Megosztás

Katolikus tanítás

emberi jogokról és szociális jogokról, munkáról és tőkéről, társadalomról és államról, nemzetekről és Európa egységéről, emberről és az emberiség egységéről, “Föld Anyánk”-ról és környezetvédelemről

Részletezés: /►Részletekben/ (Aloldalak)

A Magyar Püspöki Konferencia megfogalmazása szerint:

Az egyház társadalmi tanításának öt alappillére van.

Ezek közül az első és egyben legfontosabb az emberi méltóság.

A második pillér a szolidaritás, vagyis a szegények különleges szeretete.

Harmadik pillér a szubszidiaritás elve.

A negyedik pillér a közjó.

Az ötödik pillér az igazságosság, mely az Egyház társadalmi tanításának egyik sarokpontja.

A rendszerezés szerint:

A katolikus társadalmi tanítás az emberi méltóságból kiinduló alapértékek és alapelvek összefüggő hierarchikus rendszere:

A négy alapérték: A négy alapelv:

az igazság,

a szabadság,

az igazságosság

és a szeretet.

a perszonalitás,

a szolidaritás,

a szubszidiaritás

és a közjó.

A négy alapelvről: a perszonalitás, a szolidaritás, a szubszidiaritás és a közjó fogalmáról röviden:

Dr. Tuba Iván: A közjó hirdetése és megvalósítása a pluralista társadalomban. Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola (http://www.sapientia.hu/konyvtar/jegyzet)

Farkas Péter: A katolikus egyház társadalmi tanításának alapelvei és gyakorlati alkalmazásuk. Kapocs, XI. évf. 2. szám(2012. aug.). 28-39. (EPA02943_kapocs_2012_2_28-39.pdf)

A katolikus társadalmi tanítás Ferenc pápa előtti korszakának rövid összefoglalása:

Farkas Péter: A katolikus egyház társadalmi tanításának történetéből. Kapocs, XI. évf. 1. szám (2012. márc.). 40-46. (EPA02943_kapocs_2012_1_40-46)

A “kézikönyv”:

Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa (2004.) / Az Egyház társadalmi tanításának kompendiuma (2004.)

Egyszerűbben:

 DOCAT – Mi kell tennünk?

Az eredetileg az Osztrák Püspöki Konferencia által kiadott és a Vigilia Kiadó révén magyarul is megjelentetett kötet a Katolikus Egyház társadalmi tanítását mutatja be, azokat a dokumentumokat, amelyek XIII. Leo Rerum novarum (Új dolgok) kezdetű szociális enciklikája óta fejlődnek, alakulnak. A könyv címében az angol „to do” – tenni, csinálni – szó rejtőzik. A DOCAT erre a kérdésre válaszol: „Mit kell tennünk?” Olyan, mint egy használati utasítás. Az Egyház szociális tanításáról szól, népszerű formában, rengeteg fényképpel, illusztrációval. A könyvhöz Ferenc pápa írt előszót. Célközönsége az ifjúság. A 2016-os krakkói katolikus ifjúsági világtalálkozón Ferenc pápa azzal a kéréssel adta oda a fiataloknak a könyvet, hogy a legközelebbi, 2019-es ifjúsági világtalálkozóig egymillióan olvassák el.

img (1)

A Magyar Katolikus Egyház hivatalos szervezete:

Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Caritas in Veritate Bizottsága

A Magyar Katolikus Egyház évenkénti rendezvénye:

KATTÁRS – Katolikus Társadalmi napok

Részletek a legalapvetőbb dokumentumokból:

Aloldalakon

XIX. sz. XIII. Leó Rerum novarum (1891.)
Két háború között XI. Pius Quadragesimo anno (1931.)
Hidegháború idején Szent XXIII. János Mater et magistra (1961.)
II. Vatikáni zsinat idején Szent XXIII. János

 

Szent VI. Pál

Pacem in terris (1963.)

 

Szent VI. Pál beszéde az ENSZ közgyűléséhez (1965.)

II. Vatikáni zsinaton a zsinat

 

egyes püspökök

Gaudium et Spes (1965.)

 

Katakomba-paktum (1965.)

II. Vatikáni zsinat után Szent VI. Pál

 

Szent II. János Pál

Populorum progressio (1967.)

 

Octogesima adveniens (1971.)

Redemptor hominis (1979.)

Nyolcvanas években Szent II. János Pál

 

Hittani Kongregáció

Szent II. János Pál

Laborem Exercens (1981.)

 

Libertatis conscientia (1986.)

Sollicitudo rei socialis (1987.)

Rendszerváltás után Szent II. János Pál Centesimus annus (1991.)

 

Ecclesia in Europa (2003.)

     
Napjainkban

XVI. Benedek

Ferenc

Caritas in Veritate (2009.)

Evangelii Gaudium  (2013.)

A Szentatya Strasbourgban (2014.)

Laudato si’ (2015.)

A Szentatya bolíviai beszéde (2015.)

A Szentatya beszéde az ENSZ fenntarthatósági csúcstalálkozóján (2015.)

A Szentatya beszéde a Nagy Károly-díj átvételekor (2016.)

A Szentatya beszéde az EU vezetőihez (2017.)

A Szentatya levele Angela Merkelhez (2017.)

A Szentatya üzenete a béke 52. világnapjára (2018.)

Keresztre feszített nők (2019.)

Az “izmus” sosem vezet jóra (2019.)

A nő a teremtés csúcsát jelenti (2020.)

A korrupcióról (folyamatosan; lásd: “nem ugyanaz” c. bejegyzés)

Beszéd a Karmelitában (2023.)

Markáns politikai irányzatok

Keresztény szociális irányzatok

Keresztényszocializmus

Kereszténydemokrácia

Keresztényliberalizmus

Radikális irányzatok

A felszabadítás teológiája (1965 -) (jellegzetesen katolikus irányzat, napjainkig jelen van)

Keresztény anarchizmus (vö. ehhez még: tolsztojánizmus; inkább protestáns irányzat, a katolicizmust csak kismértékben érinti)

********************************************************

               Az ellenállás joga és módjai (⇒⇒Nyomtatható változat /Pdf)

********************************************************

Mottó: “A keresztény embernek viszont nem az a feladata, hogy a kereszténység érdekeit a politikában érvényre juttassa; az a kötelessége, hogy a közjót szolgálja, hogy azt tegye, ami egész közösségének javára van.” (Jelenits István, piarista szerzetes-tanár)

Szent Domitilla katakomba09Aiutaci Dio ad essere fedeli.

A Pápa Imavilághálója

****************************************

Avagy virág vagy te?

Help Hungary Please Help Us

Üdvözlettel: Szigeti Boglárka