„A legrandábbé”

Vagy ezért vagy másért, mindenesetre Erisz »a legszebbé« felirattal almát gurított Héra, Athéna és Aphrodité közé, Zeusz pedig megparancsolta Hermésznek, hogy vezesse az istennőket az Ida-hegyre Alexandroszhoz, ítélkezzék az fölöttük. Az istennők ajándékot ígértek Alexandrosznak: Héra — ha őt tartaná a legtöbbre — királyságot az egész világ fölött, Athéna győzelmet a csatában, Aphrodité pedig Helené kezét.”  

Kivonat Apollodórosz Mitológiájából. III. 2. In Apollodórosz: Mitológia. Ford. Horváth Judit. MEK

*

Mármost Homérosz szerint nem Alexandroszról van szó, hanem Parisról, de ez most édesmindegy. A lényeg az, hogy ezért pusztult el Trója. Mármint a viszály almája miatt.

Mi volna, ha most az egyszer nem azt néznénk, hogy ki a legszebb, hanem hogy ki a legrandább? Ha most megesküdnénk arra — mi: ellenzéki polgárok, pártok, szervezetek –, hogy 2022-ben nem a számunkra legszebbre akarunk szavazni, hanem pusztán arra, hogy ki a legrandább? Arra, hogy mi — mindahányan — a legrandábbra dobjuk majd az almát; kiáltván közösen: „egye csak meg!” Amit főzött, azt is.

Mondhatjuk, hogy a mi jelöltünk szép, de ne mondjuk, hogy a másik jelölt csúf! Gondoljunk arra, hogy az ekottyantott szavainkat a Legrandább felhasználja. Meg arra is, hogy meglehet, nem a nekünk tetsző lesz a közös jelölt — s akkor mit teszünk? Netán nem szavazunk? Netán mindenkit arra biztatunk, hogy ne szavazzon? No, ennek fog ám örülni a Legrandább!

Naugye.

Nem baj, ha nem látjuk túl szépségesnek a közös miniszterelnök-jelöltet vagy akár a közös képviselőjelöltet. Olyan úgy sincs, aki mindenkinek tetszik. Ha nem túl szép — hát nem túl szép. Most kivételesen ne a „Szép-et nézzük, hanem a „Csúnyá-t!

Majd később, egyszer, ha majd véget ér a kín, esetleg összeveszhetünk, de most ne tegyük!

Most szeressük egymást, gyerekek…

Ha van egy kis időtök, lapozzatok bele: ⇒ Save Our Souls 

*

szerző: Seress Rezső — előadó: Ráday Imre

Utóirat: Egyébként az a véleményem, hogy tetszenénk inkább forradalmat csinálni.  ⇒ Avagy virág vagy te?

Majd utána… 

*

*

*