Katolikus tanítás

emberi jogokról és szociális jogokról, munkáról és tőkéről, társadalomról és államról, nemzetekről és Európa egységéről, emberről és az emberiség egységéről, “Föld Anyánk”-ról és környezetvédelemről

Részletezés: /►Részletekben/ (Aloldalak)

A katolikus társadalmi tanítás az emberi méltóságból kiinduló alapértékek és alapelvek összefüggő hierarchikus rendszere:

A négy alapérték:A négy alapelv:

az igazság,

a szabadság,

az igazságosság

és a szeretet.

a perszonalitás,

a szolidaritás,

a szubszidiaritás

és a közjó.

A négy alapelvről: a perszonalitás, a szolidaritás, a szubszidiaritás és a közjó fogalmáról röviden:

Dr. Tuba Iván: A közjó hirdetése és megvalósítása a pluralista társadalomban. Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola (http://www.sapientia.hu/konyvtar/jegyzet)

Farkas Péter: A katolikus egyház társadalmi tanításának alapelvei és gyakorlati alkalmazásuk. Kapocs, XI. évf. 2. szám(2012. aug.). 28-39. (EPA02943_kapocs_2012_2_28-39.pdf)

A katolikus társadalmi tanítás Ferenc pápa előtti korszakának rövid összefoglalása:

Farkas Péter: A katolikus egyház társadalmi tanításának történetéből. Kapocs, XI. évf. 1. szám (2012. márc.). 40-46. (EPA02943_kapocs_2012_1_40-46)

A “kézikönyv”:

Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa (2004.) / Az Egyház társadalmi tanításának kompendiuma (2004.)

Egyszerűbben:

 DOCAT – Mi kell tennünk?

Az eredetileg az Osztrák Püspöki Konferencia által kiadott és a Vigilia Kiadó révén magyarul is megjelentetett kötet a Katolikus Egyház társadalmi tanítását mutatja be, azokat a dokumentumokat, amelyek XIII. Leo Rerum novarum (Új dolgok) kezdetű szociális enciklikája óta fejlődnek, alakulnak. A könyv címében az angol „to do” – tenni, csinálni – szó rejtőzik. A DOCAT erre a kérdésre válaszol: „Mit kell tennünk?” Olyan, mint egy használati utasítás. Az Egyház szociális tanításáról szól, népszerű formában, rengeteg fényképpel, illusztrációval. A könyvhöz Ferenc pápa írt előszót. Célközönsége az ifjúság. A 2016-os krakkói katolikus ifjúsági világtalálkozón Ferenc pápa azzal a kéréssel adta oda a fiataloknak a könyvet, hogy a legközelebbi, 2019-es ifjúsági világtalálkozóig egymillióan olvassák el.

img (1)

A Magyar Katolikus Egyház hivatalos szervezete:

Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Caritas in Veritate Bizottsága

A Magyar Katolikus Egyház évenkénti rendezvénye:

KATTÁRS – Katolikus Társadalmi napok

Részletek a legalapvetőbb dokumentumokból:

Aloldalakon

XIX. sz.XIII. LeóRerum novarum (1891.)
Két háború közöttXI. PiusQuadragesimo anno (1931.)
Hidegháború idejénSzent XXIII. JánosMater et magistra (1961.)
II. Vatikáni zsinat idejénSzent XXIII. János

Szent VI. Pál

Pacem in terris (1963.)

Szent VI. Pál beszéde az ENSZ közgyűléséhez (1965.)

II. Vatikáni zsinatona zsinat

egyes püspökök

Gaudium et Spes (1965.)

Katakomba-paktum (1965.)

II. Vatikáni zsinat utánSzent VI. Pál

****

Szent II. János Pál

Populorum progressio (1967.)

Octogesima adveniens (1971.)

Redemptor hominis (1979.)

Nyolcvanas évekbenSzent II. János Pál

Hittani Kongregáció

Szent II. János Pál

Laborem Exercens (1981.)

Libertatis conscientia (1986.)

Sollicitudo rei socialis (1987.)

Rendszerváltás utánSzent II. János PálCentesimus annus (1991.)

Ecclesia in Europa (2003.)

NapjainkbanXVI. BenedekCaritas in Veritate (2009.)
 FerencEvangelii Gaudium  (2013.)

A Szentatya Strasbourgban (2014.)

Laudato si’ (2015.)

A Szentatya bolíviai beszéde (2015.)

A Szentatya beszéde az ENSZ fenntarthatósági csúcstalálkozóján (2015.)

A Szentatya beszéde a Nagy Károly-díj átvételekor (2016.)

A Szentatya beszéde az EU vezetőihez (2017.)

A Szentatya levele Angela Merkelhez (2017.)

A Szentatya üzenete a béke 52. világnapjára (2018.)

Markáns politikai irányzatok

Keresztény szociális irányzatok

Keresztényszocializmus

Kereszténydemokrácia

Keresztényliberalizmus

Radikális irányzatok

A felszabadítás teológiája (1965 -) (jellegzetesen katolikus irányzat, napjainkig jelen van)

Keresztény anarchizmus (vö. ehhez még: tolsztojánizmus; inkább protestáns irányzat, a katolicizmust csak kismértékben érinti)

********************************************************

               Az ellenállás joga és módjai (⇒⇒Nyomtatható változat /Pdf)

Szent Domitilla katakomba09Aiutaci Dio ad essere fedeli.

letc3b6ltc3a9s-16