⇓ Megosztás ⇓

Enciklika az ökológiai megtérésről

Latinul:

FRANCISCI SUMMI PONTIFICIS LITTERAE ENCYCLICAE LAUDATO SI’ DE COMMUNI DOMO COLENDA

További nyelveken:

AR  – BE  – DE  – EN  – ES  – FR  – IT  – LA  – PL  – PT  – RU  – ZH_CN  – ZH_TW

Magyarul:

FERENC PÁPA LAUDATO SI’ KEZDETÛ ENCIKLIKÁJA KÖZÖS OTTHONUNK GONDOZÁSÁRÓL

Részlet az enciklikából: a Szentatya felhívása:

Az én felhívásom
13. Közös otthonunk megvédésének sürgető kihívása magában foglalja azt az igyekezetet is, hogy az egész emberi családot egyesítsük a fenntartható és átfogó fejlődés keresésében, mivel tudjuk, hogy a dolgokon lehet változtatni. A Teremtő nem hagy magunkra minket, sosem fordít hátat szeretettervének megvalósításában, nem bánja meg, hogy megteremtett minket. Az emberiségnek megvan még a képessége, hogy együttműködjön közös otthonunk építésében. Szeretném kifejezni elismerésemet, bátorításomat és köszönetemet mindazoknak, akik az emberi tevékenység legkülönfélébb területein annak az otthonnak megvédésén fáradoznak, amelyen osztozunk. Külön köszönetet érdemelnek, akik erélyesen küzdenek a környezeti pusztítás drámai következményeinek elhárításáért a világon élő legszegényebbek körében. A fiatalok változtatást követelnek tőlünk. Azt kérdezik, hogyan lehet jobb jövő építésén fáradozni, ha nem gondolunk a környezet válságára és a kirekesztettek szenvedéseire.

14. Sürgető felhívást teszek közzé: kezdjünk új párbeszédet arról, miként építsük bolygónk jövőjét. Olyan megbeszélésre van szükség, amely valamennyiünket egyesít, mert a környezettel kapcsolatos kihívás, melyet megélünk, és annak emberi gyökerei mindannyiunkat érdekelnek és érintenek. Az egész világra kiterjedő környezetvédelmi mozgalom már hosszú és gazdag utat járt be, és számos polgári csoportosulásnak adott életet, amelyek segítettek a problémák tudatosításában. Sajnos a környezeti válság konkrét megoldásainak keresésére irányuló sok törekvés nemcsak a hatalmasok elutasítása miatt szokott kudarcot vallani, hanem a többiek érdektelensége miatt is. A magatartásformák, amelyek akadályozzák a megoldás útjait – a hívők között is –, a probléma tagadásától a közömbösségig, a kényelmes beletörődésig vagy a technikai megoldásokban való vak bizalomig terjednek. Új, egyetemes szolidaritásra van szükségünk. Ahogyan a dél-afrikai püspökök mondták: „mindenki tehetségére és részvételére szükség van az Isten teremtésével való emberi visszaélés okozta kár helyreállítására”. Mindnyájan együttműködhetünk Isten eszközeként a teremtés gondozásában, mindenki a maga kultúrája és tapasztalata szerint, saját kezdeményezéseivel és képességeivel.

15. Remélem, ez a körlevél, mely az Egyházi Tanítóhivatal eddigi társadalmi tanításához kapcsolódik, segít felismernünk az előttünk álló kihívás nagyságát, sürgősségét és szépségét. Először röviden áttekintem a mai ökológiai válság néhány szempontját, azzal a céllal, hogy magunkévá tegyük a napjainkban rendelkezésre álló tudományos kutatás legjobb eredményeit, hogy ezek igazán mélyen meg tudjanak szólítani minket és az utána bemutatott etikai és lelki teendőknek konkrét alapot vessünk. Ez után az áttekintés után néhány olyan indítékot veszek sorra, amelyek a zsidó-keresztény hagyományból származnak, azért, hogy szilárdabb alapokat adjunk a környezet melletti elkötelezettségnek. Azután próbálok elérni a mai helyzet gyökeréig, hogy ne csak a tüneteket, hanem a legmélyebb okokat is lássuk. Ekképpen egy olyan ökológiára tudunk javaslatot tenni, amely egyéb dimenziói mellett magába építi azt a különleges helyet, amelyet az emberi lény foglal el ebben a világban, valamint az embernek a környező valósághoz fűződő kapcsolatait is. E reflexió fényében szeretnék kitérni a párbeszéd és a teendők néhány fontos szempontjára, amelyek egyenként mindannyiunkat megszólítanak, de a nemzetközi politikát is érintik. Végezetül, mivel meg vagyok győződve arról, hogy minden változásnak szüksége van motivációkra és pedagógiai módszerre, javaslatokat teszek az emberi fejlődés néhány irányára, amelyeket a gazdag keresztény lelkiség tapasztalata ihlet.

16. Mindegyik fejezet, bár megvan a maga témája és sajátos módszertana, új szemszögből ismét elővesz korábbi fejezetekben már tárgyalt fontos témákat. Ez különösképpen olyan alaptémákra igaz, amelyek az egész enciklikán végighúzódnak. Így például: a szegények és a bolygó törékenysége közötti szoros kapcsolat; a meggyőződés, hogy a világon minden összefügg mindennel; a technológiából fakadó új paradigma és hatalmi formák kritikája; a felhívás, hogy próbáljuk másképp felfogni a gazdaságot és a fejlődést; minden teremtmény önmagában való értékessége; az ökológia emberi [humán] vonatkozása; az őszinte és tisztességes viták szükségessége; a nemzetközi és helyi politika súlyos felelőssége; a selejtezés kultúrája és egy új életstílusra irányuló javaslat. Ezeket a témákat nem zárjuk le és nem hagyjuk magunk mögött, hanem állandóan újra elővesszük és gazdagítjuk azokat…

********************************************

Assisi Szent Ferenc

Naphimnusz / Cantico di frate Sole (Laudes Creaturarum)

Mindenható, fölséges és jóságos Úr, Tiéd a dicséret, dicsőség és imádás

És minden áldás. Mindez egyedül Téged illet, Fölség. És nem méltó az ember, hogy nevedet kimondja.

Áldott légy, Uram, és minden alkotásod. Legfőképpen Urunk Bátyánk, a Nap, Aki a nappalt adja és ránk deríti a Te világosságodat. És szép ő és sugárzó nagy ragyogással ékes: A Te képed, Fölséges.

Áldott légy, Uram, Hold nénénkért, És minden csillagaiért az égnek. Őket az égen alkotta kezed Fényesnek, drága szépnek.

Áldott légy, Uram, Szél öcsénkért, Levegőért, felhőért, minden jó és rút időért. Kik által élteted minden Te alkotásod.

Áldott légy, Uram, Víz húgunkért. Oly nagyon hasznos ő, oly drága, tiszta és alázatos.

Áldott légy, Uram, Tűz bátyánkért, Vele gyújtasz világot éjszakán. És szép ő és erős, hatalmas és vidám.

Áldott légy, Uram, Föld-anya-nénénkért, Ki minket hord és enni ad, És mindennémű gyümölcsöt terem, Füveket és színes virágokat.

Áldott légy, Uram, minden emberért, Ki szerelmedért másnak megbocsát, És aki tűr gyötrelmet, nyavalyát. Boldogok, kik tűrnek békességgel, Mert Tőled nyernek majd, Fölséges, koronát.

Áldott légy, Uram, a testi halálért, a mi testvérünkért, Akitől élő ember el nem futhat. Akik halálos bűnben halnak meg, jaj azoknak! És boldogok, kik magukat megadták Te szent akaratodnak. A másik halál nem fog fájni azoknak.

Dicsérjétek az Urat és áldjátok és mondjatok hálát neki. És nagy alázatosan szolgáljátok.

(Sík Sándor ford.)

 

Altissimu, omnipotente bon Signore,
Tue so le laude, la gloria e l’honore et onne benedictione.

Ad Te solo, Altissimo, se konfano,
et nullu homo ène dignu te mentouare.

Laudato sie, mi Signore cum tucte le Tue creature, spetialmente messor lo frate Sole, lo qual è iorno, et allumini noi per lui. Et ellu è bellu e radiante cum grande splendore: de Te, Altissimo, porta significatione.

Laudato si, mi Signore, per sora Luna e le stelle: in celu l’ài formate clarite et pretiose et belle.

Laudato si, mi Signore, per frate Uento et per aere et nubilo et sereno et onne tempo, per lo quale, a le Tue creature dài sustentamento.

Laudato si, mi Signore, per sor’Acqua, la quale è multo utile et humile et pretiosa et casta.

Laudato si, mi Signore, per frate Focu, per lo quale ennallumini la nocte: ed ello è bello et iucundo et robustoso et forte.

Laudato si, mi Signore, per sora nostra matre Terra, la quale ne sustenta et gouerna, et produce diuersi fructi con coloriti fior et herba.

Laudato si, mi Signore, per quelli ke perdonano per lo Tuo amore et sostengono infirmitate et tribulatione. Beati quelli ke ‘l sosterranno in pace, ka da Te, Altissimo, sirano incoronati.

Laudato si mi Signore, per sora nostra Morte corporale, da la quale nullu homo uiuente pò skappare: guai a quelli ke morrano ne le peccata mortali; beati quelli ke trouarà ne le Tue sanctissime uoluntati, ka la morte secunda no ‘l farrà male.

Laudate et benedicete mi Signore et rengratiate e seruiteli cum grande humilitate.

Yo les pido, en nombre de Dios, que defiendan a la madre tierra.

Peço-vos, em nome de Deus, que defendais a Mãe Terra.

Vi chiedo, in nome di Dio, di difendere la Madre Terra.

I ask you, in the name of God, to defend Mother Earth.

Ich bitte Sie im Namen Gottes, die Mutter Erde zu verteidigen.

Je vous demande, au nom de Dieu, de défendre la Mère Terre.

Proszę was, w imię Boga, abyście bronili Matki Ziemi.

Isten nevében kérlek titeket, védjétek meg Föld Anyát.

Ferenc pápa, Bolívia, 2015.

A harmadik feladat talán ma a legfontosabb számunkra. Ez Föld Anyánk védelme. Büntetlenül zajlik közös otthonunk kirablása, letarolása és megkárosítása. E folyamatnak gyáván védelmére kelni komoly bűn. Egyre növekvő csalódottsággal nézzük, ahogy egyik nemzetközi csúcstalálkozó zajlik a másik után, komoly eredmény nélkül. Nyilvánvaló, határozott és sürgető erkölcsi kötelességünk teljesíteni, ami eddig nem történt meg. Nem engedhetjük meg bizonyos – globális, ámde nem univerzális – érdekeknek, hogy uralkodóvá váljanak államok és nemzetközi szervezetek felett, és azt sem, hogy folytassák a teremtés rombolását. Az emberek és mozgalmaik szólaljanak fel, mozgósítsák magukat, és követeljék – békésen, de határozottan –, a megfelelő intézkedések sürgős végrehajtását. Kérlek titeket Isten nevében, védjétek meg Föld Anyát. Erről a kérdésről megfelelően szóltam a „Laudato si” kezdetű enciklikámban… (Fordította: Greenpeace Magyarország; továbbiak: https://katakombablog/a-szentatya-boliviai-beszede-2015/)

*********************************************

enciclica_web_181x230_9345

A Pápa Imavilághálója
Ég a Föld
Ez „bolygóméretű”. (Vatican News, 23 August 2019,)

***

Ferenc pápáról lásd:https://katakombablog.com/xvi-benedek-ferenc/

Kapcsolódó aloldalak:

Evangelii Gaudium  (2013.)

A Szentatya Strasbourgban (2014.)

A Szentatya bolíviai beszéde (2015.)

A Szentatya beszéde az ENSZ fenntarthatósági csúcstalálkozóján (2015.)

A Szentatya beszéde a Nagy Károly-díj átvételekor (2016.)

A Szentatya beszéde az EU vezetőihez (2017.)

A Szentatya levele Angela Merkelhez (2017.)

A Szentatya üzenete a béke 52. világnapjára (2018.)

Az “izmus” sosem vezet jóra (2019.)

szigetibogi@sissitranslation