Címke: Ferenc pápa Hozzászólás-láncolat összezárása | Billentyűparancsok

 • Katakomba 2023-04-28 - 20:35 Közvetlen hivatkozás | Hozzászólás
  Címke: , Ferenc pápa, ,   

  Üzenet a Karmelitából 

  ⇓Megosztás⇓

  “Tisztelt Vezetők, szeretnék köszönetet mondani Önöknek az ezen értékek által inspirált karitatív és oktatási intézmények támogatásáért, amelyekben a helyi katolikus közösség munkálkodik, valamint a világban, különösen is a Szíriában és Libanonban élő, sok megpróbáltatásnak kitett keresztényeknek nyújtott konkrét segítségért. Az állam és az egyház közötti termékeny együttműködés gyümölcsöző, azonban meg kell őriznie a megfelelő határokat, hogy ilyen is maradjon. Fontos, hogy minden keresztény emlékezzen erre, az evangéliumot tartsa viszonyítási pontnak, ragaszkodjon a szabad és felszabadító jézusi döntésekhez, és ne köteleződjön el a hatalom sajátos logikája mellett. Ebből a szempontból jó az egészséges szekularizáció, ami nem azonos a széles körben elterjedt, minden szakrális szempontra allergiás és önmagát a profit oltárán feláldozó szekularizációval. Azok, akik kereszténynek vallják magukat, a hitvallókkal együtt elsősorban arra kaptak meghívást, hogy tanúságot tegyenek és együtt járjanak mindenkivel, ápolva az evangélium által ihletett humanizmust, amely két alapvető forrásból fakad: magunkra mint az Atya szeretett gyermekeire tekinteni és mindenkit testvérként szeretni.” (Magyar Katolikus Egyház — 3./4. bekezdés)

  “Distinte Autorità, vorrei ringraziarvi per la promozione delle opere caritative ed educative ispirate da tali valori e nelle quali s’impegna la compagine cattolica locale, così come per il sostegno concreto a tanti cristiani provati nel mondo, specialmente in Siria e in Libano. È feconda una proficua collaborazione tra Stato e Chiesa che, per essere tale, necessita però di ben salvaguardare le opportune distinzioni. È importante che ogni cristiano lo ricordi, tenendo come punto di riferimento il Vangelo, per aderire alle scelte libere e liberanti di Gesù e non prestarsi a una sorta di collateralismo con le logiche del potere. Fa bene, da questo punto di vista, una sana laicità, che non scada nel laicismo diffuso, il quale si mostra allergico ad ogni aspetto sacro per poi immolarsi sugli altari del profitto. Chi si professa cristiano, accompagnato dai testimoni della fede, è chiamato principalmente a testimoniare e a camminare con tutti, coltivando un umanesimo ispirato dal Vangelo e instradato su due binari fondamentali: riconoscersi figli amati del Padre e amare ciascuno come fratello.”

  (La Santa Sede — 3/4)

  “Distinguished Authorities, I express my gratitude for the promotion of the charitable and educational works inspired by these values, in which the local Catholic community actively participates, as well as for your concrete support of the many Christians worldwide who experience hardship and adversity, especially in Syria and Lebanon. Cooperation between the State and the Church has proved fruitful, ever respecting the need for a careful distinction between their proper spheres. It is important that all Christians keep this in mind, taking the Gospel as their point of reference, freely embracing the liberating teachings of Jesus without yielding to a sort of “collaborationism” with a politics of power. This calls for a sound sense of “laicity” that does not degenerate into the widespread “laicism” that is allergic to any aspect of the sacred, yet ready to sacrifice itself at the altars of profit. Those who profess themselves Christian, in the company of the witnesses of faith, are called to bear witness to and to join forces with everyone in cultivating a humanism inspired by the Gospel and moving along two fundamental tracks: acknowledging ourselves to be beloved children of the Father and loving one another as brothers and sisters.” (The Holy See — 3/4)

  Ferenc pápa, Budapest, Karmelita Kolostor, 2023. április 28.

  AR  – DE  – EN  – ES  – FR  – IT  – PL  – PT ]

  VIAGGIO APOSTOLICO DI SUA SANTITÀ FRANCESCO
  in UNGHERIA
  (28 – 30 aprile 2023)

  A teljes beszéd magyarul: https://katakombablog.files.wordpress.com/2023/04/ferenc-papa-a-karmelitaban.pdf

  Bárhogy is, bármilyen nyelven nézzük is, kétségtelen, hogy a Szentatya — bár udvarias, diplomatikusabb formában — ezt mondta:

  Arra hivatkozva, hogy a regnáló hatalom pénzt ad nektek az intézményeitekre, hogy segítette az üldözött keresztényeket, ti — Magyar Katolikus Egyház — nem köteleződhettek el mellette, politikai szempontból nem támogathatjátok, politikailag nem működhettek együtt vele (collateralismo), nem lehettek kollaboránsok. EZ PARANCS! Roma locuta, causa finita.

  Van annak valami diszkrét bája, ahogy a regim-elit tagjai reagáltak a Szentatya beszédére: mosolyogva, csillogó szemmel vastapsba törtek ki (⇒⇒ https://youtu.be/5yQDbTmUNBQ). A Szentatya láthatóan csodálkozott kissé: fölfögták ezek egyáltalán a szavaknak súlyát? Ők valószínűleg nem vagy nemigen — de a jelenlévő főpapjaink igen. Egészen világosan látszik az arcukon, a testtartásukon, némelyek lehajtott fején. Bizonnyal azon is el lehet gondolkodni, hogy a Szentatya, aki a középkori szentjeinket felsorolta és méltatta, miért nem említette az egyik legnagyobbat: Szent Gellértet. Pedig Szent Gellért velencei, Itáliában is jelentős a kultusza, közös olasz-magyar tudományos kutatás is folyik róla; Szent Gellért úgy vált magyarrá, hogy európai maradt, nem is szólva arról, hogy nagy mártírunk, akinek szobra igen látványosan magasodik Budapest fölé. Azaz minden adott, hogy példaként említse. Ha kimaradt, annak oka van. Szent Gellért az első csanádi püspök, Szent Gellért a Szeged-Csanádi Egyházmegye védőszentje, az ő nevét viseli például a Szent Gellért Fórum elnevezésű sportközpont is (és a többi, és a többi). Nem olyan nehéz kitalálni, hogy mi ez az ok…

  Hogy aztán ennek a megértésnek lesz-e következménye, lassan-finoman, de biztosan kihátrál-e a Magyar Katolikus Egyház az Orbán-rezsim mögül, egyelőre tudhatatlan. Történt viszont valami nagyon érdekes: Mint tudjuk, Orbán Viktor vette magának a bátorságot, és szemtelenül fenntartotta a Szentatyát, akinek szoros programja emiatt csúszott. Derült égből villámcsapásként ráeröltette a családját — ráadásul a tágabb értelemben vett családját: vőket, unokákat is –, hogy fotózkodhassanak vele, sőt rendkívül illetlen módon ezt még videóra is vette. Nos, ez a fénykép (főként az illetlen videó) nincs ott a Magyar Kurír honlapján. Van ott viszont valami más: a Szentatya gondolt egy nagyot, s rögtön ellensúlyozta: programon kívül fogadta Karácsony Gergelyt és családját, hivatalos fényképek, sőt még videó is készült — nem Karácsony Gergely készítette őket, hanem a nunciatúra, pontosabban a Vatican Media. Ezek a képek fönt vannak a Magyar Kuríron: https://www.magyarkurir.hu/hazai/ferenc-papa-nunciaturan-fogadta-karacsony-gergely-fopolgarmestert, a videó a Youtube-csatornájukon is. A csatornán ez az egyetlen olyan videó, amelyen a pápalátogatás kapcsán politikus szerepel:

  https://youtu.be/fQQBa8ZA1sY

  Márpedig a Magyar Kurír a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) félhivatalos hírportálja. Igaz, hogy a nuncius fölötte áll minden püspöknek, tehát amit ő kér, azt teljesíteni kell mindekinek. Kivéve természetesen a bíboros érseket, dehát ő soha nem volt afféle orbánista Viktor-imádó, meg aztán nem is ő a Püspöki Konferencia elnöke. Kérdés persze, hogy ez addig tart-e, amíg a Szentatya itt van, vagy végre tényleg szót fogad minden püspökünk Péter utódjának. Ez előbb-utóbb muszáj lesz, s nem csak azért, mert a Szentatya így akarja, hanem mert az Orbán-rezsim dicstelen összeomlása bizony maga alá temetheti a kollaboránsokat. Bizony megsérülhet a Magyar Katolikus Egyház.

  Muszáj lesz azért is, mert történt még valami: Az Apostoli Szentszék honlapján természetesen megtalálhatóak a hivatalos képek. A 100 hivatalos kép közül a 81. képen a Szentatya és Karácsony Gergely a családjával. Novák Katalin is ráeröltetett a Szentatyára egy családi fotózkodást, de sem az övé, sem Orbán Viktoré nincs itt. Az övék tehát nem hivatalos képek, nem a Szentszék szándéka szerintiek — a Karácsony-féle pedig a Szentszék szándéka szerinti. Különös ez a kép azért is, mert nem szokás egy pápalátogatás alkalmával családi képeket készíteni, ilyesmit elvárni nagyfokú illetlenség, szembemegy a kötelező protokollal, mert hiszen a Szentatya nem csak vallási vezető, hanem államfő, mégpedig olyan államfő, aki a nemzetközi diplomáciai rangsor csúcsán áll. Ha a Vatikán úgy döntött, hogy a szokástól eltérően egy pápalátogatás kapcsán hivatalosan családi képet közöl a Szentatya és egy politikus találkozásáról, akkor az bizony jelent valamit. Nem merjük azt mondani, hogy a Szentatya választott egy politikust a felhozatalból, de azt igen, hogy az Orbán-Novák manipuláció csődöt mondott: a fagyi visszanyalt…

  A Szentatyával szemben nem lehet — Európával szemben nem lehet.

  De hogy is gondolhatta azt bárki, hogy a Vatikán az Orbán-rezsim mellé áll Európával szemben? Az Európa Tanács Monitoring Bizottságának 2022. szeptember 26. napi jelentése, a jelentés kétharmadnál is nagyobb többségű elfogadása után? Azok után, hogy az Európa Tanács Parlmenti Közgyűlése teljes körű ellenőrzés alá vonja Magyarországot? Mielőtt a netán idetévedő Viktor-imádók szidni kezdenék Brüsszelt, sietek leszögezni: nem az EU (az más tészta) — az Európa Tanács. Nem az uniós közpénzek kapcsán (az más tészta) — az emberi jogok megsértése okán. A Szentatya, az európai egység elkötelezettje, a hívő katolikus alapító atyák által megálmodott egységes Európa ellenére az egységbontó Orbán-rezsimet támogatná? Épeszű emberben ez fel sem merülhetett volna — pedig ebben bíztak. Mondjuk így: ennyi eszük van…

  “Ezért elengedhetetlen, hogy újra felfedezzük az európai lelket: az alapító atyák lelkesedését és álmát, olyan államférfiakét, akik tudtak a saját korukon, a nemzeti határokon és a közvetlen szükségleteken túlra tekinteni és olyan diplomáciát kialakítani, amely képes volt egységet alkotni ahelyett, hogy a szakadékokat szélesítette volna.” (1./ 3. bekezdés) Ezek a Szentatya szavai — nem világos az Orbán-rezsim számára? Dehogynem.

  A Szentatya egyébként is már a legelső pillanatban leírta, mi a célja. A Köztársasági Hivatal emlékkönyvébe a kövekező bejegyzést tette:

  Krisztus


  Zarándokként és barátként érkeztem Magyarországra, ebbe a történelemben és kultúrában gazdag országba. Budapesten, a hidak és szentek városában egész Európára gondolok, és azért imádkozom, hogy – egységben és szolidárisan – korunkban is a béke háza és a befogadás próféciája legyen.

  Ferenc

  Ajánlott oldalak:

  A felszabadítás teológiája

  Ferenc pápa

  Katakomba-paktum

  Katolikus társadalmi tanítás

  Mondjátok meg annak a rókának

  Az Orbán-rezsimről / About Orban’s regime:

  Üdvözlettel a Katakomba-csoport nevében: Szigeti Boglárka

   
 • Hungarian Catholic NGO’s 2020-03-22 - 09:00 Közvetlen hivatkozás | Hozzászólás
  Címke: Európai Miasszonyunk, Ferenc pápa, , ,   

  Ne félj! 

  Ferenc pápa: “Ne féljetek!”

  A bárka már jó pár stádiumnyira járt a parttól, hányták-vetették a hullámok, mert ellenszél fújt. Éjszaka, a negyedik őrváltás idején a víz tükrén elindult feléjük. Amikor a tanítványok észrevették, hogy a vízen jár, megrémültek. „Kísértet!” – mondták, s félelmükben kiabáltak: Jézus azonban megszólította őket: „Bátorság! Én vagyok, ne féljetek!” Erre Péter így szólt: „Uram, ha te vagy, parancsold meg, hogy odamenjek hozzád a vízen!” „Gyere!” – felelte. Péter kilépett a bárkából és elindult Jézus felé a vízen. Az erős szél láttára azonban megijedt, és amikor merülni kezdett, felkiáltott: „Uram, ments meg!” Jézus kinyújtotta a kezét és megfogta. „Te kishitű – vonta kérdőre –, miért kételkedtél?” Amikor beszállt a bárkába, a szél nyomban elült. Akik a bárkában voltak, leborultak előtte, és megvallották: „Valóban Isten Fia vagy!” 〈Mt 14,24-33

  ***

  Én is mondom neked: Péter vagy, erre a sziklára építem egyházamat, s az alvilág kapui sem vesznek rajta erőt. Neked adom a mennyek országa kulcsait. Amit megkötsz a földön, a mennyben is meg lesz kötve, s amit feloldasz a földön, a mennyben is fel lesz oldva. 〈Mt 16,18-19

  Az Apostoli Penitenciária március 20-án dekrétumot adott ki, amelyben teljes búcsút engedélyez a koronavírusban szenvedő betegeknek, valamint azoknak, akik gondozzák őket és a világ minden hívőjének, akik imádkoznak értük.

  Teljes búcsú a koronavírusban szenvedőknek, az egészségügyi dolgozóknak és a családtagoknak

  A teljes búcsú elnyeréséhez elegendő a koronavírusban szenvedő betegeknek, akik karanténban vannak, továbbá az egészségügyi dolgozók és a családtagok számára, akik ki vannak téve a fertőzés veszélyének, mert gondozzák a fertőzötteket, ha elimádkozzák a Hiszekegyet (ENG, IT), Miatyánkot (ENG, IT) és egy Mária imát (ENG, IT).

  A többi hívő választhat a további lehetőségek közül: a legszentebb Oltáriszentség elé járul vagy szentségimádást végez, vagy legalább félóráig olvassa a Szentírást (ENG, IT), vagy elmondja a rózsafüzért (ENG, IT), vagy elvégzi a keresztúti ájtatosságot, vagy elimádkozza az Isteni Irgalmasság rózsafüzért (ENG, IT) azt kérve Istentől, hogy vessen véget a járványnak, valamint hogy adjon enyhülést a betegeknek és örök üdvösséget azoknak, akiket az Úr magához hívott.

  Haldoklók is elnyerhetik a teljes búcsút

  A teljes búcsút elnyerhetik azok a betegek is, akiknek a halál pillanatában nincs lehetőségük megkapni a betegek kenetét és az utolsó kenetet. Ilyen esetben a feszület vagy a kereszt használatát javasolják.Vatican News, 20 március 2020 –– Magyar Kurír, 2020. március 20.

  20.03.2020

  DECRETUM — Press Vatican

  [B0170]
  Italiano

  English

  27.03.2020

  Orbi et Urbi

   „A Szentatya, Ferenc, mindazoknak, akik a rádió, a televízió vagy más kommunikációs eszközök révén részesülnek a szentségi áldásban, megadja a teljes búcsút az Egyház által rögzített formában.” 〈Magyar Kurír, 2020. március 27., péntek

  Aznap alkonyatkor így szólt hozzájuk: „Keljünk át a túlsó partra.” Erre elbocsátották a népet, és magukkal vitték úgy, ahogy ott volt a bárkában. Más csónakok is csatlakoztak. Nagy szélvihar támadt, a hullámok a bárkába csaptak, úgyhogy az már-már megtelt. Ő a bárka végében egy vánkoson aludt. Felkeltették: „Mester – kérdezték –, nem törődöl vele, hogy elveszünk?” Erre fölkelt, parancsolt a szélnek, és utasította a tavat: „Csendesedj! Némulj el!” A szél elült, s nagy nyugalom lett. Ekkor hozzájuk fordult: „Miért féltek ennyire? Még mindig nincs bennetek hit?” Nagy félelem fogta el őket. „Ki ez – kérdezték egymástól –, hogy még a szél és a víz is engedelmeskedik neki?” (Mk 4,35-41

  Ferenc pápa:

  Urunk, áldd meg a világot, adj egészséget a testnek, vigasztalást a szívnek! Azt kéred tőlünk, hogy ne féljünk. Ám hitünk gyönge, mi pedig félelemmel teltek vagyunk. Te, Urunk, ne hagyj magunkra minket a vihar tombolása idején. Ismételd el újra: „Ne féljetek!” (Mt 28,5). Mi pedig Péterrel együtt „minden gondunkkal hozzád fordulunk, mert neked gondod van ránk” (vö. 1 Pt 5,7). 〈Vatican News, 27 március 2020

  Lord, may you bless the world, give health to our bodies and comfort our hearts. You ask us not to be afraid. Yet our faith is weak and we are fearful. But you, Lord, will not leave us at the mercy of the storm. Tell us again: “Do not be afraid” (Mt 28:5). And we, together with Peter, “cast all our anxieties onto you, for you care about us” (cf. 1 Pet 5:7). 〈Francis, Sagrato of St Peter’s Basilica, Friday, 27 March 2020

  Signore, benedici il mondo, dona salute ai corpi e conforto ai cuori. Ci chiedi di non avere paura. Ma la nostra fede è debole e siamo timorosi. Però Tu, Signore, non lasciarci in balia della tempesta. Ripeti ancora: «Voi non abbiate paura» (Mt 28,5). E noi, insieme a Pietro, “gettiamo in Te ogni preoccupazione, perché Tu hai cura di noi” (cfr 1 Pt 5,7).Francesco, Sagrato della Basilica di San Pietro Venerdì, 27 marzo 2020

  Urbi et Orbi — 27-03-2020 Teljes búcsú azoknak, akik a médián keresztül részesülnek a szentségi áldásban

  *******************************

  A Pápa Imavilághálója (ENGLISH)

  Pope Francis’ twin prayers for an “end to the pandemic” (ENGLISH)

  Lásd még: Twitter / @Pontifex, Mar 24, 2020 (in English with subtitles)
  Our Lady of Europe
  Our Lady of Europe / Madonna d’Europa / Európai Miasszonyunk (ENGLISH)
  in English with subtitles

  *

  HISZEK EGY ISTENBEN,
  mindenható Atyában, mennynek és földnek Teremtőjében.
  És Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban;
  aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától;
  szenvedett Poncius Pilátus alatt;
  megfeszítették, meghalt és eltemették.
  Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül;
  fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján;
  onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
  Hiszek Szentlélekben.
  Hiszem a katolikus Anyaszentegyházat;
  a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát;
  a test feltámadását és az örök életet. Ámen.

  THE CREDO (ENGLISH)

  CREDO (ITALIANO)

  Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,
  szenteltessék meg a te neved;
  jöjjön el a te országod;
  legyen meg a te akaratod,
  amint a mennyben, úgy a földön is.
  Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma;
  és bocsásd meg vétkeinket,
  miképpen mi is megbocsátunk
  az ellenünk vétkezőknek;
  és ne vígy minket kísértésbe,
  de szabadíts meg a gonosztól!
  (Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség
  mindörökké.) Ámen.

  THE OUR FATHER (ENGLISH)

  PADRE NOSTRO (ITALIANO)

  *

  Most segíts meg, Mária, ó irgalmas Szűzanya.

  Keservét a búnak-bajnak eloszlatni van hatalmad.

  Hol ember már nem segíthet, a Te erőd nem törik meg.

  Hő imáit gyermekidnek, nem, Te soha nem veted meg.

  Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy.

  Most segíts meg, Mária, ó irgalmas Szűzanya. 

  Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes,

  az Úr van teveled,

  áldott vagy te az asszonyok között,

  és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.

  Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent Anyja,

  imádkozzál érettünk, bűnösökért,

  most és halálunk óráján. Ámen.

  THE HAIL MARY (ENGLISH)

  AVE O MARIA (ITALIANO)

  *

  KOLOZSVÁRI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM ÉNEKKARA

  ******************

  Ajánlott bejegyzés: Passió / Passione (Pilinszky János)

  ⇑Tartalom⇑

   
 • Boglarka Szigeti 2019-12-10 - 03:51 Közvetlen hivatkozás | Hozzászólás
  Címke: , Ferenc pápa, korrupció,   

  nem ugyanaz 

  ⇓ Megosztás ⇓

  Ferenc pápa imája

  Részlet

  És emlékeztetsz bennünket, hogy nem ugyanaz
  bűnösnek és korruptnak lenni: nagyon is különböző.

  Egy dolog elesni, de aztán bűnbánatot tartani és
  Isten irgalmasságának segítségével talpra állni.

  És másik dolog a rosszal való képmutató összejátszás,
  a szív romlottsága, mely kifelé kifogástalannak mutatja magát,
  de belül tele van rossz szándékkal és szánalmas önzőséggel.

  Fordította: Tőzsér Endre SP

  E così tu ci rammenti che non è la stessa cosa
  essere peccatori ed essere corrotti: è ben diverso.
  Una cosa è cadere, ma poi, pentiti,
  rialzarsi con l’aiuto della misericordia di Dio.
  Altra cosa è la connivenza ipocrita col male,
  la corruzione del cuore, che fuori si mostra impeccabile,
  ma dentro è pieno di cattive intenzioni ed egoismi meschini.

  PREGHIERA DEL SANTO PADRE FRANCESCO — IT

  Y así nos recuerdas que no es lo mismo
  ser pecadores y ser corruptos: es muy diferente.
  Una cosa es caer, pero luego arrepentirse,
  con la ayuda de la misericordia de Dios.
  Otra cosa es la connivencia hipócrita con el mal,
  la corrupción del corazón, que por fuera resulta impecable,
  pero por dentro, está lleno de malas intenciones y egoísmo mezquino.

  ORACIÓN DEL SANTO PADRE FRANCISCO — ES

  2019. december 8., Róma, Santa Maria Maggiore

  Pope Francis-Homage to the Statue of the Immaculate Conception 2019-12-08 (YouTube, Vatican News)

  ***

  Ha magunkra vesszük Ferenc pápa szavait, mindenekelőtt a fogalmat kell tisztázni. Mármint a korrupció fogalmát.

  A speciális magyar “korrupció” definicíója:

  Vajon korrupció volt az 1948 utáni kommunista államosítás vagy az 1989 utáni rendszerváltás privatizációja? Amit korrupciónak neveznek, az gyakorlatilag a Fidesz legfőbb politikája. Ezen azt értem, hogy olyan célokat tűzött ki a kormány, mint a hazai vállalkozói réteg kialakítása, az erős Magyarország pilléreinek a kiépítése vidéken vagy az iparban. Például minden külföldit, aki termelő beruházást valósít meg, tárt karokkal várunk. Erre mondják azt, hogy „de hát ez maga a korrupció!”. Ez politikai nézőpont, itt valójában a korrupció szó mitikussá tételéről van szó.

  **************************************************************

  CZIRJÁK IMRE: Lánczi András: Viccpártok színvonalán áll az ellenzék. (Interjú Lánczi Andrással.) Magyar Idők, 2015. december 21.

  Csak azt akartam ezzel jelezni, hogy az államosítást ebben az országban nem lopásnak hívták 1948 után, a privatizálást sem szabad rablásnak nevezni 1988 után. Most is van egy szisztéma, amit kritizálhatnak, hogy korrupció, de én azt állítom, hogy ez egy politikai elképzelés végrehajtása. Lehet, hogy van, akinek ez nem tetszik. Nekem sem tetszett a privatizáció. Lehet maffiaállamozni, de akkor ki fog nyílni a privatizációs doboz is, és fel lehet robbantani vele az egész huszonöt évet, amit rendszerváltásnak nevezünk.

  ****************************************************************

  hvg.hu: “Lehet maffiaállamozni, de akkor ki fog nyílni a privatizációs doboz is”. (Interjú Lánczi Andrással.) HVG, 2016. május 13.

  Mondotta volt Lánczi András, aki mégiscsak nem akárki, csak tudja, mit beszél. Ő volt a Nézőpont Intézet Alapítvány kuratóriumának elnöke, a Századvég Alapítvány elnöke, azóta meg már a Budapesti Corvinus Egyetem rektora — amúgy meg köztudottan a mindenkori orbánista főideológus. Ilyesformán az állítás valóságtartalmához kétség sem férhet, a definíció föltétlenül kiállja a legszigorúbb kritikát is. Mind a tudományosat, mind a politikait, mind a büntetőjogit.

  Az 1948-as kommunista cselekmény (egyebek mellett) a lopás, a rablás, a nemzeti vagyon és a magánvagyonok elrablásának bűntettét is megvalósította. A privatizáció a nemzeti vagyon elrablásának nyilvánvaló bűntette. Egyet kell értenünk Lánczi Andrással abban, hogy előbb-utóbb fel fog robbanni az elmúlt 25 év, mert hiszen nem lehet egy társadalmat a mesterségesen elitté emelt köztörvényes bűnözők gazdasági és politikai hatalmára építeni. Legalábbis tartósan biztosan nem — egyetlen társadalom sem állhat meg így, mert az intézményesített bűnözés a polgárok magánerkölcsét is megrontja. Az erkölcsöt semmibe vevő társadalom pedig szükségképpen összeomlik. Egyet kell értenünk abban is, hogy ebbe a bűntett-sorozatba illik a kormány ún. “legfőbb politikája” (vagyis valóban igaz, hogy a korrupció és a nemzeti vagyon elrablása nem holmi fidesz-nóvum). Lehet ugyan magyarázni így is, úgy is, de a bűn, az bűn marad. A bűn súlyát nem csökkenti, hogy más is elkövette, sőt — a történelmi összehasonlítást tekintve — kimondottan növeli.

  Következően Ferenc pápa szavait magukra kell vegyék.

  Ez a legkevesebb…

  De talán? Esetleg? Hátha?

  Talán még nem késő — talán még lehet bűnbánatot* tartani. Bűnbocsánat ugyanis csak a bűnbánónak van, a gyakorló bűnösnek nincs. A bűnbánat lépcsőfokai a következők:

  • bűnvallás;
  • jóvátétel (a lopott szajré visszaszolgáltatása a nemzetnek);
  • penitencia.

  Ez akkor is így van, ha valaki ateista. Meg akkor is, ha gnosztikus. Csak ez utóbbi esetben sokkal-sokkal nehezebb. De azért nem lehetetlen (Lk 18,24-27).

  *

  *********************

  Magyarázó jegyzet pártokraták számára: Ha netán nem értenék, hogy miről van szó, készséggel ajánljuk szíves figyelmükbe a legnagyobb bűnbánat-szakértőt (aki valaha is a világon élt), aki éppen közülük való, s éppen miniszterelnök-helyettes, tehát (egyéb oldalról is) szakértője a kérdéskörnek (lásd: ⇒ Találós aranyköpés).

  *********************

  A Pápa Imavilághálója
  Ferenc pápa: A korrupció rákbetegség, amely megöli az embert és a társadalmat Vatikáni Rádió, 2016. 06. 15. (magyar)

  Kapcsolódó oldalak:

  Napjainkban / Ferenc pápa

  Katolikus társadalmi tanítás

  Help Hungary Please Help Us

  *

  ⇑ Tartalom ⇑

  Üdvözlettel: Szigeti Boglárka

   
 • Hungarian Catholic NGO’s 2019-04-18 - 02:44 Közvetlen hivatkozás | Hozzászólás
  Címke: Ferenc pápa, , , Pilinszky János,   

  Passió / Passione 

  ⇓ Megosztás ⇓

  Passió

  Csak a vágóhíd melege,
  muskátliszaga, puha máza,
  csak a nap van. Üvegmögötti csöndben
  lemosdanak a mészároslegények,
  de ami történt, valahogy mégse tud végetérni.

  *

  Pilinszky János

  Passione /italiano/

  Solo il calore del mattatoio,
  l’odore di geranio, la morbida lucentezza,
  solo il giorno esiste. Nel silenzio, dietro il vetro
  si lavano i giovani macellatori,
  ma ciò ch’è accaduto, in qualche modo non ci riesce a finire.

  Translation: Czikos Ibolja
  (⇒⇒ english;  ⇒⇒ română)

   

  Ferenc pápa megcsókolja egy elítélt lábát (húsvéti lábmosás szertartása)

  Nemet mondunk a kirekesztésen és az egyenlőtlenségen alapuló gazdaságra. Ez a gazdaság öl.” (Ferenc pápa: Evangelii Gaudium)

   
c
új bejegyzés készítése
j
következő bejegyzés / következő hozzászólás
k
előző bejegyzés / előző hozzászólás
r
Hozzászólás
e
Szerkesztés
o
hozzászólást mutat / elrejt
t
Vissza a lap tetejére
l
belépéshez
h
segítséget mutat / elrejt
shift + esc
Megszakítás
%d blogger ezt szereti: