Szigeti Boglárka

*

Életrajz / Biography

Szigeti Boglárka
Vallás: római katolikus.
Nemzet: magyar.
Születési év: 1985.
Család: házas, két fiúgyermek édesanyja.
Író, turkológus, nyelvész, nyelvoktató, tolmács, fordító.

Tanulmányok:
Ph.D 2015 – 2020.
Università di Torino, Torino, Italia
Dottore di ricerca
Ph.D görög, latin és bizánci filológiából és
irodalomból (olasz nyelven)
Kutatási téma: Török–bizánci kapcsolatok. A
Keletrómai Birodalom világa a törökök szemében
Szakfordító 2011
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest
Török – magyar, magyar – török
(társadalomtudományi) szakfordító
Egyetemi oklevél (MSc) 2004 – 2010.
Szegedi Tudományegyetem, Szeged
Altajisztika – kommunikáció szakos
(elektronikus sajtó – társadalmi kommunikáció
szakirány) bölcsész
Tolmács 2009
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest
Török – magyar, magyar – török általános
(összekötő) tolmács
Idegenvezető 2007
Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző
Kft., Szeged
Idegenvezető török és magyar nyelven
Érettségi 2004
Tömörkény István Művészeti Szakközépiskola és
Gimnázium, Szeged
Iparművészet, grafikus szakon


Nyelvtudás
magyar: anyanyelv
török: mesterfokú nyelvhasználó (C2 szint)
olasz: mesterfokú nyelvhasználó (C2 szint)
angol: mesterfokú nyelvhasználó (C1 szint)
azeri: önálló nyelvhasználó (B2 szint)
spanyol: önálló nyelvhasználó (B2 szint)
modern görög: önálló nyelvhasználó (B1 szint)
német: alapszintű nyelvhasználó (A2 szint)
francia: alapszintű nyelvhasználó (A2 szint)

Ösztöndíjak:
Doktori ösztöndíj
2015 – 2020., Università di Torino, Torino, Italia
Deák Dénes ösztöndíj
2014 – 2015., Székesfehérvár
Deák Dénes ösztöndíj
2013 – 2014., Székesfehérvár
Szent Imre ösztöndíj
2008 – 2009., Katolikus Központi Alapítvány
Szent Imre ösztöndíj
2007 – 2008., Katolikus Központi Alapítvány
Tehetséggondozó ösztöndíj
2007 – 2008., Szeged Megyei Jogú Város és a
Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány
Erasmus ösztöndíj
2007, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye
Hallgatói ösztöndíj
2006 – 2007., Szeged Megyei Jogú Város
Polgármestere, Szeged
Hallgatói ösztöndíj
2005 – 2006., Szeged Megyei Jogú Város
Polgármestere, Szeged
Köztársasági ösztöndíj
2005 – 2006., Oktatási miniszter

Boglarka Szigeti
Religion: Roman Catholic
Nationality: Hungarian
Date of birth: 1985
Family: married, mother of two boys
Writer, turcologist, linguist, language teacher, interpreter, translator.

Education and training:
Ph.D 2015 – 2020
University of Turin, Turin, Italy
Doctor of Philosophy
Ph.D in Greek, Latin and Byzantine Philology and
Literature (in Italian)
Research Title: Turkish–Byzantine relations: the
Byzantine-Roman world in the eyes of Turks
Translator 2011
Eötvös Loránd University, Budapest, Hungary
Valid Certification for Official Translations
Turkish – Hungarian, Hungarian – Turkish
Diploma with university degree (MSc) 2004 – 2010
University of Szeged, Szeged, Hungary
Specialization in Altaic languages –
Specialization in Communication (electronic
press – social communication specialization)
University degree in Humanistic
Interpreter 2009
Eötvös Loránd University, Budapest, Hungary
Valid Certification for Turkish – Hungarian,
Hungarian – Turkish interpretations
Tour guide 2007
Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző
Kft., Szeged, Hungary
Qualification as a Tourist Guide in Turkish
Secondary school leaving certificate 2004
Tömörkény István Művészeti Szakközépiskola és
Gimnázium, Szeged, Hungary
Applied arts, Graphic design

Language Proficiency
Hungarian: Mother tongue
Turkish: Proficient
Italian: Proficient
English: Advanced
Azerbaijani: Upper Intermediate
Spanish: Upper Intermediate
Modern Greek: Intermediate
German: Pre Intermediate
French: Pre Intermediate

Scholarships:
Doctoral Scholarship
2015 – 2020, University of Turin, Turin, Italy
„Deák Dénes” Scholarship
2014 – 2015, City Council of Székesfehérvár, HU
„Deák Dénes” Scholarship
2013 – 2014, City Council of Székesfehérvár, HU
“Szent Imre” Scholarship
2008 – 2009, Catholic Central Foundation, HU
“Szent Imre” Scholarship
2007 – 2008, Catholic Central Foundation, HU
Scholarship for Talented Students
2007 – 2008, Provided by the City Council of
Szeged and the University of Szeged, Hungary
Erasmus Scholarship
2007, Anadolu University, Eskişehir, Türkiye
Scholarship for Students
2006 – 2007, Mayor of Szeged Scholarship,
Szeged, Hungary
Scholarship for Students
2005 – 2006, Mayor of Szeged Scholarship,
Szeged, Hungary
Republican scholarship
2005 – 2006, Scholarship provided by the
Hungarian Ministry of Education, Hungary

Fordítások (például) / Translations (for example):
Törökről magyarra műfordítás / from Turkish to Hungarian
Egy magyarországi emlék. Abdulmamid Hán kora
Magyar segítség a törököknek a 93’-as háború előtt: Dr. Erődi Béla 1876. november 18-án tartott beszéde a
magyar írók szövetségének
Az 1848–1849-es magyar szabadságharcos, a lengyel Bem József tábornok (Murad pasa) élete az oszmán
birodalomban
Egy kivételes magyar adalék a török kultúrához: népdalgyűjtések Kúnostól Bartókig
Török–magyar kapcsolatok és a török reformkor Magyarország szemszögéből (1919–1938)
Magyarról törökre / from Hungarian to Turkish
Gróf Széchenyi Ödön (könyv)
Publikációk (például) / Publications (for example):
Adventures in Alieterra (pseudonym: Sissi Arthusa), Hoepli 01-Jan-2021
Rapporti tra Romei e Turchi attraverso i prestiti dal greco medievale al turco, Academia.edu 07-Sep-2020
A baskír–magyar ügy, Kelet Kapuja IV/2 2020 április-június 01-Apr-2020 (Hungarian)
The only one that walks beside me is my dream, NUHA Foundation 05-Nov-2019
Can I not hate back?, NUHA Foundation 05-Nov-2019
The Best Way to Learn a Language Fast. It Works!, Benny Lewis 13-Sep-2019
Secondo Dr. Google la mia malattia è: Gravidanza, Supermamma.net 01-Jul-2019
The Bashkir–Magyar Matter, Academia.edu 06-May-2019
Tabù: odio mio figlio o depressione post-partum?, Supermamma.net 01-May-2019
My articles on my blog: https://www.glotters-linguistics . com/blog/