Az török áfium ellen való orvosság

Ne bántsd a magyart *

Az török áfium* ellen való orvosság,
 avagy
 Az töröknek magyarral való békessége ellen való antidotum
*

Zrínyi Miklós, 1663.

Sors bona, nihil, aliud.

Dulce et decorum est Pro Patria mori.

Mors et fugacem persequitur virum.

Dulcius est pro Patria vivere*.

Jó szerencse, semmi más.

Szép és dicsőséges dolog a hazáért meghalni.  

A halál még a menekülő férfit is eléri.

Még szebb a hazáért élni.

Oh egek! Oh Isten! mért hoztál ki minket Scitiábul,* holott ottan avagy nem bomlottunk volna meg ennyire az Campaniában, avagy ha bomlottunk volna is, nem látott volna ennyi világ minket magunk rosszasága miatt veszni.
De ha nincs haszon a panaszolkodásban és a haszontalan való fohászkodásban, nyuljunk az remediumokhoz [orvosságokhoz] ha vagyon; s vagyon is penig, ha akarunk.
Mert noha az mi magunk népét az mint mostan vagyon, jól leábrázoltam, ugyan mindazonáltal, ha kérded: kit kévánok s micsoda nemzetet akarok oltalmamra, azt mondom: a magyart kévánom.
Miért? azért, mert ez legalkalmatosabb, legerősebb, leggyorsabb és, ha akarja legvitézebb nemzetség.
Kétszáz esztendeje leszen immár, hogy a magyar törökkel harcol.
Hányszor a török császárok személyek szerint sok száz ezer emberekkel jöttek országunkban, csak az egy szultán Szulimánnak is, ki legvitézebb császár vala az ottomán nemzetben, öt expeditiója volt, de mégis Isten nem hagyott mindnyájunknak elveszni; az mi veszett is, többire békesség alatt s frigynek szine alatt vesz, hogysem hadakozásban.
Azért magyart kévánok oltalmamra, nem indust, nem garamantát, sem olaszt, sem németet, sem spanyort.
Csak jobbítsuk meg magunkat, szabjunk más rendet dolgainknak, tegyük régi helyére és méltóságára militarem disciplinam: egy nemzetnél sem vagyunk alábbvalók, és ha kevesen vagyunk is, nem oly kevesen azért, hogy a török ebekkel meg ne bánassuk, hogy ily semminek tartott minket.

*

************************

Ne bántsd a magyart — tekinthető ez Szájer József “Ne bántsd a magyart!” c. könyve korrekciójának is, hiszen Zrínyi éppen nem arról írt, mint amiről a nevezett neves pártokrata. Jobban át kellett volna gondolnia, hogy a szájára meri-e venni Zrínyi Miklós szavait.

áfium – ópium, mákony. (gör.) A törökről: „Mindennap afiumot ü eszik vala, / Hogy keresztény vérre ü kegyetlenb volna.” (Szigeti veszedelem. II. 21.)

antidotum – orvosság, ellenszer. (gör.–lat.)

Dulce et decorum… – a mottó 2–4. sora Horatiustól származik. (Énekek harmadik könyve 2.)

************************

FORRÁS: Euronews, 2019. 10. 15.

*Üzenet Scitiábul a “királyok királyának”:

»Azért pedig, hogy uramnak mondtad magad, sírva fogsz még megfizetni! (Mert így szeretik kifejezni magukat a szküthák.)«

Hérodotosz: A görög-perzsa háború, cap. IV.127.

Ajánlott dokumentumok:

Save Our Souls — Hungaria, Anno Domini… / Rezümé (HU)

Save Our Souls — Hungaria, Anno Domini… / Tartalom (HU, ENG, IT)

Save Our Souls — Hungaria, Anno Domini… / Tanulmány (HU)

Save Our Souls — Hungaria Anno Domini… / Abstract (ENG)

⇑Tartalom⇑