*

⇓ Megosztás ⇓

A Szentatya üzenete a hamburgi G20-as találkozó résztvevőihez

SCHREIBEN VON PAPST FRANZISKUS AN FRAU DR. ANGELA MERKEL, BUNDESKANZLERIN DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND, AUS ANLASS DES G20-GIPFELS [HAMBURG, 7.- 8. JULI 2017]

A levél összefoglalója magyarul: Ferenc pápa üzenetet küldött a G20 csúcstalálkozóra: Hangot adni a szegényeknek

Részletek a magyar nyelvű összefoglalóból

Ezt követően utalva Evangelii Gaudium k. apostoli buzdítására a pápa négy alapelvet ajánl a figyelmükbe egy testvériesebb, igazságosabb és békésebb társadalom építéséhez: az idő fontosabb a térnél, az egység előrébb való a konfliktusnál, a valóság fontosabb az elképzelésnél, az egész fontosabb a részeknél.

Az idő fontosabb a térnél. A világ problémáinak a súlyossága, összetettsége és egymással való összefüggése olyan mértékű, hogy nem léteznek azonnali és mindent kielégítő megoldások – fogalmaz a pápa. Az időben szükségszerűen kiterjedő hatékony megoldás akkor lehetséges, ha a folyamat végső célja világosan jelen vannak annak tervezési folyamatában. A kormányzók szívében és értelmében, valamint a politikai intézkedések mindegyik megvalósítási fázisában abszolút elsőbbséget kell adni a szegényeknek, a menekülteknek, a szenvedőknek, a kitelepítetteknek, a kirekesztetteknek, nemzetre, fajra, vallásra vagy kultúrára való tekintet nélkül, valamint el kell utasítani a fegyveres konfliktusokat.

Ferenc pápa felhívással fordul a G20 csúcstalálkozó résztvevőihez a Dél-Szudánban, a Csád-tó völgyében és az Afrika szarvában, valamint a Jemenben kialakult helyzet miatt, ahol 30 millió ember nem jut ételhez és vízhez a túlélés érdekében. Sürgősen tegyenek lépéseket és adjanak azonnali támogatást ezeknek a népeknek. A segítségnyújtás a világgazdaság középtávú reformja iránti elkötelezettség komolyságának és őszinteségének jele lesz és egyben a fejlődés hatékonyságának garanciája.

Az egység előrébb való a konfliktusnál. Ferenc pápa megismétli XV. Benedek száz évvel ezelőtti felhívását, amelyben akkor a háborúban álló népek vezetőit kérte, hogy vessenek véget az értelmetlen mészárlásnak. A fenntartható fejlődés célkitűzéseinek megvalósítása a pápa szerint nem lehetséges, ha a felek nem kötelezik el magukat a konfliktusok szintjének jelentős csökkentése mellett. Meg kell állítani a fegyverkezési versenyt és el kell utasítani a közvetlen vagy közvetett részvételt a konfliktusokban, valamint őszintén és átlátható módon kell megvitatni az eltérő véleményeket. Tragikus ellentmondás és következetlenség a látszat egység a gazdasági vagy társadalmi közös fórumokon illetve a háborús összeütközések akart vagy elfogadott elhúzódása – mutatott rá a pápa.

A valóság fontosabb az elképzelésnél. A XX. század tragikus ideológiáit a piacok teljes autonómiája és a pénzügyi spekuláció új ideológiái váltották fel. Ezek a kirekesztés és a kiselejtezés, a halál fájdalmas útját indítják el. A pápa imádkozik Istenhez, hogy a hamburgi csúcstalálkozót világosítsa meg azoknak az európai és más vezetők példája, akik mindig előtérbe helyezték a párbeszédet és a közös megoldásokat keresték: Schuman, De Gasperi, Adenauer, Monnet és sokan mások.

Az egész fontosabb a részeknél. A problémákat a maguk konkrétságában kell megoldani, a szükséges figyelmet szentelve sajátosságaiknak. Ahhoz, hogy tartós megoldásokat találjunk, szélesebb látókörben kell a problémákra tekinteni és figyelembe kell venni a következményeket minden ország és állampolgár számára, továbbá tiszteletben kell tartani véleményeiket. Utalt XVI. Benedek pápa gondolatára, hogy a G20-ak képviselik a világ termelésének 90%-át, ugyanakkor a nagy többség, amely gazdasági szempontból a másik 10%-ot képviseli, szenvedi el a gazdasági válságok következményeit, amelyekért azonban a legkevésbé felelnek. Nekik van a leggyengébb hangjuk a világpolitikai színtéren, pedig a legnagyobb képességgel rendelkeznek, hogy hozzájáruljanak mindenki fejlődéséhez. Ferenc pápa arra buzdított, hogy mindig viszonyítási pontként kell kezelni az ENSZ-et és regionális ügynökségeit, tiszteletben kell tartani a nemzetközi egyezményeket és elő kell mozdítani a multilateralizmust, hogy a megoldások valóban egyetemesek és tartósak legyenek, mindenki javára szolgáljanak.

/Aus dem Vatikan, am 29. Juni 2017/

**************************************************************

Angela Merkel Ferenc pápánál a G20-as csúcstalálkozó előtt (2017. június 17.)

**************************************************************

Ferenc pápa (2013-)

LÁSD RÉSZLETESEBBEN: ⇒ https://katakombablog.com/xvi-benedek-ferenc/

papa-francesco-angela-merkel-8

**********************************

Az Európai Unió katolikus alapjához, katolicizmussal való kapcsolatához vö. pl.:

Az Egyház és az európai integráció kapcsolata. Magyar Kurír (2008. május 7.)

Az Európai Unió zászlaja Szűz Mária jelképeit tartalmazza. Magyar Kurír (2017. március 30.)

„Európa vagy keresztény lesz, vagy nem lesz” – 60 éve írták alá a római szerződést. Magyar Kurír (2017. március 24.)

Horváth Pál: Úton az Európai Unió teológiája felé. Szegedi Piaristák (é.n.)

Keresztény értékek az Európai Unióban – Nemzetközi Konferencia Budapesten. Magyar Kurír (2003. október 2.)

Rónay Miklós: Az Európai Unió zászlajának értelmezései. Magyar Szemle, Új Folyam, XVIII. 1-2. sz. (2017. november 27.)

***********************************

Kapcsolódó oldalak

Ecclesia in Europa (2003.)

A Szentatya Strasbourgban (2014.)

A Szentatya bolíviai beszéde (2015.)

A Szentatya beszéde a Nagy Károly-díj átvételekor(2016.)

A Szentatya beszéde az EU vezetőihez (2017.)