*

Megosztás

Napjainkban

Benedictus XVI – Joseph Ratzinger – 19.IV.2005 – 28.II.2013

XVI. Benedek pápa lemondása a péteri szolgálatáról (2013. február 10.)

DECLARATIOAR – DE – EN – ES – FR – IT – LA – PL – PT ]

Magyarul: https://katolikus.hu/dokumentumtar/2937

Kedves Testvérek!

Nem csak a három szentté avatás miatt hívtalak össze benneteket erre a konzisztóriumra, hanem azért is, hogy közöljem veletek döntésemet, amely nagy jelentőségű az egyház élete számára. Miután ismételten megvizsgáltam lelkiismeretemet Isten előtt, eljutottam arra a bizonyosságra, hogy erőnlétem, előrehaladott korom miatt, már nem alkalmas arra, hogy megfelelő módon gyakoroljam a péteri szolgálatot.

Nagyon jól tudom, hogy ezt a feladatot, spirituális lényege miatt, nem pusztán tettekkel és szavakkal, hanem szenvedéssel és imával is teljesíteni kell. Azonban a mai világban, amely gyors változásoknak van kitéve és a hitélet szempontjából nagy jelentőségű kérdések rázzák meg, Szent Péter hajójának kormányzásához és az evangélium hirdetéséhez szükség van mind a test, mind a lélek erejére. Ez az erő az utóbbi hónapokban olyan mértékben csökkent bennem, hogy el kell ismernem: képtelen vagyok jól megfelelni a rám bízott szolgálatnak.

Ezért, tudatában e tett súlyosságának, teljes szabadsággal kinyilatkoztatom, hogy lemondok szolgálatomról, mint Róma Püspöke, mint Szent Péter utóda, amelyre 2005. április 19-én a bíborosok révén kaptam megbízatást. 2013. február 28-án este 8 órától a római szék, Szent Péter széke üresnek nyilvánítandó. Az illetékeseknek konklávét kell összehívniuk az új pápa megválasztására.

Kedves Testvérek! Teljes szívemből köszönetet mondok nektek azért a szeretetért és munkáért, amellyel velem együtt hordoztátok szolgálatom súlyát és bocsánatot kérek minden hibámért. Most ajánljuk az Anyaszentegyházat Legfőbb Pásztora, a mi Urunk, Jézus Krisztus gondjaiba. Fohászkodjunk Szent Anyjához, Máriához, hogy anyai jóságával segítse a bíboros atyákat az új pápa megválasztásában. Ami engem illet, a jövőben is teljes szívvel kívánom szolgálni Isten Szent Egyházát imának szentelt életemmel.

Vatikán, 2013. február 10.

**********

XVI. Benedek pápa lemondásáról lásd még pl:

Az igazság XVI. Benedek lemondásáról – Meglepő nyilatkozatok egy új dokumentumfilmben. Magyar Kurír, 2018. április 20.

Az igazság XVI. Benedek lemondásáról. Új Ember, 2018 05 06.

„XVI. Benedek: az igazság tiszteletére” című dokumentumfilm ajánlója (angol):

Aloldal:

Caritas in Veritate (2009.)

************************************************************

Franciscus – Jorge Mario Bergoglio – 13.III.2013

Ferenc pápa első szavai a hívekhez (2013. március 13.)

BENEDIZIONE APOSTOLICA “URBI ET ORBI” DE  – EN  – ES  – FR  – IT  – PL  – PT ]

Magyarul: https://katolikus.hu/dokumentumtar/2939

Testvéreim, jó estét!

Tudjátok, hogy a konklávé kötelessége, hogy püspököt adjon Rómának. Úgy tűnik, a bíboros testvéreim a világ másik végére mentek el érte, de itt vagyunk. Köszönöm a fogadtatást. A római egyházmegyei közösségnek megvan a püspöke: köszönöm!

Először is imádkozni szeretnék emeritus püspökünkért, XVI. Benedekért. Imádkozzunk érte együtt, hogy az Úr megáldja és a Szűzanya oltalmazza.

A Szentatya ezután elimádkozta a hívekkel a Miatyánkot, az Üdvözlégyet és a Dicsőséget, majd így folytatta:

Most pedig induljunk el ezen az úton: a püspök és a nép közös útján. A római egyház útja ez, azé a városé, amely a szeretetben minden egyházat vezet. A testvériség, a szeretet, a köztünk lévő bizalom útja ez. Imádkozzunk mindig egymásért, kölcsönösen. Imádkozzunk az egész világért, azért, hogy széles körű testvériség valósuljon meg.

Azt kívánom, hogy ez az út, amit ma elkezdünk az Egyházban, és amelyben engem az itt jelenlévő bíboros helynököm fog segíteni, gyümölcsöző legyen ennek a gyönyörű városnak az evangelizálásában!

Most szeretnék áldást adni, de előbb, előtte szívességet kérek tőletek: mielőtt a püspök megáldaná a népet, azt kérem, hogy ti imádkozzatok az Úrhoz, hogy Ő megáldjon engem: a nép imáját kérem, amely áldást kér püspöke számára. Mondjuk el csendben ezt az imát, a ti imádságotokat értem.

Ferenc pápa Urbi et orbi áldást adott minden jelenlévő hívőre, majd így búcsúzott tőlük:

Testvérek, elköszönök. Nagyon köszönöm, ahogy fogadtatok. Imádkozzatok értem, és hamarosan újra találkozunk! Holnap a Szűzanyához szeretnék menni imádkozni, hogy oltalmazza Róma egész városát. Jó éjszakát és jó pihenést!

************************************************************

Aloldalak:

Evangelii Gaudium  (2013.)

A Szentatya Strasbourgban (2014.)

Laudato si’ (2015.)

A Szentatya bolíviai beszéde (2015.)

A Szentatya beszéde az ENSZ fenntarthatósági csúcstalálkozóján (2015.)

A Szentatya beszéde a Nagy Károly-díj átvételekor (2016.)

A Szentatya beszéde az EU vezetőihez (2017.)

A Szentatya levele Angela Merkelhez (2017.)

A Szentatya üzenete a béke 52. világnapjára (2018.)

Keresztre feszített nők (2019.)

Az “izmus” sosem vezet jóra (2019.)

A nő a teremtés csúcsát jelenti (2020.)

Kapcsolódó bejegyzések

Ne féljetek! — Koronavírus (2020)

nem ugyanaz — Ferenc pápa a korrupcióról

Ferenc pápa a korrupcióról (magyar — Vatikáni Rádió, 2016. 06. 15.)

*******************************************************

Wim Wenders: Pope Francis – A Man of His Word (Cannes 2018) – előzetes

Vatican News (2018. március 13.):https://www.youtube.com/watch?v=zJURLvuq2Fg
Pannonia Entertainment (2019. március 9.)

A gyászos ábrázatok betegségén túl – Wim Wenders filmje Ferenc pápáról. Magyar Kurír (2018. december 14.)

Müller bíboros: Senkinek sincs joga megvádolni vagy lemondásra felszólítani a pápát! (Magyar Kurír, 2018. november 29.)

*

*******************************************************
Vatican News – Italiano (2019. május 28.)

Magyar fordítása:

Ferenc pápa üzenete romániai útja előtt: Haladjuk meg félelmeinket és előítéleteinket! Magyar Kurír (2019. május 29.)

*

Csíksomlyó Élő (2019. június 1.)

Ferenc pápa homíliája Csíksomlyón: Aki kockáztat, annak az Úr nem okoz csalódást! Magyar Kurír (2019. június 1.)

*******************

*******************

Vö. a katolikusok számához pl.: A katolikus egyház a statisztikák tükrében. Keresztény Élet (2019. október 28.)