Üzenet a Karmelitából

⇓Megosztás⇓

“Tisztelt Vezetők, szeretnék köszönetet mondani Önöknek az ezen értékek által inspirált karitatív és oktatási intézmények támogatásáért, amelyekben a helyi katolikus közösség munkálkodik, valamint a világban, különösen is a Szíriában és Libanonban élő, sok megpróbáltatásnak kitett keresztényeknek nyújtott konkrét segítségért. Az állam és az egyház közötti termékeny együttműködés gyümölcsöző, azonban meg kell őriznie a megfelelő határokat, hogy ilyen is maradjon. Fontos, hogy minden keresztény emlékezzen erre, az evangéliumot tartsa viszonyítási pontnak, ragaszkodjon a szabad és felszabadító jézusi döntésekhez, és ne köteleződjön el a hatalom sajátos logikája mellett. Ebből a szempontból jó az egészséges szekularizáció, ami nem azonos a széles körben elterjedt, minden szakrális szempontra allergiás és önmagát a profit oltárán feláldozó szekularizációval. Azok, akik kereszténynek vallják magukat, a hitvallókkal együtt elsősorban arra kaptak meghívást, hogy tanúságot tegyenek és együtt járjanak mindenkivel, ápolva az evangélium által ihletett humanizmust, amely két alapvető forrásból fakad: magunkra mint az Atya szeretett gyermekeire tekinteni és mindenkit testvérként szeretni.” (Magyar Katolikus Egyház — 3./4. bekezdés)

“Distinte Autorità, vorrei ringraziarvi per la promozione delle opere caritative ed educative ispirate da tali valori e nelle quali s’impegna la compagine cattolica locale, così come per il sostegno concreto a tanti cristiani provati nel mondo, specialmente in Siria e in Libano. È feconda una proficua collaborazione tra Stato e Chiesa che, per essere tale, necessita però di ben salvaguardare le opportune distinzioni. È importante che ogni cristiano lo ricordi, tenendo come punto di riferimento il Vangelo, per aderire alle scelte libere e liberanti di Gesù e non prestarsi a una sorta di collateralismo con le logiche del potere. Fa bene, da questo punto di vista, una sana laicità, che non scada nel laicismo diffuso, il quale si mostra allergico ad ogni aspetto sacro per poi immolarsi sugli altari del profitto. Chi si professa cristiano, accompagnato dai testimoni della fede, è chiamato principalmente a testimoniare e a camminare con tutti, coltivando un umanesimo ispirato dal Vangelo e instradato su due binari fondamentali: riconoscersi figli amati del Padre e amare ciascuno come fratello.”

(La Santa Sede — 3/4)

“Distinguished Authorities, I express my gratitude for the promotion of the charitable and educational works inspired by these values, in which the local Catholic community actively participates, as well as for your concrete support of the many Christians worldwide who experience hardship and adversity, especially in Syria and Lebanon. Cooperation between the State and the Church has proved fruitful, ever respecting the need for a careful distinction between their proper spheres. It is important that all Christians keep this in mind, taking the Gospel as their point of reference, freely embracing the liberating teachings of Jesus without yielding to a sort of “collaborationism” with a politics of power. This calls for a sound sense of “laicity” that does not degenerate into the widespread “laicism” that is allergic to any aspect of the sacred, yet ready to sacrifice itself at the altars of profit. Those who profess themselves Christian, in the company of the witnesses of faith, are called to bear witness to and to join forces with everyone in cultivating a humanism inspired by the Gospel and moving along two fundamental tracks: acknowledging ourselves to be beloved children of the Father and loving one another as brothers and sisters.” (The Holy See — 3/4)

Ferenc pápa, Budapest, Karmelita Kolostor, 2023. április 28.

AR  – DE  – EN  – ES  – FR  – IT  – PL  – PT ]

VIAGGIO APOSTOLICO DI SUA SANTITÀ FRANCESCO
in UNGHERIA
(28 – 30 aprile 2023)

A teljes beszéd magyarul: https://katakombablog.files.wordpress.com/2023/04/ferenc-papa-a-karmelitaban.pdf

Bárhogy is, bármilyen nyelven nézzük is, kétségtelen, hogy a Szentatya — bár udvarias, diplomatikusabb formában — ezt mondta:

Arra hivatkozva, hogy a regnáló hatalom pénzt ad nektek az intézményeitekre, hogy segítette az üldözött keresztényeket, ti — Magyar Katolikus Egyház — nem köteleződhettek el mellette, politikai szempontból nem támogathatjátok, politikailag nem működhettek együtt vele (collateralismo), nem lehettek kollaboránsok. EZ PARANCS! Roma locuta, causa finita.

Van annak valami diszkrét bája, ahogy a regim-elit tagjai reagáltak a Szentatya beszédére: mosolyogva, csillogó szemmel vastapsba törtek ki (⇒⇒ https://youtu.be/5yQDbTmUNBQ). A Szentatya láthatóan csodálkozott kissé: fölfögták ezek egyáltalán a szavaknak súlyát? Ők valószínűleg nem vagy nemigen — de a jelenlévő főpapjaink igen. Egészen világosan látszik az arcukon, a testtartásukon, némelyek lehajtott fején. Bizonnyal azon is el lehet gondolkodni, hogy a Szentatya, aki a középkori szentjeinket felsorolta és méltatta, miért nem említette az egyik legnagyobbat: Szent Gellértet. Pedig Szent Gellért velencei, Itáliában is jelentős a kultusza, közös olasz-magyar tudományos kutatás is folyik róla; Szent Gellért úgy vált magyarrá, hogy európai maradt, nem is szólva arról, hogy nagy mártírunk, akinek szobra igen látványosan magasodik Budapest fölé. Azaz minden adott, hogy példaként említse. Ha kimaradt, annak oka van. Szent Gellért az első csanádi püspök, Szent Gellért a Szeged-Csanádi Egyházmegye védőszentje, az ő nevét viseli például a Szent Gellért Fórum elnevezésű sportközpont is (és a többi, és a többi). Nem olyan nehéz kitalálni, hogy mi ez az ok…

Hogy aztán ennek a megértésnek lesz-e következménye, lassan-finoman, de biztosan kihátrál-e a Magyar Katolikus Egyház az Orbán-rezsim mögül, egyelőre tudhatatlan. Történt viszont valami nagyon érdekes: Mint tudjuk, Orbán Viktor vette magának a bátorságot, és szemtelenül fenntartotta a Szentatyát, akinek szoros programja emiatt csúszott. Derült égből villámcsapásként ráeröltette a családját — ráadásul a tágabb értelemben vett családját: vőket, unokákat is –, hogy fotózkodhassanak vele, sőt rendkívül illetlen módon ezt még videóra is vette. Nos, ez a fénykép (főként az illetlen videó) nincs ott a Magyar Kurír honlapján. Van ott viszont valami más: a Szentatya gondolt egy nagyot, s rögtön ellensúlyozta: programon kívül fogadta Karácsony Gergelyt és családját, hivatalos fényképek, sőt még videó is készült — nem Karácsony Gergely készítette őket, hanem a nunciatúra, pontosabban a Vatican Media. Ezek a képek fönt vannak a Magyar Kuríron: https://www.magyarkurir.hu/hazai/ferenc-papa-nunciaturan-fogadta-karacsony-gergely-fopolgarmestert, a videó a Youtube-csatornájukon is. A csatornán ez az egyetlen olyan videó, amelyen a pápalátogatás kapcsán politikus szerepel:

https://youtu.be/fQQBa8ZA1sY

Márpedig a Magyar Kurír a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) félhivatalos hírportálja. Igaz, hogy a nuncius fölötte áll minden püspöknek, tehát amit ő kér, azt teljesíteni kell mindekinek. Kivéve természetesen a bíboros érseket, dehát ő soha nem volt afféle orbánista Viktor-imádó, meg aztán nem is ő a Püspöki Konferencia elnöke. Kérdés persze, hogy ez addig tart-e, amíg a Szentatya itt van, vagy végre tényleg szót fogad minden püspökünk Péter utódjának. Ez előbb-utóbb muszáj lesz, s nem csak azért, mert a Szentatya így akarja, hanem mert az Orbán-rezsim dicstelen összeomlása bizony maga alá temetheti a kollaboránsokat. Bizony megsérülhet a Magyar Katolikus Egyház.

Muszáj lesz azért is, mert történt még valami: Az Apostoli Szentszék honlapján természetesen megtalálhatóak a hivatalos képek. A 100 hivatalos kép közül a 81. képen a Szentatya és Karácsony Gergely a családjával. Novák Katalin is ráeröltetett a Szentatyára egy családi fotózkodást, de sem az övé, sem Orbán Viktoré nincs itt. Az övék tehát nem hivatalos képek, nem a Szentszék szándéka szerintiek — a Karácsony-féle pedig a Szentszék szándéka szerinti. Különös ez a kép azért is, mert nem szokás egy pápalátogatás alkalmával családi képeket készíteni, ilyesmit elvárni nagyfokú illetlenség, szembemegy a kötelező protokollal, mert hiszen a Szentatya nem csak vallási vezető, hanem államfő, mégpedig olyan államfő, aki a nemzetközi diplomáciai rangsor csúcsán áll. Ha a Vatikán úgy döntött, hogy a szokástól eltérően egy pápalátogatás kapcsán hivatalosan családi képet közöl a Szentatya és egy politikus találkozásáról, akkor az bizony jelent valamit. Nem merjük azt mondani, hogy a Szentatya választott egy politikust a felhozatalból, de azt igen, hogy az Orbán-Novák manipuláció csődöt mondott: a fagyi visszanyalt…

A Szentatyával szemben nem lehet — Európával szemben nem lehet.

De hogy is gondolhatta azt bárki, hogy a Vatikán az Orbán-rezsim mellé áll Európával szemben? Az Európa Tanács Monitoring Bizottságának 2022. szeptember 26. napi jelentése, a jelentés kétharmadnál is nagyobb többségű elfogadása után? Azok után, hogy az Európa Tanács Parlmenti Közgyűlése teljes körű ellenőrzés alá vonja Magyarországot? Mielőtt a netán idetévedő Viktor-imádók szidni kezdenék Brüsszelt, sietek leszögezni: nem az EU (az más tészta) — az Európa Tanács. Nem az uniós közpénzek kapcsán (az más tészta) — az emberi jogok megsértése okán. A Szentatya, az európai egység elkötelezettje, a hívő katolikus alapító atyák által megálmodott egységes Európa ellenére az egységbontó Orbán-rezsimet támogatná? Épeszű emberben ez fel sem merülhetett volna — pedig ebben bíztak. Mondjuk így: ennyi eszük van…

“Ezért elengedhetetlen, hogy újra felfedezzük az európai lelket: az alapító atyák lelkesedését és álmát, olyan államférfiakét, akik tudtak a saját korukon, a nemzeti határokon és a közvetlen szükségleteken túlra tekinteni és olyan diplomáciát kialakítani, amely képes volt egységet alkotni ahelyett, hogy a szakadékokat szélesítette volna.” (1./ 3. bekezdés) Ezek a Szentatya szavai — nem világos az Orbán-rezsim számára? Dehogynem.

A Szentatya egyébként is már a legelső pillanatban leírta, mi a célja. A Köztársasági Hivatal emlékkönyvébe a kövekező bejegyzést tette:

Krisztus


Zarándokként és barátként érkeztem Magyarországra, ebbe a történelemben és kultúrában gazdag országba. Budapesten, a hidak és szentek városában egész Európára gondolok, és azért imádkozom, hogy – egységben és szolidárisan – korunkban is a béke háza és a befogadás próféciája legyen.

Ferenc

Ajánlott oldalak:

A felszabadítás teológiája

Ferenc pápa

Katakomba-paktum

Katolikus társadalmi tanítás

Mondjátok meg annak a rókának

Az Orbán-rezsimről / About Orban’s regime:

Üdvözlettel a Katakomba-csoport nevében: Szigeti Boglárka