Nemzeti konzervatívok I.

⇒ Nemzeti konzervatívok II. — A másféle katolikus

Az álkatolikus bűnöző

*

2020. február 3-4. között Rómában konferenciát tartottak az — Orbán Viktorhoz személyesen is közelálló Yoram Hazony által vezérelt — ún. nemzeti konzervatívok.

A nemzeti konzervativizmus már jó ideje megváltozott, nem azt jelenti, amit eredetileg. Mára már az egyik  fő tartóoszlopa a neo-cionizmus (Netanyahu), vallási irányzatként főként a Chabad (nálunk Köves Slomó); a kereszténységen belül a politikai filoszemitizmus-cionizmus (Trump, az EU-ban pl. Salvini), illetve a filoszemita-cionista kereszténység (nálunk pl. Németh Sándor).

Bizonnyal mindannyian hallottunk a Nemzeti konzervativizmus konferenciáról, hiszen Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor is jelen volt. Oly annyira, hogy ő volt az egyik fő reklámarcuk.

Viktor Orbán - National Conservatism Conference, Rome 2020
Facebook/The European Conservative LÁSD MÉG: Home – National Conservatism Conference, Rome 2020

Hogy kicsoda Orbán Viktor, jól tudjuk, most nézzük meg, ki mindenki volt még jelen, kicsodák és micsodák Orbán Viktor oly kedves barátai.

Elsőként jöjjön egy aranyos bécsi fiatalember, akiről elég annyit tudni, hogy iszonyú nagy katolikus, nagy rózsafüzéres, katolikusabb a katolikusoknál, pápább a pápánál. Ez biztos abból adódik, hogy eredetileg nem katolikus, s mint “megtért”, mindent jobban tud. Ez ügyben főfoglalkozású pápagyűlölő, a konzervativizmusa elsősorban Vatikán-ellenességet jelent. Biztos nem mondták meg neki, hogy a katolikusok arról ismerszenek meg, hogy tisztelik és szeretik a Szentatyát, aki pedig nem ilyen, az kilép az egyházunkból vagy kitessékelik. Nem kötelező ugyanis a Szentatyát tisztelni, de akkor el kell menni tőlünk, van egyház rengeteg, itt vannak például az evangéliumi neoprotestánsok, náluk nemcsak lehet, hanem egyenesen kötelező gyűlölni a Szentatyát. Két markáns irányzat közül is lehet választani: 

  1. Itt van mindjárt a legfeltűnőbb és legelterjedtebb irányzat: a pünkösdi-karizmatikus irányzat, ez a “bővölködés evangéliumát” hirdetve jó sok pénzt ígér, de csak annak, aki jó sok pénzt ad a szektavezérnek, viszont cserébe nyelveken kell beszélni, esetleg őrjöngeni, s néha (csak úgy az illendőség kedvéért) a földön is fetrengeni. A filoszemita-cionista kereszténység garantált, s vonzó még benne, hogy nagyon népszerű Fekete-Afrikában és az USA-ban (ilyen nálunk a Hit Gyülekezete).
  2. Ha ez túl meredek lenne a jóízlés számára, van egy visszafogottabb irányzat is, bár ez nem annyira gyűlöli a mindenkori pápát, viszont nem szoktak a hívek a földön fetrengeni. Igaz, hogy nagy vagyont sem ígér, viszont a filoszemita-cionista vallás itt is garantált (nálunk ilyen a MET Egyház).

Szóval a fiatalember eltévesztette a házszámot.

Ez a házszám-tévesztés általában is igaz a konferenciára, mert nem átallották Szent II. János Pál nevét címül adni (persze a “Szent” nélkül):

God, Honor, Country: President Ronald Reagan, Pope John Paul II, and the Freedom of Nations—A National Conservatism Conference

Isten, becsület, nemzet: Ronald Reagan elnök, II. János Pál pápa és a nemzeti szuverenitás—Nemzeti Konzervativizmus Konferencia

Szent II. János Pál nevének felhasználása (kihasználása) miatt többször is tiltakoztak a katolikusok, dehát lepereg róluk, lévén az egész konferencia katolikusabb a katolikusoknál — ahogy a kálvinista Orbán Viktor is. A katolikusokhoz annyi közük van, hogy szoros kapcsolatban vannak főleg amerikai, kanadai, angol és ausztrál pápagyűlölő álkatolikus szervezetekkel, akik mindenféle álhíreket szeretnek terjeszteni, s legfőbb mondanivalójuk, hogy az épp regnáló pápa eretnek, esetleg Antikrisztus (nemcsak a jelenlegi, hanem az előzők is). Úgy tűnik, hogy most éppen Szent II. János Pál lenne szerintük a kivétel, mivelhogy Reagen elnökkel együtt állítólag filoszemita-cionista volt. Hogy ezt honnan veszik, kész rejtély. Vagyis a lényeg: csak az az igazi, csak az a jó katolikus, aki filoszemita-cionista. Ferenc pápa pedig nem az, következően eretnek. Antikrisztus. Netán Sátán. Mostanában mégis inkább pogány. Legalábbis a címünkben szereplő ifjú titán ezt állítja.

Mármost ennek az aranyos-kedves fiatalembernek a neve: Alexander Tschugguel, s imigyen szóla a konferenciáról:

Nagyon kiverte nála a biztosítékot az Amazónia Szinódus. Amit harsányan hangoztat, az a szinódus állítólagos pogány rítusai, de a valódi ok nem ez. A valódi okot szinte szünet nélkül mondják azok az amerikai pápagyűlölő álkatolikusok, akik finanszírozták a fiatalúr amerikai haknijait. Tschugguel úr ugyanis elment az USÁ-ba, hogy nagyobb népesség előtt is szidalmazhassa a pápát, a szinódust, a Vatikánt meg az összes pápista katolikust. A szponzorai a következők:

  • Tradition, Family, and Property (TFP);
  • LifeSite News és alapítója: John-Henry Westen;
  • Church Militant / St. Michael’s Media;
  • Kath.net;
  • Taylor Marshall.

Közülük a Kath. Net (Katholischer Nachrichtendienst) nem amerikai, hanem linzi központú, német nyelvű, Ausztriát, Németországot, Svájcot, sőt még Olaszországot is megcélzó, rafináltan pápaellenes, migráns- és muszlimellenes társaság. Nem így indult, valamikor viszonylag megbízhatónak számított, de az utóbbi időkben majdnem populista színvonalra süllyedt.

Az amerikaiak közül a magát tradicionalista katolikusnak beállító Taylor Marshall más szempontból is érdekes képet tett közzé kettejükről. Kis aranyoskák:

Crux, Nov 19, 2019

Nemcsak az amerikai szponzorai, hanem egyébként  Tschugguel úr is kimondja a valódi okot:

Tschugguel’s analysis of the Synod is that it left him feeling “very disappointed.” It was “a big mixture of wrong ideas…social justice…liberation theology,” he said. The Synod “goes hand in hand with the globalist agenda, too.” (LifeSite News, Nov 4, 2019)

A valódi ok tehát nem más, mint a katolikus társadalmi tanítás. Hogy mi bajuk vele? Mindössze annyi, amiről szól: az igazságtalan struktúráról, az intézményesült igazságtalanságról, magyarul a kizsákmányolásról. S ami talán még ennél is szörnyűbb a számukra: tanítás a társadalmi igazságosságról, az igazságos társadalomról (social justice), magyarul: a kizsákmányolás nélküli társadalomról. Ez az az eszme, amit valójában támadnak — változatos eszközökkel.

Tschugguel úr és szponzorai természetesen nincsenek egyedül, egyetértenek velük a “nemzeti konzervatív” konferencia más résztvevői is, például a szintén katolikusnak “megtért”, majd mégis inkább az ortodoxiát választó, viszont mindvégig híresen katolikusellenes Rod Dreher amerikai író, vagy a főállású pápautáló Roberto de Mattei olasz “katolikus” történész is. Mattei úr már nyíltan kommunistának nevezi a katolikus társadalmi tanítást, állítván, hogy a kommunizmus vírusa beférkőzött a Katolikus Egyházba. De tényleg. Ilyeneket beszél a nagytudományú nagyon-katolikus történész:

“We must not be afraid to say that communism is still alive,” de Mattei said. “Because although the Soviet Union fell apart, the communist utopia continues to infect like a virus – a communist virus – western culture, media, politics and also the Catholic Church.” (New York Times, Feb. 4, 2020)

Így nem is meglepő, hogy a nemzeti konzervatívok konferenciáján a legfőbb attrakció a Szentatya elleni ún. “kritika” volt. Így az sem meglepő, hogy a konferencia legfőbb vonulata a “kritika” valódi okának kifejtése volt. A konferencia egyértelművé tette, hogy az ún. “nemzeti konzervativizmus” — már nem is palástoltan — nem más, mint a katolikus társadalmi tanítás elleni ideológiai harc.

Ezért lett a Szentatya marxista, kommunista, visszafogottabb hangon mondva: baloldali. Sőt most már a nemzetközi baloldal vezére is. Pontosabban: a nemzetközi liberálisok, a zöldek, a szocialisták meg minden effélék vezére. S mivel a nevezettek éppen nem filoszemita-cionisták — mivelhogy kritikát fogalmaznak meg Izrael palesztinokkal való bánásmódjáról (is), nem támogatják, hogy Jeruzsálem Izrael fővárosa legyen stb. — ők is, a hasonszőrű EU is, az ENSZ is egybanda a Vatikánnal: ők a ROSSZAK. Zusammen. A GONOSZOK. A Sötétség fejedelmének szolgái. De legyőzetnek, mert megírta a Jelenések könyve. Itt tartunk: ez lett komoly politikai szintre emelve. (Eggyel több ok, hogy azt mondjuk: betonfalat kell építeni az állam és a vallás közé, mert ezek meg a hasonló jómadarak — ha lehetőségük lesz rá — tönkreteszik a társadalmat, az államot, az Európai Uniót és magát a vallást.)

Ezért választották II. János Pált mintegy antikommunista szimbólumként is. Való igaz, hogy Szent II. János Pál nem volt kommunista — ellenkezőleg. De hát nem kommunista a Szentatya sem!

Ha valaki nem szeretné, hogy lelketlen kapzsi profithajhászok továbbra is tönkretehessék az embert és a Földet, hogy a Jóistentől származó emberi méltóságot folyamatosan lábbal tiporhassák, hogy “emberi erőforrás“-nak, ne pedig embernek nézhessék felebarátaikat, hogy mesterségesen gyárthassanak “szabad munkaerő“-nek nevezett modern rabszolgákat, akkor az a valaki nem kommunista, hanem EMBER. Nem kell ehhez a gondolathoz sem kommunistának, sem katolikusnak lenni. 

Meg aztán: a katolikus társadalmi tanítás nem Ferenc pápa találmánya, már majdnem 130 éve megvan, igaz, hogy közben fejlődve, hiszen a zsinat is, a pápák is tettek hozzá korszerű gondolatokat.  Így aki emiatt a Szentatyát támadja, az a 130 év mindegyik pápáját támadja (Szent II. János Pált is), a II. vatikáni zsinatot is, a bíborosakat is, a püspököket is, egyszóval a teljes Katolikus Egyházat. Nyilvánvaló, hogy miért: a rablókapitalizmus kedvéért. A rablókapitalizmus támogatása pedig semmilyen módszerrel sem vezethető le az evangéliumokból, ha pedig nem vezethető le, akkor nem keresztény gondolat, hanem istentelen, istenkáromló gondolat. Aki felebarátait rongynak nézi, az nem keresztény. 

Mindennél jobban támadják a felszabadítás teológiáját (liberation theology), mert mit nem képzelnek püspökök és papok, világiak és szerzetesek? Hogy merik azt hirdetni, hogy fel kell számolni a szegénységet, hogy igazságos világot kell építeni pl. Dél-Amerikában? Hogy gondolja azt a Katolikus Egyház, hogy az elnyomottnak Istentől eredő joga van az ellenálláshoz? Hát így gondolja… Rossz hírünk van a nemzeti konzervatívok számára: az Amazónia Szinóduson megújíttatott a Katakomba-paktum is:

De hogy szavamat ne felejtsem: ez az anti-antikapitalista rózsafüzér-mániás fiatalember nem kevesebbet állít, minthogy az Amazónia Szinóduson a Szentatya és a püspökök pogány rítusokat hajtottak végre. Jelesül a vatikáni kertekben, ahol Ferenc pápa még fát is ültetett (oh, borzalom!). Íme a bálványimádó pogány pápa meg az ő barbár rituáléja:

Ferenc pápa fát ültetett Assisi Szent Ferenc emléknapján. Magyar Kurír, 2019. október 4.

Na tessék: nekünk, katolikusoknak még ilyenünk is van — mármint bálványimádó pogány pápánk. De ez nem volt elég! Gondoltak egy nagyot ezek a megátalkodott faültetők, s újabb pogány rituálét hajtottak végre: dél-amerikai szobrokat — alias pogány bálványokat — helyeztek el a Santa Maria in Traspontina templomban. Skandallum! Kiállítás a templomban? Ki hallott még ilyet?! (Habár sokan hallottunk már ilyet, mert régi barbár-pogány szokásunk a kiállítás-rendezés — és bizony templomban is; sőt még hangversenyeket, horribile dictu! jótékonysági koncerteket is szokunk tartani a templomokban, ami megint csak a pogányságunkat bizonyítja. De ez már egy újabb fejezet lehetne…)

A hittől fűtött fiatalember először arra gondolt, hogy éjjel belopódzkodik a vatikáni kertekbe, s elpusztítja a pogány fát (na, ez, mondjuk, érthető, mert azt is gondolja, hogy az Amazonas fáit sem kell védeni, lévén a környezetvédelem zöld-úri huncutság meg pápista ármány). De aztán mégsem ezt tette, mert ugyan bátor, de nem annyira, hogy átmásszon holmi falakon, meg aztán hátha nem alszik a Svájci Gárda. Így inkább a Santa Maria templomba ment be. Éjjel. Nem egyedül, mert a titkos akciót fel kellett venni valakinek, hogy majd ország-világ láthassa a kegyes cselekedetet. A templom nyitva volt, mert ezek a bálványimádó katolikusok nem egy gyanakvó fajta. Gondolják pogány fejükben: azért van a templom, hogy aki imádkozni szeretne, jöjjön. Akár éjjel is. Alexander Tschugguel nem imádkozni jött — az imádkozás valahogy nem jutott eszébe, pedig előtte berózsafüzérezett jó alaposan –, hanem lopni:

Szóval ellopta, majd bedobta a kiállított szobrokat — alias pogány bálványokat — a Tiberisbe. Más tulajdonát. Műalkotásokat, népművészeti tárgyakat. Ajándékokat, amelyeket a Szentatyának hoztak messzi Dél-Amerikából a szegény kis őslakosok. Mely ajándékokból kiállítást rendeztek a templomban. Értelemszerűen dél-amerikai népi kiállítást, merthogy a szinódus neve: Amazónia Szinódus. 

Mégis milyen kiállítást kellett volna rendezni az Amazónia Szinóduson, ha nem dél-amerikait? Ja, hogy egyáltalán nem kellett volna szinódust tartani. Az Ember és a Föld védelméről. Világos.

De ha nem értenénk világosan, segít nekünk értelmezni Tschugguel úr. Külön nekünk, magyaroknak is elmagyarázta, mert újabban idejár hozzánk, Budapestre (Európában másutt nemigen fogadják). Hogy mi célból? Észt osztani a katolikusoknak, a nem-katolikusoknak meg elmondani, hová süllyedt a Katolikus Egyház. Úgyhogy mostanra már valóságos celebe lett a Viktor-médiának. Mit nem mondott, mit se, bizony nem kevesebbet, minthogy kommunisták. Mármint az Amazónia Szinódus:

Amikor hallottam, hogy 2019 őszén Amazonas-szinódust tartanak Rómában, megpróbáltam arról annyi információt összegyűjteni, amennyit csak lehet. A szinódus eseményei közt szerepelt egy furcsa szertartás a vatikáni kertekben, amit egy bennszülött hölgy vezetett, s amely nyilvánvalóan pogány rituálé volt. A képeken látszik, hogy két félmeztelen női szobor előtt hajlonganak az emberek. Próbáltam többet megtudni ezekről a szobrokról, s kiderült, hogy a szobrokat a Santa Maria In Traspontina templomban tartják. Kétszer voltam ott, kifaggattam az önkénteseket a szobrokról. Először az Amazonas-régióról beszéltek, elmondták, hogy nagyon törékeny ott a helyzet, majd elejtették azt a megjegyzést, hogy ők maguk kommunisták. (Mandiner, 2020. január 27.)

Úgy látszik, kommunisták vagyunk mi mind egy szálig, akik a Szentatyát követjük, s komolyan vesszük a katolikus társadalmi tanítást. Na und?

Kommunisták ide vagy oda: Alexander Tschugguel költséget okozott az olasz államnak: nyomoznia kellett a rendőrségnek, a szobrokat búvároknak kellett megkeresniük a Tiberis alján. Hitvédelemből kifolyólag.

Hitvédelem ide vagy oda: a lopás bűncselekmény, a tolvaj bűnöző. A szándékos rongálás is bűncselekmény, a rongáló is bűnöző. Ezen nem változtat, ha a sértett éppenséggel pogány bálványokat imádó kommunista.

Normál esetben a tolvaj nem szokott dicsekedni a tettével. Nem így Tschugguel úr! Ő nem akarta a bűncselekményt titokban tartani, ellenkezőleg: telekürtölte vele a világot, még a videót is feltette az internetre. Kimondottan dicsekvési céllal YouTube-csatornát is működtet, konkrétan a sokatmondó “Michael Del Bufalo” néven; a szintúgy sokatmondó “St. Boniface Institute” néven “katolikus” hitvédő intézetet is alapított, honlapot is létrehozott. Csinált belőle még reklámfilmet is:

Ejnye, de sok pénze van erre! Csak úgy szórja, úgy látszik, megéri valakiknek. De mi az, ami megér ennyi pénzt, megér amerikai utakat, intézet-alapítást, reklámokat, szervezett haknikat, észosztásokat a magyar kormánymédiában? Ugye nem gondolják komolyan, hogy bárki elhiszi: megér nekik ennyi pénzt a katolikus hitvédelem? Tényleg ennyire ostobának nézik a katolikusokat?

Nehezen tagadható, hogy Tschugguel úr és köre megosztani akarta és akarja a katolikus híveket, megalázni szándékozott és szándékozik a Szentatyát, a szinódust, a Vatikánt, az egész Katolikus Egyházat. A hitvédelem nem ilyen szokott lenni, de ahhoz, hogy tudja valaki, milyen a katolikus hitvédelem, katolikusnak kell lenni. Igazából, nem pedig álcából.

De vajon mi lesz a hitvédelem folytatása? Mi fog még történni? Betörnek a Vatikán Múzeumba, s a Tiberisbe dobálják az összes görög és római istenszobrot, mert pogány bálványok? Aztán majd következik a Louvre, s a milói Vénusz a Szajnában landol? Az Isten szerelmére, ez a XXI. század, ennyire sötét nem lehet valaki! Legalábbis ingyen, csak úgy érdek nélkül biztosan nem.

És most néhány szót magáról a “pogány bálvány”-ról. Ő Pachamama, magyarul: Földanya. A dél-amerikai indiánok ősi istennője.

Novena News, October 25, 2019

Hogy miért létezik  még mindig az ősi istennő? Hogy miért maradt meg? Mert Dél-Amerikát katolikusok gyarmatosították, a Katolikus Egyház pedig nem tűzzel-vassal terjesztette a kereszténységet (bármennyire is hazudják az ellenkezőjét). Ha erőszakosan térített volna, már rég nem lenne Pachamama, mert cca. 400 év elég lett volna az ősi hit kiirtására. Van egy régi elv, amely így hangzik: “Ne rombold le a pogány szentélyt, hanem szenteld meg!” Ezért nevezzük Szűz Máriát Boldoganyának, ezért maradt meg az ősi istennőnk neve. Konkrétan Szent Gellért akaratából. Ezért ismerjük pl. az aztékok ősi hitét, ezért jegyezte le az Azték krónikát jezsuita szerzetes, ezért van tudásunk pl. az ősi kelta királyavatási szertartásról, ezért jegyezték le még azt is katolikus szerzetesek. Ezért ismerjük pl. Homéroszt, az ókori isteneket, ezért maradt meg annyi minden az ókori pogány hitvilágról. Szerzetesek másolták az ókori pogány szövegeket századokon át. Sötét cellákban, dideregve, vaksin, mécses mellett — másolták a jövőnek, az emberiségnek. Nem pogányok voltak ők, hanem kultúremberek. Mi, katolikusok, nem félünk más népek vallásától, nem félünk az ősi hiedelmektől. Kincsnek tartjuk őket: az emberiség közös kincsének. Mit nem lehet ezen érteni? Na persze, ha valaki nem katolikus, csak játssza, hogy az, akkor tényleg nem érti. 

Földanya pedig igenis a miénk is, katolikusoké. Assisi Szent Ferenc nevét vette fel a Szentatya, Assisi Szent Ferenc  szavaival kezdődik az enciklikája (Laudato si), Assisi Szent Ferenc ünnepnapján ültette a fát — Assisi Szent Ferenc így imádkozott (Naphimnusz):

Laudato si, mi Signore, per sora nostra matre Terra, la quale ne sustenta et gouerna, et produce diuersi fructi con coloriti fior et herba.

Áldott légy, Uram, Földanya-nénénkért,
Ki minket hord és enni ad,
És mindennémű gyümölcsöt terem,
Füveket és színes virágokat.

(fordította: Sík Sándor)

Pachamama a miénk is. Mindannyiunké: az emberiségé. Aki a Tiberisbe dobta, kidobta magát a kultúrvilágból.

****************

Ha tetszett, maradjanak velünk! Tovább is van, más is van…

Ajánlott olvasmány: Save Our Souls (Tanulmány az Orbán-rezsimről)

Ajánlott olvasmány röviden: Rezümé (Save Our Souls — Tanulmány az Orbán-rezsimről)

Ajánlott oldal (angol): https://katakombablog.com/s-o-s-hungaria/

Hogyan tovább, Magyarország?

Help Hungary Please Help Us

⇑ Tartalom ⇑

Üdvözlettel: Szigeti Boglárka