⇓ Megosztás ⇓

*

Az Alkotmány módosításokkal egybeszerkesztett szövege — a hatályon kívül helyezés előtt: 2012. 01. 01. ⇒⇒ ⇒⇒

Az Alkotmány módosításai: 1989 — 2010.

1985-1990-es parlamenti ciklus

I.

AZ ALKOTMÁNY HUSZONNEGYEDIK MÓDOSÍTÁSA

   

az Alkotmány módosításáról szóló 1989. évi XXXI. törvény

a Háromoldalú Politikai Egyeztető Tárgyalások nyomán

   

1989. évi XXXI. törvény az Alkotmány módosításáról (1989. október 23.)

   

Magyar Közlöny 74. szám, 1219 – 1244. old.

II.

AZ ALKOTMÁNY HUSZONÖTÖDIK MÓDOSÍTÁSA

   

a Magyar Köztársaság Alkotmányának módosításáról szóló 1990. évi XVI. törvény

a köztársasági elnök közvetlen választása, a kisebbségek képviseletének biztosítása

   

1990. évi XVI. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmányának módosításáról

 

1990-1994-es parlamenti ciklus

III.

AZ ALKOTMÁNY HUSZONHATODIK MÓDOSÍTÁSA

   

a Magyar Köztársaság Alkotmányának módosításáról szóló 1990. évi XXIX. törvény

a kormányzati szervezet megváltoztatása

   

1990. évi XXIX. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmányának módosításáról

IV.

AZ ALKOTMÁNY HUSZONHETEDIK MÓDOSÍTÁSA

   

a Magyar Köztársaság Alkotmányának módosításáról szóló 1990. évi XL. törvény

az Antall-Tölgyessy-paktum nyomán

   

1990. évi XL. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmányának módosításáról 

V.

AZ ALKOTMÁNY HUSZONNYOLCADIK MÓDOSÍTÁSA

   

a Magyar Köztársaság Alkotmányának módosításáról szóló 1990. évi XLIV. törvény

a Köztársaság címerének meghatározása

   

1990. évi XLIV. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmányának módosításáról 

VI.

AZ ALKOTMÁNY HUSZONKILENCEDIK MÓDOSÍTÁSA

   

a Magyar Köztársaság Alkotmányának módosításáról szóló 1990. évi LIV. törvény

az országgyűlési képviselők jogállásának módosítása

   

1990. évi LIV. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmányának módosításáról

VII.

AZ ALKOTMÁNY HARMINCADIK MÓDOSÍTÁSA

   

a Magyar Köztársaság Alkotmányának módosításáról szóló 1990. évi LXIII. törvény

a helyi önkormányzati rendszer alkotmányi alapjainak megteremtése

   

1990. évi LXIII. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmányának módosításáról 

IV./hlp.

AZ ALKOTMÁNY HARMINCEGYEDIK MÓDOSÍTÁSA

   

a Magyar Köztársaság Alkotmánya 32/D. §-ának hatálybaléptetéséről szóló 1991. évi LVIII. törvény

hatálybaléptető rendelkezés

   

(a Magyar Köztársaság Alkotmányának módosításáról szóló 1990. évi XL. törvény alapján – az Antall-Tölgyessy-paktum nyomán – Hatálybaléptető: 1991. évi LVIII. tv.)

VIII.

AZ ALKOTMÁNY HARMINCKETTEDIK MÓDOSÍTÁSA

   

az Alkotmány módosításáról szóló 1993. évi CVII. törvény

a váratlan fegyveres támadásra vonatkozó szabályok megalkotása, a fegyveres erők jogállásának újraszabályozása

   

1993. évi CVII. törvény az Alkotmány módosításáról

 

1994-1998-as parlamenti ciklus

IX.

AZ ALKOTMÁNY HARMINCHARMADIK MÓDOSÍTÁSA

   

a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról szóló 1994. évi LXI. törvény

a választójog szabályainak módosítása, a közvetlen polgármester-választás bevezetése

   

1994. évi LXI. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról 

X.

AZ ALKOTMÁNY HARMINCNEGYEDIK MÓDOSÍTÁSA

   

a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló, többször módosított 1949. évi XX. törvény módosításáról szóló 1994. évi LXXIII. törvény

az országgyűlési biztosokra vonatkozó alkotmányi szabályok módosítása

   

1994. évi LXXIII. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló, többször módosított 1949. évi XX. törvény módosításáról

XI.

AZ ALKOTMÁNY HARMINCÖTÖDIK MÓDOSÍTÁSA

   

a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról szóló 1994. évi LXXIV. törvény

az Alkotmánybíróság létszámának csökkentése

   

1994. évi LXXIV. törvén a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról 

XII.

AZ ALKOTMÁNY HARMINCHATODIK MÓDOSÍTÁSA

   

a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló, többször módosított 1949. évi XX. törvény módosításáról szóló 1995. évi XLIV. törvény

az új alkotmány előkészítésére vonatkozó szabályok

   

1995. évi XLIV. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló, többször módosított 1949. évi XX. törvény módosításáról

XIII.

AZ ALKOTMÁNY HARMINCHETEDIK MÓDOSÍTÁSA

   

a Magyar Köztársaság Alkotmányának módosításáról szóló 1997. évi LIX. törvény

a népszavazás és népi kezdeményezés szabályozásának újraalkotása

a Kormány megbízatása megszűnésére vonatkozó szabályok pontosítása

az igazságszolgáltatási reform végrehajtása

   

1997. évi LIX. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmányának módosításáról

XIV.

AZ ALKOTMÁNY HARMINCNYOLCADIK MÓDOSÍTÁSA

   

a Magyar Köztársaság Alkotmányának módosításáról szóló 1997. évi XCVIII. törvény

a választások időpontjának meghatározása

a népszavazás érvényességi és eredményességi szabályának módosítása

   

1997. évi XCVIII. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmányának módosításáról

 

1998-2002-es parlamenti ciklus

XV.

AZ ALKOTMÁNY HARMINCKILENCEDIK MÓDOSÍTÁSA

   

a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról szóló 2000. évi XCI. törvény

a fegyveres erőkre vonatkozó szabályok módosítása

   

2000. évi XCI. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról

XVI.

AZ ALKOTMÁNY NEGYVENEDIK MÓDOSÍTÁSA

   

a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról szóló 2001. évi XLII. törvény

a fegyveres erőkre vonatkozó szabályok módosítása

   

2001. évi XLII. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról

 

2002-2006-os parlamenti ciklus

XVII.

AZ ALKOTMÁNY NEGYVENEGYEDIK MÓDOSÍTÁSA

   

a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról szóló 2002. évi LXI. törvény

az Európai Unióhoz való csatlakozással összefüggő módosítások

   

2002. évi LXI. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról

XVIII.

AZ ALKOTMÁNY NEGYVENKETTEDIK MÓDOSÍTÁSA

   

a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról szóló 2003. évi CIX. törvény

a Magyar Honvédségnek az Észak-Atlanti Szerződés Szervezete döntésén alapuló alkalmazására vonatkozó hatásköri szabályok módosítása

   

2003. évi CIX. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról

XIX.

AZ ALKOTMÁNY NEGYVENHARMADIK MÓDOSÍTÁSA

   

a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról szóló 2004. évi CIV. törvény

a honvédségi reform végrehajtása

   

2004. évi CIV. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról

XX.

AZ ALKOTMÁNY NEGYVENNEGYEDIK MÓDOSÍTÁSA

   

a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról szóló 2006. évi XIII. törvény

a Magyar Honvédségnek az Észak-Atlanti Szerződés Szervezete vagy az Európai Unió döntésén alapuló alkalmazására vonatkozó hatásköri szabályok módosítása

   

2006. évi XIII. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról

XXI.

AZ ALKOTMÁNY NEGYVENÖTÖDIK MÓDOSÍTÁSA

   

a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról szóló 2006. évi LIV. törvény

a kormány szervezetalakítási szabadságának érvényesítéséhez szükséges módosítások

   

2006. évi LIV. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról

 

2006-2010-es parlamenti ciklus

XXII.

AZ ALKOTMÁNY NEGYVENHATODIK MÓDOSÍTÁSA

   

a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról szóló 2007. évi LXXXVIII. törvény

a Rendőrség és a Határőrség összevonásának végrehajtása, az alkotmánymódosítások deregulációja

   

2007. évi LXXXVIII. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról

XXIII.

AZ ALKOTMÁNY NEGYVENHETEDIK MÓDOSÍTÁSA

   

a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról szóló 2007. évi CLXVII. törvény a lisszaboni szerződés ratifikációjához szükséges alkotmánymódosítás

   

2007. évi CLXVII. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról 

XXIV.

AZ ALKOTMÁNY NEGYVENNYOLCADIK MÓDOSÍTÁSA

   

a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról szóló 2009. évi XXX. törvény

a Magyar Honvédség békefenntartó és humanitárius tevékenységére vonatkozó hatásköri szabályok módosítása

   

2009. évi XXX. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról

XXV.

AZ ALKOTMÁNY NEGYVENKILENCEDIK MÓDOSÍTÁSA

   

a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról szóló 2009. évi LXIV. törvény

az országgyűlési képviselők javadalmazására vonatkozó szabály módosítása

2009. évi LXIV. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról

A Magyar Népköztársaság Alkotmánya 1949.

Kapcsolódó bejegyzés:
Alkotmányos jogfosztás, avagy a respublica-gyilkos jogállam

***

Üdvözlettel: Szigeti Boglárka

Help Hungary Please Help Us