották az észt a tisztelt gyászoló rokonságnak. Pedig volt köztük olyan nagyember is, aki gyakorlatilag perfekt német – vagyis pontosan tudta, hogy amit mond, az nem igaz. Tudta, hogy hazudik. Köszönjük! Már csak a tisztánlátásunk miatt is: legalább nem tévesztünk többé.

  De gondoljunk csak bele józan ésszel! Ha tényleg igaz lenne, hogy Angela Merkel dicsérte az uniós pénzek fölhasználását, sőt körbeudvarolta Orbán Viktort, nem lenne ez ott a kormány hivatalos honlapjain? Bizony ott lenne – de nincs ott. S hogy miért nincs ott? Mert az igazság ott van a hivatalos német kormányhonlapokon – csak tudni kell olvasni és értelmezni. S itt nem elsősorban a német nyelvtudásról van szó, hanem a politikusi nyelv értelmezéséről. Ezt a nyelvet pedig csak érti Gyurcsány Ferenc, Szél Bernadett meg az összes többi pártokrata! Ha viszont értik a politikusnyelvet, akkor nem tévednek, hanem hazudnak. (Bár ezzel – mármint hogy a pártokraták feszt hazudnak – nem sok újat mondtunk…)

  Az igazság a következő:

  1. Angela Merkel nem Orbán Viktort dicsérgetni jött, hanem Magyarországot; nem a regnáló kormány tettéért, hanem a Kádár-korszak utolsó kormányának tettéért mondott köszönetet; nem csak úgy idejött, hanem évfordulós ünnepségre jött.
  2. Angela Merkel látogatása föltűnően rövid volt, még aznap továbbutazott Izlandra (bundeskanzlerin.de, 19. 08. 2019.).
  3. A német közszolgálati televízió is röviden számolt be a találkozóról, hozzátéve, hogy Angela Merkel és Orbán Viktor álláspontja nem közeledett egymáshoz (Tagesschau, 19.08.2019 20:00 Uhr).
  4. Angela Merkel közölte velünk és a világgal, hogy milyen feltételeket szabott Orbán Viktornak, s azt is, hogy a nem-teljesítésnek mi lesz a következménye.
  5. A következmény az lesz, hogy nem lesz több német befektetés, hogy a németek által teremtett munkahelyek sorsa is bizonytalanná válhat, de leginkább az, hogy nem kapunk több EU-s pénzt.
  6. Orbán Viktor viszontválaszában közölte, hogy akkor nem is kell.

  S hogy ezt hogy monda el Angela Merkel? Ügyesen:

  Első premissza:

  Wir haben aber natürlich zuerst auch unsere bilateralen Beziehungen in den Blick genommen. In diesem Zusammenhang will auch ich betonen, dass es sehr wichtig ist, dass wir einen wirklich großen Handelsaustausch haben, dass es viele Direktinvestitionen deutscher Unternehmen in Ungarn gibt, auch zum Wohle dieser Unternehmen; Deutschland profitiert also auch davon. Die Handelsbilanz ist mit 55 Milliarden Euro nicht nur umfangreich, sondern sie ist auch ausgeglichen. Das heißt, unsere beiden Volkswirtschaften sind schon sehr stark miteinander verquickt. Wenn man darüber spricht, mit welchem Ziel Kohäsionsfonds und Strukturfonds eingerichtet werden, dann muss man sagen, dass sie eingerichtet werden, um die Konvergenz innerhalb der Europäischen Union zu stärken. Wenn man sich die Wirtschaftswachstumsraten Ungarns anschaut, dann sieht man, dass Ungarn dieses Geld wirklich so einsetzt, dass es auch dem Wohle der Menschen zugutekommt. Deutschland freut sich, hieran mit Arbeitsplätzen beteiligt zu sein. (bundesregierung.de, Montag, 19. August 2019; bundeskanzlerin.de, 19. August 2019)

  Második premissza:

  Wir sind ja – in Zukunft als 27 Mitgliedsstaaten – vereint. Deutschlands Ansinnen ist es, mit möglichst allen Mitgliedsstaaten sehr enge und vertrauensvolle Beziehungen zu haben. Wir haben in Deutschland ein Sprichwort: Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. – Man muss also möglichst viele konkrete Projekte auf den Weg bringen.
  Wir haben uns über die mittelfristige finanzielle Vorausschau, also den zukünftigen EU-Haushalt, unterhalten. Deutschland wird dabei natürlich die Belange der mittel- und osteuropäischen Länder und auch die Ungarns ganz fest im Blick haben und versuchen, eine gerechte Lösung zu erreichen.
  Ich habe auf die Situation der Nettozahler hingewiesen. Aber wir wissen, dass sich das in Zukunft ändern kann, dass Länder wie Ungarn, die wirtschaftlich sehr erfolgreich sind, natürlich dann auch weniger Regionen haben werden, die zu den Schwächsten Europas gehören. Aber heute ist es noch so. Deshalb müssen wir einen fairen Ausgleich finden, damit die Konvergenz auch stattfinden kann.
  Wir wollen also von deutscher Seite eine Politik machen, die die Interessen der anderen mitbedenkt. Ich glaube, dass auch Ungarn die Interessen Deutschlands versteht. Insofern haben wir uns eine gute Zusammenarbeit vorgenommen, auch wenn es einmal unterschiedliche Perspektiven gibt. Zum Schluss lebt Europa davon. Ich sage das immer: Der Europäische Rat muss eigentlich immer, außer wenn wir Personal bestimmen, einstimmig entscheiden. Das heißt, wir müssen miteinander reden und Kompromisse finden, und das wollen wir auch. (bundesregierung.de, Montag, 19. August 2019; bundeskanzlerin.de, 19. August 2019)

  Azaz:

  1.) Ha Magyarország gazdasági növekedési rátáját megnézzük, azt látjuk, hogy az EU-s pénzeket tényleg úgy (“wirklich so“) használja föl, hogy az emberek jólétének is hasznára váljon. Németország örül, hogy munkahelyekkel hozzájárult ehhez (az emberek jólétéhez). Vagyis: Magyarország növekedési rátája az EU-s pénzek és a német beruházások miatt növekedett, a magyarországi életszínvonal – “az emberek jóléte” – pedig ezektől függ (első premissza).

  2.) De tudjuk, hogy az EU-s pénzek kiosztása a jövőben változhat, s olyan országok, mint Magyarország, amelyek ilyen nagyon sikeresek, természetesen kevesebb konvergenciarégióval fognak rendelkezni. Vagyis: Magyarország kevesebb pénzt fog kapni, ha nem lesz kompromisszum-kész a magyar kormány (második premissza).

  Egyszerűbben szólva: kimutattátok a növekedési rátátokban, hogy milyen csodálatosak vagytok, én a saját propagandátokra építve mondom azt, hogy pont ezért több pénzre már nincs szükségeket, s nem is fogtok kapni. Akkor pedig vége lesz a növekedési rátátoknak meg az általatok állított jólétnek. Kihúzzuk a szőnyeget alólad, ha nem térsz észre!

  Orbán Viktor válasza egy durcás kisfiú válasza. Egy igen buta kicsiny fiúka válasza:

  Die mitteleuropäischen Völker haben in den letzten 15 Jahren, seitdem wir EUMitglieder sind, eine eigenartige Periode am Horizont erfahren. Wenn wir die Ereignisse in Europa aus dieser historischen Perspektive betrachten, dann sehen wir, dass die mitteleuropäischen Länder das ist für viele im Westen überraschend – moderner werden und eine Entwicklung nehmen. Das bestbekannte Beispiel ist die wirtschaftliche Kooperation der Visegrád-Staaten. Es gibt aber auch andere mitteleuropäische Länder, die eine gute Leistung erbringen. Im historischen Sinne betrachtet sprechen wir also über den Aufstieg der Region Mitteleuropa. Die europäische Einheit wird künftig davon abhängen, ob wir die Konsequenzen daraus ziehen. Mitteleuropa ist also nicht mehr eine Region, die unterstützt werden muss und der geholfen werden soll, sondern Mitteleuropa ist eine Region, die einen Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung und eine wesentliche Leistung für die europäische Entwicklung erbringt. Diese traditionelle deutschfranzösische Achse, die stets privilegiert und etwas Besonderes sein wird, wird ergänzt um die Berücksichtigung der Interessen der Völker Mitteuropas. Das ist ein neuer Prozess. Das zeichnet sich vor unseren Augen ab, und das wird Ende der nächsten Siebenjahresperiode noch sichtbarer werden. Ich gehe also davon aus, dass das Gewicht Mitteleuropas bei der gemeinsamen Entscheidungsfindung laufend wachsen wird. Wenn es ein Land gibt, das diesen historischen Prozess übersteht, dann ist gerade Deutschland dieses Land, weil ein Teil gerade in diesem früheren Ostbereich gestartet ist. Die deutsch-mitteleuropäischen Beziehungen werden also in den kommenden Jahren eine ganz besondere Bedeutung haben. (bundesregierung.de, Montag, 19. August 2019; bundeskanzlerin.de, 19. August 2019)

  A magyar eredeti — amely egyébként sehol sincs leírva — szó szerint így hangzik:

  A közép-európai népek horizontján az elmúlt tizenöt év, amióta tagjai vagyunk az Európai Uniónak, egy sajátos időszakot mutat. Ha ebből a történelmi távlatból nézzük, hogy mi történt Európában, akkor azt látjuk, hogy a közép-európai országok sokakat meglepő, talán a nyugat-európai országokat is meglepő ütemben modernizálódnak s fejlődnek. Erre a leginkább ismert példa talán a V4-k gazdasági együttműködése, de vannak más közép-európai országok is, amelyek jól teljesítenek. Tehát történelmi távlatban itt most a közép-európai régió felemelkedéséről beszélünk. Az egység pedig azon múlik a jövőben, az európai egység, hogy ennek a konzekvenciáit levonjuk-e. Közép-Európa, az most már nem egy megsegítendő, támogatásra szoruló régió, Közép-Európa egy olyan régió, amelyik hozzáad az európai gazdasági teljesítményhez, jelentős növekedési eredménnyel árul hozzá az összeurópai teljesítményhez, ezért a hagyományos német-francia tengely, amely mindig megőrzi a maga privilégiumait és különlegességet, az kiegészül a közép-európai népek érdekének figyelembevételével. Ez egy új folyamat, most teljesedik ki a szemünk előtt, a következő hétéves költségvetés végére ez még látványosabb lesz. Tehát én arra számítok, hogy Közép-Európa súlya, Közép-Európának a részvétele az európai döntések meghozatalában, az folyamatosan nőni fog, És ha van ország, amelyik érti ezt a történelmi folyamatot, az éppen Németország, mert Németország egyik fele, az pontosan onnan indult, ahonnan a közép-európai országok, ezért az európai egység fenntartása érdekében a német — közép-európai kapcsolatoknak kitüntetett jelentősége lesz a következő években. (M1-Híradó, 2019 .aug. 19./Youtube 13:09)

  Vagyis: akkor inkább nem is kell bennünket segíteni, akkor inkább nem is kell nekünk az EU-s pénz. Mármint “Közép-Európának” nem kell. Tényleg? S mit szólnak ehhez a “közép-európai” országok vagy akár csak a visegrádiak? Nem kell az EU-s pénz a cseheknek sem, a szlovákoknak sem, a lengyeleknek sem? Felhatalmazták rá Orbán Viktort, hogy nagy-dölyfösen ilyeneket mondjon a nevükben? Ráadásul még fenyegetőzzék is? Azzal fenyegesse meg Angela Merkelt, hogy ő, Orbán Viktor, meg tudja szüntetni az európai egységet? Hogy e nemes szándékában követni fogják őt, Orbán Viktort, a közép-európai országok? Hogy neki , Orbán Viktornak, van akkora ereje, hogy fölrobbanthatja az EU-t? Hogy jobban teszi Németország, ha mellé áll? Na-de-Margit-nooormális?!

  Ámde Merkel nem Közép-Európáról (Mitteleuropa) beszélt, hanem Magyarországról (Ungarn). Orbán Viktor nem merte kimondani a “Magyarország” szót, hátha megérti valaki a magyarok közül, meg aztán szerette volna elhitetni, hogy mellette áll egész Közép-Európa. Ahogy az óvodában a beijedt kisfiú próbál erőt mutatni a nagyfiú előtt: “Beee, nekem vannak erős barátaim, akik majd idejönnek hozzám, s akkor jól kinézel te!” Megpróbált egy kicsit mismásolni, de azért a biztonság kedvéért a magyar kormány hivatalos honlapjairól inkább kihagyták:

  Kiemelte (Orbán Viktor): Közép-Európa most már hozzáad az európai gazdasági teljesítményhez, ezért a hagyományos német-francia tengely kiegészül a közép-európai népek érdekeinek figyelembe vételével. Ez egy új folyamat, amely most teljesedik ki, és Közép-Európa súlya az európai döntéshozatalban folyamatosan nőni fog – tette hozzá. (kormany.hu/miniszterelnok/hirek, 2019. 08. 19.)

  Nem Közép-Európa, hanem Magyarország — nem hozzáad, hanem nem kap. Ez a fránya Jereváni Rádió, úgy látszik, csak nem akar nálunk megszűnni.

  Megdöbbentő, hogy Orbán Viktor — aki mégiscsak az ország miniszterelnöke — ilyen könnyen eldobja az EU-s pénzeket. Még azzal sem mentegethetjük, hogy hirtelen ijedtében beszélt bolondságot. Már százszor elmondták neki, hogy legyen jófiú, mert nem kap pénzt. Mármint nem ő, hanem Magyarország nem kap. Miatta.

  Szinte közvetlenül Angela Merkel érkezése előtt meglepően világosan fogalmazott a Budapestre látogató Stephan Mayer államtitkár:

  Magyarország nagyon profitál az európai szolidaritásból és azon országok közé tartozik, amelyek a legtöbb uniós forrást kapják egy főre vetítve. És éppen ezért nagyon biztos vagyok abban, hogy Magyarország és főleg a magyar kormány képes értékelni azt, ami van neki az Európai Unióban.
  Nagyon örülök annak, hogy a közvélemény-kutatások szerint a magyar lakosság több mint hetven százaléka Európa-párti, és támogatja az EU-tagságot. Ez számomra reményt és bizalmat ad, hogy sikerül továbbmenni ezen a sikeres úton. Szilárdan meg vagyok győződve arról, hogy Magyarország képes értékelni, hogy mit jelent számára az EU és az EU-tagság, és ebben az értelemben Berlin és Budapest továbbra is szorosan és bizalommal telve fog együtt dolgozni, ha arról van szó, hogy az Európai Uniót is sikeresen továbbfejlesszük. (YouTube/Privátbankár.hu, 2019. júl. 31.)

  Stephan Mayer a bajor CSU tagja, mely párt még nem is olyan régen Orbán Viktor barátja volt. Csak hát azóta sok víz lefolyt a Dunán. De azért az egykori barát szavából érteni kellett volna: nem lehet itt holmi magyar Brexittel fenyegetőzni, mert ezt már nem tűrnék a magyarok, térjen észre, amíg nem késő, kövesse az Uniót, mert nem lesz pénz. Verstehst du?

  Megdöbbentő az is, hogy azt, mit mondott a magyar miniszterelnök, nem a magyar kormány honlapjairól, hanem a német kormány honlapjairól tudhatjuk meg, s nem magyarul olvashatjuk, hanem csak német fordításban. De nagyon fontos volt elhallgatni!

  A német kormány hivatalos honlapjai még azt is közölték velünk és a világgal, hogy Magyarország neve “Magyar Köztársaság” (“Republik Ungarn“), Orbán Viktor nem Magyarország, hanem a Magyar Köztársaság miniszterelnöke:

  Pressekonferenz von Bundeskanzlerin Merkel und dem Ministerpräsidenten der Republik Ungarn, Viktor Orbán
  in Sopron
  Mitschrift Pressekonferenz

  (bundesregierung.de, Montag, 19. August 2019; bundeskanzlerin.de, 19. August 2019)

  Mivel elgondolhatatlan, hogy pont a német kormánynak ne volnának információi arról, hogy az Alaptörvény átnevezte az országot, ez aligha jelenthet mást, minthogy Németország nem ismeri el az átnevezést, azaz nem ismeri el az Alaptörvényt. Meg jelenti azt is, hogy Orbán Viktor csak egy köztársaság miniszterelnöke – ne képzeljen magáról többet!

  Azt pedig, hogy Angela Merkel egyáltalán nincs Orbán Viktor mellett — pontosabban: sőt! — egészen világosan, félre sem érthetően elmondta a német közszolgálati televízió:

  Bekenntnisse zu Europa ja, Einigung in Streitfragen nein.

  Nähergekommen sind sich die beiden Politiker heute nicht. (Tagesschau, 19.08.2019 20:00 Uhr00:09:32).

  Ami magyarul — szó szerinti fordításban — ennyit tesz:

  Hitvallás Európához igen, megállapodás a vitatott kérdésekben nem.

  Ma (manapság) a két politikus nem közeledett egymáshoz.”

  Mit nem lehet ezen érteni? És főként: hogy lehet ezt úgy érteni, hogy Angela Merkel körbeudvarolta Orbán Viktort? A “nem közeledett” milyen logika szerint lenne szinonimája a “körbeudvarolta” szónak? Ejnye-bejnye, Nagybecsű Ellenzék — ejnye-bejnye, Nagybecsű Ellenzéki Sajtó! Már csak egy kérdésünk van: Van itt egyáltalán ellenzék? Vagy legalább független sajtó?

  Kár volt az ellenzéknek ennyire eladnia magát. Rossz vonatra szálltak. Az a vonat nyílegyenesen a szakadékba robog.

  Csak a vak nem látja, hogy Orbán Viktor egyedül maradt. Barátja, a hazáját az oroszoknak árulgató Strache alkancellár megbukott, a pártja kikerült az osztrák kormányból. A másik kedves barátja, a szintúgy Putyin-ügynök Salvini épp most buktatta meg saját magát: képzelvén magáról, hogy erős és okos, pedig csak behúzták a csőbe. Ő is és a pártja is kikerült az olasz kormányból.

  Strache, Salvini mentek a levesbe – mert odavalók. Mégis mit képzeltek ezek a szerencsétlenek, csak nem azt, hogy Európa hagyni fogja?

  Valahogy eszünkbe jutott még Orbán Viktor nem oly rég elhangzott, nem túl bölcs mondata. 2019. május 6-án mondta, amikor fogadni készült kedves barátját, Strache alkancellárt. Hivatkozott erősen kettejük barátságára, nyilvánvalóan nem sejtve, hogy Strache napjai meg vannak számlálva, a bukása már elő van készítve (ennyit a magyar hírszerzésről, a magyar külügyről meg a magyar miniszterelnök politikai okosságáról). Az osztrák újságíró Salviniről is kérdezte:

  ÚJSÁGÍRÓ: Lehet, hogy bátor, de keresztény is? A pápa azt mondja, hogy nem. Ezt a kérdést egy egykori karmelita kolostorban tesszük fel.

  ORBÁN VIKTOR: Tegyük félre azt, hogy Magyarország protestáns ország is, és ezért a pápa véleménye itt nem annyira meghatározó, mint egy katolikus országban.  (Orbán Viktor interjúja a Kleine Zeitung című osztrák lapnak. kormany.hu/miniszterelnok/interjuk, 2019. május 06.)

  Ha én miniszterelnök lennék, vagy akár “csak” belügyminiszter, mint Salvini, nem volnék ebben olyan biztos. Mármint abban, hogy a pápa véleménye nem annyira meghatározó. Nem becsülném le az országom legnagyobb létszámú, legerősebb egyházát. Európa legnagyobb létszámú, legerősebb egyházát. A világ legnagyobb létszámú, legerősebb egyházát. Nem vallási okból lennék óvatos, hanem politikai okból. Mert hiszen sosem lehet tudni…

  Ilyesmit meg főleg nem mondanék Európa nagyhatalmú urának, a világ egyik legnagyobb hatalmasságának:

  Nálunk, Magyarországon a hölgyeket a lovagiasság szabályai szerint eleve különös figyelem és elismerés övezi, a keményen dolgozó és sikeres hölgyek előtt pedig már messziről megemeljük a kalapunkat. (kormany.hu/miniszterelnok/beszedek, 2019. 08. 19.)

  Mondhatjuk ezt finom-diplomatikus nyelven akár körbeudvarolásnak is, meg mondhatjuk durva-hétköznapi nyelven bunkóságnak is.

  S hogy miért nem mondanék ilyen zöldségeket? Mert egyrészt egy miniszterelnök nem lehet szexista (még akkor sem, ha amúgy “igazi férfi” és “nagyon-szexi“), másrészt Angela Merkelnek nincs szüksége lovagiasságra, lévén nem egy sárkány által elrabolt, ijedtszemű királykisasszonyka, harmadrészt, mert Angela Merkel nem egy “nő”, hanem kancellár (A kancellár). Nem utolsó sorban pedig azért nem, mert sosem lehet tudni. Mármint azt, hogy mikor lesz végleg teli a hócipő.

  A másik asszony, az Übermutter, szintúgy nem “nő”: lévén ő meg az Európai Bizottság elnöke. Viszont neki már teli lett a hócipő: elkapta a kezét Orbán Viktor kézcsókja elől. Ugyan mit képzel ez a szerencsétlen, mégis meddig mehet el?

  Viszont ami ennél is jobban érdekelhet bennünket: mégis meddig maradhat még?

  Ha a recesszió valóban berobban, akkor kb. félévig. Ha nem, akkor kihúzhatja akár a jövő év közepéig is. Hacsak úgy nem jár, mint a barátai: Strache és Salvini. Mert akkor már hónapjai sincsenek. Nem hiszik? Pedig igaz.

  ***

  Aber ist das wirklich so?

  Ajánlott oldal: https://katakombablog.com/a-szentatya-levele-angela-merkelhez-2017/

  ***

  Csak egy kérdés a nagyon-ellenzékhez meg a nagyon-ellenzéki médiához:

  ***

  Letölthető változat:

  Honlapról – Pdf Scribd DocDroid Issuu

  ⇑Tartalom⇑

   
 • Katakomba 2019-08-02 - 21:43 Közvetlen hivatkozás | Hozzászólás
  Címke: , ,   

  GRECO – No comment! 

  ⇓ Megosztás ⇓

  Council of Europe
  Group of States against Corruption
  Publication: 1st August 2019


  FOURTH EVALUATION ROUND
  Corruption prevention in respect of members of
  parliament, judges and prosecutors

  INTERIM COMPLIANCE REPORT

  HUNGARY

  A magyar hatóságok fordítása:

  See also: https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016806c6b9e

  Website: https://www.coe.int/en/web/greco/-/hungary-publication-of-three-compliance-reports-3rd-and-4th-evaluation-rounds-

  Facebook: https://www.facebook.com/CoEHumanRightsRuleLaw/photos/a.315480495268415/1301398170009971/?type=3&theater

  ***

  ***

  *

  GRECO-jelentés Magyarországról (letölthető)
  itt járt a FIDESZ…

  ⇑Tartalom⇑

   
 • Katakomba 2019-05-06 - 03:09 Közvetlen hivatkozás | Hozzászólás
  Címke: , , Katakombablog,   

  Hogyan lehet, ha nem lehet? Szavazzunk! 

  Megosztás

  ⇑Tartalom⇑

   
 • Katakomba 2019-04-23 - 00:09 Közvetlen hivatkozás | Hozzászólás
  Címke: EU himnusz, , , ,   

  Európa / Europa 

  ⇓ Megosztás ⇓

  Európa

  Európa, hozzád,
  feléd, tefeléd száll szózatom a század
  vak zűrzavarában,
  s míg mások az éjbe kongatva temetnek,
  harsány dithyrambbal én terád víg,
  jó reggelt köszöntök.

  Ó ősi világrész,
  te régi, te rücskös, te szent, te magasztos,
  lelkek nevelője, illatokat és ízt
  szürő, csodatévő, nagyhomloku, könyves,
  vén Európa.

  Ha mostoha is vagy, viaskodom érted
  és verlek a számmal és csókkal igézlek
  és szókkal igázlak, hogy végre szeress meg.

  Ki téphet el innen,
  ki téphet el engem a te kebeledről?
  Nem voltam-e mindig hű, tiszta fiad tán?
  Kölyökkorom óta nem ültem-e éjjel
  lámpám sugaránál tanulva a leckéd,
  vigyázva, csodálva száznyelvü beszéded,
  hogy minden igéje szivembe lopódzott?

  Már értik azóta az én gügyögésem,
  bármerre vetődjem, sokszáz rokonom van,
  bármerre szakadjak, testvérem ezer van.
  Nem láttam-e Kölnben a német anyókát
  esőbe csoszogni, Párizsban a tündér
  francia leányok könnyű szökelését,
  Londonban a lordok hajának ezüstjét,
  s nem ettem-e, ittam munkásnegyedekben,
  családi szobákba lármás olaszokkal?
  Nem fájt-e velőmig a szlávok, a sápadt
  szlávok unalma, a bánat aranyszín
  fáradt ragyogása?
  Mind édes-enyémek a népek e földön,
  kitágul a szívem, beleférnek együtt.

  Fogadjatok engem
  ti is szivetekbe,
  s ti távoli népek
  kürtösei, költők,
  pereljetek értünk otthon a mivélünk
  perlőkkel, anyánkért, s mi tiértetek majd
  itthon perelünk, hogy élhessen anyátok.
  Kiáltsatok együtt,
  Európa bátor szellemei, költők,
  hogy gyáva vadállat bújik el a vackán
  és vaksi vakondok fúr alagútat.
  Daloljatok együtt,
  fények, fejedelmek, szellem-fejedelmek,
  hogy lélek a várunk, légvár a mi várunk,
  ezt rakjuk az égig, kemény szeretetből
  és légi szavakból.
  Kezdjetek előlről építeni, költők,
  légvár katonái.

  Europa (Deutsch)

  …..

  …..

  …..

  …..

  …..

  …..

  …..

  …..

  Stiefmutter, ringend um deine Liebe
  schlägt dich mein Mund, behex ich mit Küssen dich, 
  beug dich mit Worten, daß du mich endlich erkennst… 
  Wer könnt’ uns entzweien,
  deiner Brust entreißen mich? War ich nicht 
  stets dein reiner treuer Sohn?
  Saß ich als Knabe denn nicht schon wie heut 
  lernend beim Lampenlicht deine Lektionen, 
  hinlauschend deiner vielsprachigen Rede, 
  daß jedes Wort ins Herz sich stahl?
  Schon versteht man seitdem mein Gelalle,
  wo ich auch hintreib, hab ich hundert Verwandte, 
  wo’s mich auch hinzieht, Brüder hab ich tausend.
  Sah ich denn im trüben Köln des deutschen Muttchens 
  Schlurfen nicht, der elfeschen Pariser Mädchen 
  schwingendes Hüpfen, das silbrige Haar
  des Lords in London, und aß und trank 
  ich nicht in den Arbeitervierteln
  mit lauten Italienern am Familientisch?
  Schmerzte denn nicht bis ins Mark mich der Slawen,
  der bleichen Slawen Langweile, goldfarbener 
  müder Glanz ihres Grams?
  Mein Herz ist offen jedem Volk der Erde, 
  es weitet sich, alle haben drin Platz.
  So laßt auch mich 
  in euer Herz. 
  Ihr ferner Völker 
  Hornisten, ihr Dichter, streitet um uns 
  mit denen zuhaus, die uns bestreiten, 
  um unsere Mutter, ein gleiches gilt uns: 
  zu streiten um euch, eurer Mutter Leben. 
  Ruft gemeinsam,
  Europas entschlossene Geister, Dichter:
  hier duckt feige Bestie sich auf ihrem Lager, – 
  und blinder Maulwurf wühlt im Tunnelgang. 
  Singt gemeinsam,
  Lichter, Fürsten, Geistesfürsten:
  Ein feste Burg sei unsre Seel, Luftschloß unsre Burg, 
  die wirzum Himmel hochmauern, aus männlicher Liebe, 
  aus luftigen Worten.
  Beginnt den Bau aufs neue, Dichter, 
  Luftschloß-Musketiere.

  Translation: Kárpáti, Andreas (⇒⇒English)

  Hősök tere, 2003. augusztus 19.
  BANCO SABADELL (2012. május 31.)

  ⇑Tartalom⇑

   
c
új bejegyzés készítése
j
következő bejegyzés / következő hozzászólás
k
előző bejegyzés / előző hozzászólás
r
Hozzászólás
e
Szerkesztés
o
hozzászólást mutat / elrejt
t
Vissza a lap tetejére
l
belépéshez
h
segítséget mutat / elrejt
shift + esc
Megszakítás
%d blogger ezt szereti: